Udsatterådet

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 14. november 2017, at nedsætte et Udsatteråd i Albertslund Kommune.


Udsatterådet i Albertslund Kommune har til formål at være talerør for lokale borgere, som er i en udsat social livssituation. Borgere kan være udsatte på grund af hjemløshed, misbrug, prostitution, sindslidelse, vold, ensomhed, fattigdom, traumer eller andet.

Udsatterådet skal være med til at sætte vigtige temaer på dagsordenen og skal rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet. Du kan læse den fulde forretningsorden for Udsatterådet på linket neden for.

Forretningsorden

Rådets møder i 2019:

Torsdag den 31. januar 2019 kl. 16.00 - 18.00
Mandag den 1. april 2019 kl. 16.00 - 18.00
Torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.00 - 18.00 (møde med Social- & Sundhedsudvalget)
Torsdag den 20. juni 2019 kl. 16.00 - 18.00
Torsdag den 5. september 2019 kl. 16.00 - 18.00
Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 16.00 - 18.00
Torsdag den 7. november 2019 kl. 16.00 - 18.00

Udsatterådet vælges for en 4-årig periode og sammensættes af:
a) 5 medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation
b) 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau
c) 2 medlemmer, som er sagkyndige
d) 1 medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området
Pårørende til Udsatterådets målgrupper kan erstatte medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation (kategori a og d).