Gå til hovedindhold

Udsatterådet

Albertslund Kommunes Udsatteråd blev nedsat i 2017 - følg med i Udsatterådets arbejde her på siden

Indhold

  Udsatterådet i Albertslund Kommune har til formål, at være talerør for lokale borgere, som er i en udsat social livssituation. Borgere kan være udsatte på grund af hjemløshed, misbrug, prostitution, sindslidelse, vold, ensomhed, fattigdom, traumer eller andet.

  Udsatterådet skal være med til, at sætte vigtige temaer på dagsordenen og skal rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet. 


  Vil du være talerør for udsatte borgere?

  Så har du nu mulighed for at blive medlem af Udsatterådet i Albertslund Kommune.

  Udsatterådets opgave er:

  • at øge muligheden for, at borgere i en udsat social livssituation kommer til orde og får medindflydelse.
  • at rådgive politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet.

   Udsatterådet er også med til:

  • at uddele overskudsmad til borgere, der er i en socialt udsat livssituation.
  • at tilbyde en frivillig bisidder til møder i kommunen i samarbejde med Albertslund Frivilligcenter.

  Valg til Udsatterådet 

  Udsatterådets medlemmer vælges for en 4-årig periode. Rådet sammensættes af:

  • personer, der selv er i en udsat livssituation,
  • personer fra kommunalbestyrelsen, og
  • personer, med særlig viden om udsatteområdet.

  Hvis flere end 16 personer stiller op til Udsatterådet vælger Social- og Sundhedsudvalget i Albertslund Kommune, hvem der skal sidde i Udsatterådet.

  Du stiller op til Udsatterådet ved at skrive en mail til voksensocialafdelingen@albertslund.dk. I mailen bedes du skrive:

  • Dit fulde navn
  • Dine kontaktoplysninger
  • Kort om din erfaring med udsatteområdet

  Du kan læse om det nuværende Udsatteråds sammensætning og arbejde herunder.

  Udsatterådets forretningsorden

  Se her hvem der er medlem af Albertslund Kommunes Udsatteråd og hvordan du kan kontakte dem.

  Udsatterådets medlemmer

  Udsatterådet vælges for en 4-årig periode og sammensættes af: 
  a) medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation
  b) medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau
  c) medlemmer, som er sagkyndige 
  d) medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området
  Pårørende til Udsatterådets målgrupper kan erstatte medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation (kategori a og d).

  Formand:
  Karen Tobisch
  karen@tobisch.info
  Tlf. 40 13 2028    

  Næstformand:
  Lisbeth Andersen
  bispe32@hotmail.com
  Tlf. 22 67 47 37

  Medlem:
  Kommunalbestyrelsesmedlem
  Helge Bo Jensen 
  helge.bo.jensen@albertslund.dk
  Tlf. 61 62 16 79

  Medlem: 
  Kommunalbestyrelsesmedlem
  Akhlaq Ahmad
  akhlaq.ahmad@albertslund.dk
  Tlf. 28 81 61 61

  Medlem:
  Camilla Lerking
  camilla@lerking.dk
  Tlf. 41 16 81 17

  Medlem:
  Dorthe Holm
  dortheholm13@outlook.dk

  Medlem:
  Ulla Bektas
  ullabektas@yahoo.dk
  Tlf. 40 18 93 03

  Medlem:
  René Meyrowitsch
  meyrowitsch@mailme.dk
  Tlf. 30 70 61 14

  Medlem:
  Jannie Hansen
  jannie105@hotmail.com

  Medlem:
  Ingrid Branner
  inb@bo-vest.dk
  Tlf.: 60 35 46 72

  Medlem: (i Ingrids fravær)
  Louise Østergaard Andersen
  lan@bo-vest.dk
  Tlf.: 60 35 46 35

  Sekretær:
  Carina Kofoed
  carina.kofoed@albertslund.dk
  Tlf. 43 68 65 51

  Udsatterådets mødeplan for 2023 - læs også dagsordenen til kommende møde (tilgængelig 1 uge inden mødet) og referater fra tidligere møder.

  Udsatterådets møder i 2023

  Dagsorden til møde torsdag den 27. januar 2023

  Udsatterådets møder i 2022

  Referat fra konstituerende møde den 10. marts 2022

  Referat fra møde torsdag den 21. april 2022

  Referat fra møde torsdag den 9. juni 2022

  Referat fra møde torsdag den 1. september 2022

  Referat fra møde torsdag den 13. oktober 2022

  Dagsorden til møde torsdag den 17. november 2022 - mødet aflyst pga sygdom


  Udsatterådets møder i 2021

  Tirsdag den 5. januar 2021 - fællesmøde med andre råd og Kommunalbestyrelsen - aflyst på grund af Corona 

  Torsdag den 4. februar 2021 - aflyst på grund af Corona

  Referat fra møde torsdag den 15. april 2021

  Referat fra møde torsdag den 10. juni 2021

  Torsdag den 2. september 2021 - aflyst på grund af sygdom

  Referat fra møde torsdag den 14. oktober 2021

  Referat fra møde torsdag den 9. december 2021

  Udsatterådets møder i 2020

  Referat fra møde den 6. februar 2020

  Torsdag den 16. april 2020 - aflyst på grund af Corona

  Torsdag den 4. juni 2020 - aflyst på grund af Corona

  Referat fra møde torsdag den 27. august 2020

  Referat fra møde torsdag den 8. oktober 2020

  Referat fra møde torsdag den 3. december 2020

  Udsatterådets møder i 2019

  Referat fra møde den 1. april 2019

  Referat fra møde den 20. juni 2019

  Referat fra møde 5. september 2019

  Referat af møde den 10. oktober 2019

  Referat af møde den 7. november 2019

  Udsatterådet arbejder med mange forskellige emner på deres møder. Der er dog særlige fokuspunkter, som optager Udsatterådet meget.

  Socialt frikort

  ”Hvad er et socialt frikort?
  Du har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året i 2019 og 2020 uden at blive trukket i sociale ydelser

  Hvem kan få det?
  Du er særligt socialt udfordret, og du er ikke under uddannelse eller har et arbejde. Du vil gerne have et arbejde og være en del af et arbejdsfællesskab

  Hvordan kan du få det?
  Kontakt din sagsbehandler, som afgør om du hører til målgruppen.

  Hvordan finder du et arbejde og hvilken slags arbejde kan du få?
  Du finder selv et job eller får hjælp i jobcentret. Arbejdet kan fx være læsse en lastbil, lettere havearbejde, rengøring, ordne hegn, sætte varer på plads, samle skrald osv.

  Læs mere:

  Folder til borgere: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

  Folder til kommuner: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-kommuner.pdf

  Inspirationskatalog fra Cabi: https://www.cabiweb.dk/media/2456/inspirationskatalog-udsatteraadet-elektronisk.pdf

  Socialstyrelsens side om socialt frikort: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort ”

  Gladpakker

  Udsatterådet i Albertslund har indgået et samarbejde med Stop Spild Lokalt (Albertslund) om tildeling af Gladpakker. En Gladpakke består af dagens indkomne fødevarer (mest grøntsager) og er pakket af de frivillige i Stop Spild.

  Tildeling af Gladpakker sker efter en samtale med Stop Spilds frivillige sagsbehandler, som er medlem af Udsatterådet, og som har tavshedspligt.

  Kontakt tlf.nr. 29 64 99 66  (torsdage kl. 14 til 16)

  Personlig henvendelse torsdage kl. 14.30 til 15.30 i Stop Spilds Nordea-lokale 1. sal. Indgang fra parkeringspladsen overfor Albertshøj. Se efter plakaten.

  Frivillige sagsbehandlere: Lisbeth

  Gladpakker: Jannie