Gå til hovedindhold

Info til pladspersonalet på miljøstationerne

Find tømmedage, bestil bioposer eller tømning af beholdere og indberet affald.

Indhold

  Her kan du bestille bioposer eller tømninger af jeres affaldsbeholdere.

  På selvbetjeningsportalen kan du bestille tømning af hver enkelt affaldstype på den enkelte standplads. Du skal være opmærksom på, at du kan have flere standpladser. Du skal kende adressen på din standplads når du logger ind. 

  For at bestille er det vigtigt, at du har et NemID, nøglefil eller viceværts-login. Anskaffelse af et NemID, nøglefil eller viceværts-login sker via www.medarbejdersignatur.dk. Du kan få hjælp til NemID på www.nemid.dk

  Har du brug for hjælp til at komme igang med den nye portal, så kontakt Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7025 7060 eller via kundeservice@vestfor.dk.

  Gå til selvbetjeningsportalen

  Vejledning i brug af selvbetjeningsportalen

  Sådan gør du!

  Du skal bestille til minimum ½ års forbrug ad gangen, for at minimere antallet af leveringer mest muligt. 

  I gennemsnit bruger en husstand en pose om dagen. I en kasse er der 10 pakker med 5 ruller bioposer. Der er 100 bioposer i en pakke. 

  Du bestiller via affaldoggenbrug@albertslund.dk. Husk i mailen at skrive leveringsadresse og kontaktoplysninger.

  Kontakt SMOKA når miljøskabet skal tømmes.

  Tømning af miljøskab bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237 eller email smoka@smoka.dk

  Farligt affald fra miljøskabene indsamles 1-6 gange om året efter bestilling eller fast aftale mellem SMOKA og det enkelte boligområde.

  Udstyr til håndtering af farligt affald

  Sorteringsmateriel, sikkerhedsudstyr og brandmateriel kan bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237.

  Levering af materiel sker i forbindelse med afhentning af farligt affald. Det er vigtigt at sikkerhedsudstyr og brandmateriel er i orden, så husk at tjekke det jævnligt.

  Her finder du skilte til brug for miljøstationer, affaldsøer m.v.

  44 x 31 cm billeder med piktogram og tekst. Skiltene kan frit anvendes og tilpasses efter behov.

  Husholdningsfraktioner:

  Stort affald

  Andre fraktioner:

  Alle boligområder bliver hvert år bedt om at indberette affald som er håndteret udenom de kommunale ordninger.

  Albertslund Kommune udarbejder i samarbejde med Vestforbrænding, hvert år en affaldskortlægning for det foregående år. 

  For at få en så rigtig kortlægning som muligt, skal boligselskaberne hvert år i januar indberette det affald, som de har håndteret udenom de kommunale ordninger. 

  Skema til indberetning printes via link herunder. Skemaet udfyldes, scannes og sendes til affaldoggenbrug@albertslund.dk.

  Skema - Affald udenom de kommunale ordninger i 2022

  Skema - Affald udenom de kommunale ordninger i 2022 (Word)