Mit affald

Brug selvbetjening og få information om dit affald


 

Mit affald (selvbetjening)

Afhentning af haveaffald med grab onsdag den 25. september

Der er rigtig mange adresser der har tilmeldt sig afhentning af haveaffald med grab og med store mængder. Får du ikke hentet dit haveaffald onsdag, bliver det hentet torsdag.

Vask af affaldsbeholdere i september

En gang om året, sidst på sommeren, bliver byens beholdere til madaffald skyllet med 55°C varmt vand. Da der ikke bliver brugt sæbe vil beholderen ikke blive 100 % ren.

Skylningen er i Albertslund i 2019 planlagt til september måned. Beholderne skylles i forbindelse med en af de ordinære tømninger. Skylningen foregår i en speciel bil, som følger efter den almindelige renovationsbil. Er din beholder slut september mod forventning ikke blevet skyllet, kan du rette henvendelse til Vestforbrænding's kundeservice. Der køres en opsamlingsrunde for eventuelle glemte adresser cirka 3 uger efter endt skylning. 

Vasker du selv din beholder med sæbe, skal du opsamle sæbevandet og hælde det i toilettet. Du må ikke hælde det i en regnvands-brønd, da vandet  ledes urenset ud i vores åer og dermed forurener vandmiljøet.

Det nytter i høj grad at sortere plast

Ingeniøren har den 22. august bragt en artikel, hvor Vestforbrænding kritiseres for at love for meget, når de siger at 75% af den plast vi indsamler bliver genanvendt. Læs mere på Vestforbrænding's hjemmeside hvor du kan få svar på hvad der er op og ned i denne sag.

Bundtet pap eller pap i beholder?

Får du hentet bundtet pap ved din bopæl, kan du også få tømt en 240 liter affaldsbeholder med pap. 

Du bestiller en beholder til pap på affaldoggenbrug@albertslund.dk eller via borger.dk. Papbeholderen leveres med et pap-piktogram og dit husnummer. Beholderen koster i øjeblikket 375 kr., som opkræves via forbrugsafgifterne.

Når du har behov for tømning, bestiller du en afhentning af bundtet pap på selvbetjeningen og sætter beholderen ud til vejskel dagen før tømning.

 

Vask af affaldsbeholdere er nu afsluttet

En gang om året, sidst på sommeren, bliver byens beholdere til madaffald skyllet med 55°C varmt vand. Da der ikke bliver brugt sæbe vil beholderen ikke blive 100 % ren.

I Albertslund blev beholderne i 2019 skyllet i september måned. Beholderne blev skyllet i forbindelse med en af de ordinære tømninger. Skylningen foregår i en speciel vaskebil, som følger efter den almindelige renovationbil. Er din beholder ikke blevet skyllet, kan du rette henvendelse til Vestforbrændings kundeservice på telefon 7025 7060. Der køres en opsamlingsrunde for eventuelle glemte adresser cirka 3 uger efter endt skylning. 

Vasker du selv din beholder med sæbe, skal du opsamle sæbevandet og hælde det i toilettet. Du må ikke hælde det i en regnvands-brønd, da vandet  ledes urenset ud i vores åer og dermed forurener vandmiljøet.

 

 

 

Er din boligforening tilmeldt en have- og storskraldsordning?

Klik på boksen "Byens affaldsordninger" i højre side. Klik på dit boligområde og få informationer om dine affaldsordninger i skemaet under kortet.

Ud for haveaffald, storskrald og pap, kan du se om jeres boligområde får hentet affald ved husstanden, ved central opsamling eller ved en miljøstation. Har I valgt central opsamling, kan du se ved hvilken nærmeste adresse, at den centrale opsamling er placeret.

Hvis din boligforening har fravalgt indsamling af have og storskrald, vil der stå Fravalgt ud for Haveaffald og Storskrald. 

Bestil afhentning af haveaffald, storskrald og pap

Boligområder, der er tilmeldt ordningen, kan få hentet affaldet følgende tidspunkter. Det gælder også områder, som sætter affaldet ud i fælles bunker.

 • Storskrald den 1. og 3. onsdag i måneden. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
 • Pap den 2. og 4. onsdag i måneden. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
 • Haveaffald med grab onsdag i ulige uger. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
 • Småt haveaffald hentes torsdag i ulige uger. Du skal bestille senest tirsdagen før og inden kl. 24:00

I boligområder med fælles affaldsøer og miljøstationer er det enten en ejendomsfunktionær eller en valgt kontaktperson (fx i en grundejerforening eller andelsboligforening), som bestiller tømning af containere eller afhentning af haveaffald, storskrald eller andet affald. Har du spørgsmål til affaldshåndteringen skal du henvende dig til ejendomskontoret eller den valgte kontaktperson.

I boligområder, der får hentet affaldet ved husstanden, er det den enkelte boligejer, som bestiller en afhentning. Når du vil bestille en afhentning, klikker du på linket "Mit affald (selvbetjening)" herunder - så åbner Vestforbrændings selvbetjeningsportal.

Vælg Albertslund Kommune og skriv din adresse i felterne til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. Vælg den affaldstype, som du vil bestille afhentning af, ved at klikke på plusset til højre. Klik på "Oprette en bestilling" og vælg den bestilling du ønsker. Næste mulige afhentnings dag ses på bestillingslinket. 

Mit affald (selvbetjening)

Problemer med at bestille afhentning?

Oplever du problemer med at bestille afhentning online, kan du lægge en bestilling til Vestforbrænding kundeservice via denne formular. Bestillingen skal være sendt indenfor den angivne frist.

Alternativt kan du ringe på telefon 7025 7060 og få hjælp til at lægge en bestilling ind. 

VIGTIGT: Når du bestiller en afhentning telefonisk, skal du sikre dig at du får et bestillingsnummer oplyst, som du kan henvise til ved en eventuel manglende afhentning. Bestillingsnummeret er din sikkerhed for at der lagt en bestilling i systemet.

Krav til udsætning af pap:

 • Pap skal sættes ud til vejskel og være slået sammen og bundtet
 • Småt pap/karton kan samles i en papkasse
 • Pap må IKKE indsamles i plastiksække – heller ikke gennemsigtige
 • Pap må ikke være vådt. Lidt fugtigt er OK, men ikke vådt
 • Pap kan også samles i en tohjulet 240 liters affaldsbeholder. Du bestiller en beholder til pap på affaldoggenbrug@albertslund.dk eller via borger.dk. Den koster i øjeblikket 375 kr. som opkræves via forbrugsafgifterne. Når du har behov for tømning, bestiller du en afhentning af bundtet pap på selvbetjeningen og sætter beholderen ud til vejskel dagen før tømning.

Krav til udsætning af storskrald:

 • Storskrald skal sættes ud til vejskel og skal være sorteret, så renovatøren kan komme til de forskellige fraktioner hver for sig
 • Småt brændbart affald i gennemsigtige plastsække
 • Stort brændbart må maksimalt være 2,10 meter x 1 meter, 
 • Jern og metal må maksimalt være 2x2x1 meter (for eksempel en markise)

Udsætning af småt metal:

Småt metal kan sættes ud i klare plastikposer. 

Krav til udsætning af småt haveaffald:

Småt haveaffald sættes ud til vejskel, enten i papirsække eller bundtet med snor, svarende til størrelsen af en fyldt papirsæk. Småt haveaffald kan også samles i en beholder på 2 hjul, som også sættes ud til vejskel. Der skal være tale om en beholder skraldemanden kan håndtere på sin bil.

Krav til udsætning af stort haveaffald (afhentes med grab):

Har du stort haveaffald skal du minimum have 2 m3 affald, som ikke kan bundtes. Stort haveaffald skal samles i en bunke og lægges ud til vejskel. Det må ikke ligge til gene for trafikken eller øvrige beboere.

Har du mere end 5 kubikmeter skal du vælge 2 emner i bestillingsfeltet på selvbetjeningsportalen. Har du mere end 10 kubikmeter skal du vælge 3 emner osv. Nedenfor et vist et eksempel på en bestilling, hvis man har mere end 5 - men mindre en 10 kubikmeter stort haveaffald.

 Sådan bestilling du stort haveaffald, hvis du har mellem 5 og 10 kubikmeter

Miljøbokse

Bor du i et boligområde, hvor I har fået en rød miljøboks, skal du bruge den til:

• farligt affald (fx rester af gift, kemikalier, maling med faremærke, makeup)
• keramik og porcelæn (fx skårede potter, tekrus og tallerkner)
• batterier
• sparepærer, LED pærer
• småt elektronik (alt med ledning, fx hårtørrer, elektrisk tandbørste, små lamper)
• spraydåser

Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom, næste gang han henter dit restaffald. Husk at skrive navn og adresse på boksen.

Hvis skraldemanden ikke har plads til flere fyldte miljøbokse på sin bil, skal han lægge en seddel i din postkasse, hvor der står at kassen bliver ombyttet førstkommende tirsdag. Der kører vognmanden en opsamlingsrunde. Ligger der ikke en seddel i din postkasse skal du ringe til Vestforbrænding kundeservice på 7025 7060, eller bruge selvbetjeningsportalen www.selvbetjening.vestfor.dk og lægge en afvigelse ind. 

Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Miljøstationer

Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Genbrugsstationen

Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Læs mere om farligt affald på siden om Affaldssortering

Er du løbet tør for grønne poser til madaffald? Måden du får nye poser på afhænger af hvilken affaldsordning, der er i dit boligområde.

Boligområder med beholdere eller stativer ved husstanden

Har du stativ eller beholder ved husstanden, binder du en pose til madaffald fast til håndtaget på affaldsbeholderen eller affaldsstativet, når din sidste rulle med poser er ved at løbe tør. Så lægger skraldemanden nye ruller i din postkasse, næste gang du får tømt madaffald. 

Løber du tør, inden skraldemanden har lagt nye ruller i din postkasse, kan du henvende dig på

 • Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44
 • Agenda Centeret, Kanalens Kvt 32

Så har vi et par kasser stående til borgere med akut behov.

Glemmer skraldemanden at lægge nye ruller i din postkasse, når du har bundet en pose fast til håndtaget, så kontakt Vestforbrænding's kundeservice på tlf. 7025 7060. 

Boligområder med fælles beholdere

Bor du i et område med fælles beholdere, henvender du dig til din vicevært eller bestyrelse, som informerer dig nærmere om, hvor du henter poser til madaffald, der hvor du bor.

Er du vicevært, eller skal du bestille flere kasser med poser til madaffald på vegne af dit boligforening, læs mere her

 

Plast fylder rigtig meget og mange oplever, at der ikke er plads nok i den udendørs kassette eller i den todelte beholder. Det hjælper lidt på pladsen, hvis du komprimerer dit bløde plast. Det kan du fx gøre med hjælp af en såkaldt Plast Minimizer. 

Du kan hente en gratis Plast Minimizer på Genbrugsstationen.

 

 

Billedresultat for plast minimizer

 

En plast minimizer måler ca. 20 cm i højden og har huller til ophæng på bagsiden. Den virker på den måde, at du propper blødt plastemballage ned i den lille pose, der er gjort fast med en elastik foroven i beholderen. En stor bunke blød plast kan blive til en lille fast klump. Den fylder ikke så meget i den udendørs beholder og gør det nemmere at stable den hårde plast, så den heller ikke fylder så meget.

Der følger en rulle med 4 liters poser med til beholderen, men vi anbefaler selvfølgelig at du bruger brugte poser og sparer den jomfruelige plastikpose. 

Du kan lægge klumpen i kassetten, hvis der er plads. Du kan også samle sammen i en større pose, som du stiller ved siden af stativet eller afleverer i en af de kuber vi har sat op ved indkøbscentrene i kommunen. Man behøver ikke nødvendigvis en minimizer for at komprimere den bløde plast - man kan også blot bruge en brugt pose (fx en rugbrødspose) og samle den bløde plast her.

Har du ind imellem mere restaffald, end der kan være i din beholder eller sæk?

Fyld affaldet i en pose du har ved hånden, sæt et ekstra-sæk mærkat på og sæt posen ud ved næste tømning. Så tager skraldemanden den med.

Mærkater kan købes enkeltvis på Genbrugsstationen med MobilePay eller bestilles i ark med 4 via www.selvbetjening.vestfor.dk eller via linket Mit affald herunder.

4 x ekstra-sæk mærkater koster 84 kr. inklusiv moms. 

Mit affald

Se en kort vejledning her.

Vil du have hjælp til bestillingen, kan du kontakte Vestforbrænding kundeservice på tlf.: 7025 7060. Du kan også sende en bestilling via kundeservice@vestfor.dk. Husk at oplyse dine kontaktoplysninger og adresse i mailen. 

Har du næsten altid for meget restaffald

Så kan du bestille en ekstra beholder til restaffald eller et ekstra stativ, så du får hentet dit ekstra affald ved hver tømning.

En ekstra beholder bestiller du hos Vestforbrænding kundeservice på 7025 7060.

Et ekstra stativ bestiller du enten via Udstyr til stativordninger, eller ved at du sender en mail til os på affaldoggenbrug@albertslund.dk. Husk at oplyse adresse og telefonnummer. 

 

 

Ben og kassetter

Vil du gerne have ben på dit stativ til madaffald eller forny dine kassetter kan du bestille begge dele på nedenstående link. 

Rottesikring

Hvis stativet står på en flise er der kun behov for en rottesikring, hvis du sætter ben på dit stativ. Rottesikringen skal fastgøres til de bolte, der er brugt til montering af benene, så du kan ikke montere rottesikringen medmindre at du også køber ben.

Montering af rottesikringen er enkelt. Vi har lavet en lille vejledning her

Ekstra stativ til restaffald

Har du næsten altid for meget restaffald? Så kan du bestille et ekstra stativ til restaffald. Du skal selv betale for stativet og du vil derudover blive opkrævet et ekstra årligt gebyr på 628,00 kr. for at den ekstra affaldshåndtering. 

Priser på udstyr

 • Ben til stativ, sæt: 375,00 kr
 • Rottesikring: 165,00 kr
 • Ny kassette, m håndtag, per styk: 111,25 kr
 • Ekstra stativ til restaffald, inklusiv levering: 1375,00 kr

Bestil udstyr til affaldsstativer med NemID 

Du kan også bestille ovennævnte udstyr via affaldoggenbrug@albertslund.dk. Husk at oplyse din adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

 

Har du ofte for meget restaffald?

Så kan du bestille en ekstra beholder til restaffald eller få din nuværende beholder skiftet ud med en større.

Det koster det 625 kr. at anskaffe og få leveret en beholder, og dine faste betalinger for afhentning af affald vil ændre sig. Der skal desuden tillægges pris for leje af ekstra beholdere.

Ekstra, større eller mindre beholder. Årlig pris i 2019 inkl. moms:

 • Én 140 liter beholder, tømning hver 2. uge: 523 kr. om året.
 • Én 240 liter beholder, tømning hver 2. uge: 578 kr. om året.
 • Ekstra 240 liter todelt beholder, tømning hver 2. uge: 701 kr. om året.
 • Opgradering af eksisterende todelt 240 liter til todelt 370 liters beholder: 94 kr. om året
 • Leje af container: 116 kr. om året.

Beholdere bestiller du hos Vestforbrænding kundeservice på telefon 7025 7060. 

190 liter todelte beholdere

Til områder med todelte beholdere med 14. dags tømning, er det oftest nok med en 140 liters ekstrabeholder til restaffald. 

I stedet for 240 liters beholdere ønsker nogle borgere at få de mindre 190 liters todelte beholdere. Erfaringen fra områder med 14. dags tømning viser dog, at 190 liter ikke er nok, hvilket betyder at borgerne efter et stykke tid bytter tilbage til 240 liter.

Vi anbefaler derfor ikke 190 liters todelte beholdere i områder med 14. dags tømning.

 

SMS påmindelse om tømning af beholdere

Bor du i et boligområde, hvor I har valgt todelte beholdere, kan du få en SMS dagen før metal/glas og papir/plast bliver hentet. 

Hvis du ønsker at få en SMS, kan du tilmelde dig NemSMS på borger.dk, eller du kan følge linket her: tilmeld dig NemSMS