Gå til hovedindhold

Politikker

Her kan du få et overblik over Albertslund Kommunes forskellige politikker, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen

Indhold

  Beskæftigelsespolitikken gælder for 2023-2026.

  Læs Albertslund Kommunes beskæftigelsespolitik

  Dagtilbudspolitikken er den fælles ramme og retning for alle dagtilbud i byen. Dagtilbudspolitikken gælder fra 2023-26.

  Læs Albertslund Kommunes dagtilbudspolitik

   

  Børne- og ungepolitikken er en del af den overordnede politiske vision for indsatser på børne- og ungeområdet i Albertslund Kommune. Børne- og ungepolitikken gælder fra 2023-26.

  Læs Albertslund Kommunes Børne- og ungepolitik her

  Erhvervspolitikken er den overordnede politiske vision for erhvervsindsatsen i Albertslund Kommune de kommende tre år, 2024-26. Erhvervspolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november 2023.

  Læs Albertslund Kommunes erhvervspolitik

  Idrætten i Albertslund er stærk forankret i det organiserede idrætsliv, og med stolte traditioner, der går mere end 100 år tilbage, er det noget vi som by, skal værne om. Det gør vi bl.a. med idrætspolitikken, der gælder fra 2023-26.

  Læs Albertslund Kommunes idrætspolitik

  Albertslund Kommune er den lille Kulturhovedstad på Vestegnen. Kulturen og fritidslivet byder stærkt ind i fællesskabet med kunstneriske oplevelser og sportslig udfoldelse. Vi har vores eget symfoniorkester, en litteraturfestival og flere musikfestivaler. Der er plads til de store kulturproduktioner og de nicheprægede sportsgrene. De nuttede dyr, nyttedyrene og ridesporten er også en del af vores tilbud ligesom historiens vingesus kan opleves helt tæt på. Kultur og fritid har bare altid været en del af ”pakken” i Albertslund, fordi vi tror på, at det er afgørende for, at vores borgere har et godt liv.

  Kultur- og Fritidspolitikken indeholder tre målsætninger for årene 2023 – 2026, som er at:

  • Borgerne oplever kulturinstitutionerne på nye måder, og kulturinstitutionerne understøtter en bredere brug
  • Skabe meningsfulde relationer gennem kulturen og fysisk aktivitet som et fælles tredje for børn og unge
  • Borgernes møde med kunsten og kulturen skal medvirke til at skabe fællesskaber, dannelse og forståelse for ens medborgere.

  Læs Albertslund Kommunes kultur- og fritidspolitik

  Fællesskab, trivsel og udvikling til alle er Albertslund Kommunes sammenhængende børnepolitik, som Kommunalbestyrelsen har besluttet i 2023 og som gælder fra 2023-26.

  Læs Albertslund Kommunes sammenhængende børnepolitik

  Folkeskolen i Albertslund Kommune er helt central for børn og unges læring, trivsel, udvikling og dannelse. Med et ufravigeligt fokus på værdien for børnene og de unge skal vi udvikle folkeskolen i fællesskab. Læs vores skolepolitik, der gælder fra 2023-2026.

  Læs Albertslund Kommunes skolepolitik

   

  Uddannelsespolitikken gælder for 2023-26 og indeholder den overordnede politiske vision for vores ungeindsats og tegner retningen for, hvordan vi i Albertslund Kommune arbejder målrettet med at få de unge i uddannelse og job. 

  Læs Albertslund Kommunes uddannelsespolitik

  Med Albertslund Kommunes ældre- og værdighedspolitik ønsker vi at rette fokus på de af kommunens ældre borgere, der er afhængig af kommunens hjælp og støtte til at opretholde et værdigt ældreliv. Kommunalbestyrelsen har vedtaget politikken i 2023, og den gælder fra 2023-2026. 

  Læs Albertslund Kommunes ældre- og værdighedspolitik

  Tryghedspolitikken skal understøtte indsatser, der forebygger og begrænser udviklingen af kriminalitet og styrke trygheden både for den enkelte borger og i Albertslund som helhed. Tryghedspolitikken gælder fra 2024-2026.

  Læs Albertslund Kommunes tryghedspolitik her.

  Sundhedspolitikken skal understøtte indsatser, der fremmer den mentale og fysiske sundhed i Albertslund. Sundhedspolitikken gælder fra 2024-2026.

  Læs Albertslund Kommunes Sundhedspolitik her.

  Handicappolitikken er en tværgående politik for arbejdet med at mindske udfordringer og øge tilgængelighed samt deltagelsesmuligheder for alle byens borgere. Albertslund Kommunes handicappolitik gælder fra 2024-2026.

  Læs Albertslund Kommunes handicappolitik her