Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål


Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om  lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Handicaprådet består af ti medlemmer. 5 fra kommunens handicaporganisationer/andre handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer, 2 fra kommunalbestyrelsen og 3 ansatte ved kommunen. Formand er Jens Mikkelsen (A).

 

  Se vores handicappolitik 
Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Kommune

 Handicaprådets tilbud om hjælp til kommunikation

Forretningsorden for Handicaprådet

Vedtægter for Handicaprådet

Formand:
Jens Mikkelsen
Tlf. 61 71 21 12
E-mail: Jens.Mikkelsen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem

Næstformand:
Bjarke Juul
Tlf. 51 18 23 34
E-mail: Bjarke.Anne@youmail.dk
Landsforeningen af PTU (polio-, trafik- og ulykkesskadede)

Medlem:
Leif Neergaard
Tlf. 91 41 38 12
E-mail: Leif.Neergaard@gmail.com
Landsforeningen Ligeværd

Medlem:
Alice Hasselgren
Tlf. 21 13 42 77
E-mail: Alice.Hasselgren@mail.dk
Landsforeningen LEV

Medlem:
Henrik Jess
Tlf. 20 6789 39
E-mail: Henrik.Jess@live.dk
Landsforeningen Autisme

Medlem:
Ottar Bingen-Jakobsen
Tlf. 20 11 39 87
E-mail: Ottar.bingen@gmail.com
Parkinsonforeningen

Medlem:
Lene Rygaard Jessen
Tlf. 51 92 85 26
E-mail: Lene.Rygaard.Jessen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem

Sekretær:
Maria Jørgensen
Tlf. 43 68 65 10
E-mail: maria.jorgensen@albertslund.dk

Der har været afholdt møde i Handicaprådet torsdag den 2. marts 2017.

Næste møde i Handicaprådet afholdes torsdag den 15. juni 2017 på Rådhuset, mødelokale 1 i forhallen, fra kl. 17.00.

Øvrige møder i Handicaprådet 2017:
14. september 2017 kl. 17.00
7. december 2017 kl. 17.00

Albertslund Handicappris uddeles hvert år på FNs Internationale Handicapdag den 3. december.

Formålet med prisen er at anerkende en særlig indsats for borgere med handicap i Albertslund. Vi vil gerne honorere de folk, der gør en ekstra indsats, for at give alle albertslundere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen" siger Jens Mikkelsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for handicaprådet. Han understreger, at man ikke behøver at være Albertslund-borger for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i Albertslund.

Næstformand i Handicaprådet Bjarke Juul siger "Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, vi ønsker at anerkende med prisen. Men man kan også godt indstille en virksomhed, en forening eller en medarbejder til prisen, hvis de gør noget udover det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund."

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr.

Alle borgere i Albertslund kan indstille:
• Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en positiv rollemodel
• Foreninger eller personer, der gør en særlig aktiv indsats for børn, unge eller voksne med handicap
• Byggerier der har særligt god tilgængelighed for borgere med handicap
• Virksomheder der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap
• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelig, synlige priser osv.
• Fritidsaktiviteter der fremmer borgere med handicaps deltage og fremmer fællesskabet med andre
For mere information kontakt Handicaprådets sekretær Maria Jørgensen på maria.joergensen@albertslund.dk.

Link til Danske Handicaporganisationer

God Adgang
Mærkeordningen "God Adgang" informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På deres hjemmeside kan du finde oplysninger om tilgængeligheden på de steder i Albertslund Kommune, der er registreret med mærkeordningen.