Gå til hovedindhold

Mit affald

Få information om dit affald og nye tiltag

Indhold

  Nyheder og driftsinfo

   

  Sortering i 10 affaldstyper

  Alle husstande i Danmark skal sortere affald i 10 affaldstyper, så der kan genanvendes mest muligt affald og dermed spares ressourcer. Samtidig hjælper vi klimaet ved at brænde mindre affald af. 

  I Albertslund skal de tomme kartoner til mad- og drikkevarer, sorteres sammen med plastaffaldet. På modtageanlægget for plastaffald, vil plast og kartoner blive skilt ad og genanvendt hver for sig.

  Du kan downloade sorteringsguiden for mad- og drikkekartoner her.

   

  Selvbetjening

  Mit affald (selvbetjening) herunder kan du melde ind hvis dit affald ikke er hentet. Eller du kan bestille afhentning af hhv. bundtet pap, haveaffald eller storskrald. Du kan også kontakte Vestforbrænding på 7025 7060 eller skrive til kundeservice@vestfor.dk.

  Mit affald (selvbetjening)

   

  Mere info om affaldsordninger i Albertslund

  Du skal fra 2024 betale afstandsgebyr i Albertslund, hvis ikke dine beholdere står ved vejskel på tømmedagen.

  Fra 2024 kan du undgå at betale afstandsgebyr, hvis du altid kører dine affaldsbeholdere frem til skel på tømmedagen eller hvis du etablerer en fast plads til dine beholdere, så de står indenfor 5 meters gåafstand fra vejskel.

  Reglerne gælder kun for enfamiliehuse på egen grund, med direkte adgang til kørevej.

  Særligt for koteletgrunde

  For koteletgrunde regnes vejskel fra koteletbenets start ved stamvejen, der hvor skraldebilen holder normalt.

  Vær opmærksom på, at nogle boligområder har lokale servitutter, der begrænser muligheden for at etablere en standplads til affaldsbeholdere i hegnet ud til koteletbenet.

  Er der indkørsler i bunden af koteletbenet til flere boliger, kan matrikelejeren af koteletbenet modsætte sig, at de øvrige husejere opstiller affaldsbeholdere på hans koteletben. 

  Det er dog fortsat muligt for alle fire boliger, at undgå at betale afstandsgebyr, ved altid at køre beholderne ud til stamvejen til tømning på tømmedagen. Beholderne skal placeres, så de ikke generer trafikken, herunder cykler og gående. Beholderen skal markeres med husnummer. Klistermærker med husnummer kan eventuelt hentes på genbrugsstationen på Holsbjergvej 44. OBS: Beholderen vil efter tømning blive sat samme sted, hvor de var sat ud.

  Kørsel på koteletbenet

  I enkelte tilfælde kører skraldebilen ned i bunden af koteletbenet for at tømme. I disse tilfælde gælder de 5 meter fra der, hvor skraldebilen kan holde. Det er renovatøren der afgør, om han kan køre ned af et koteletben.

  Hvordan giver du os besked?

  • Send en mail til affaldoggenbrug@albertslund.dk 
  • Skriv din adresse i emnefeltet på mailen
  • Skriv om du vælger altid at køre dine beholdere frem til skel på tømmedagen eller om du etablerer en fast plads til dine beholdere, så de står indenfor 5 meters gåafstand fra vejskel. Hvis du ikke har mulighed for at finde plads til dine beholdere tæt på vejskel, eller at køre containerne frem på tømmedagene, kan du fortsat få dem hentet længere inde på grunden, mod betaling af et  afstandsgebyr på op til 848 kr. 
  • Send også et billede af den nye placering, hvis du vælger at lade beholderne stå ude ved skel. 

  Vær opmærksom på adgangskrav til standplads og adgangsvej

  OBS: Hvis du fik skelrabat i 2023 går vi ud fra at dine beholdere stadig tømmes ved skel i 2024 - og du behøver ikke at kontakte os. Hvis du i denne forbindelse er stoppet med at få dine beholdere tømt ved skel, så kan du risikere at opleve at renovatøren stopper med at tømme dine beholdere.

   

  Renovations- og afstandsgebyrerne for 2024

   

  Hvis du har Rest/mad beholder ved eget hus (og øvrigt affald i lokal affalds-ø):

  •    Dit afstandsgebyr er 171 kr. om året, hvis rest/mad beholderen står op til 20 meter inde på din egen grund.
  •    Dit afstandsgebyr er 307 kr. om året, hvis rest/mad beholderen står mere end 20 meter inde på din egen grund.

  Rest/mad beholder ved eget hus (og øvrigt affald i lokal affalds-ø): 2023
  2024
  Samlet gebyr for ordningen (Hvis du har skelafhentning fra 2024) 3.352 kr. 3.750 kr.
  Samlet gebyr for ordningen med afstandsgebyr fra 2024 (op til 20 meter)    3.921 kr.
  Samlet gebyr med afstandsgebyr fra 2024 (over 20 meter inde på egen grund)    4.057 kr.

   

   

  Hvis du har 4 beholdere ved egen husstand:

  •    Dit afstandsgebyr er 470 kr. om året, hvis beholderne står op til 20 meter inde på din egen grund. 
  •    Dit afstandsgebyr er 848 kr. om året, hvis beholderne står mere end 20 meter inde på din egen grund.

  Din samlede betaling for renovation bliver:

  4 beholdere ved egen husstand: 2023
  2024
  Samlet gebyr for ordningen (Hvis du har skelafhentning fra 2024) 4.430 kr.     4.973 kr.
  Samlet gebyr for ordningen med afstandsgebyr fra 2024 (op til 20 meter)    5.443 kr.

  Samlet gebyr med afstandsgebyr fra 2024 (over 20 meter inde på egen grund)    5.821 kr.

   

  De samlede gebyrer for indsamling af affald stiger fra 2023 til 2024. Dette skyldes de generelt stigende priser i samfundet og at der i 2023 var tilbagebetaling af overskud fra tidligere år. 

  Ovenstående priser er for de husstande, der er tilknyttet indsamling af storskrald samt stort og småt haveaffald. 

  Delebeholder

  Se næste faneblad: Deleordning for affaldsbeholdere

  To naboer eller genboer, med max to personer i hver husstand, kan, efter aftale med forvaltningen, deles om en eller flere beholdere og vil dermed kunne opnå en besparelse. 

  I behøver ikke at dele alle jeres beholdere, men blot de fraktioner, der giver mening for jer at dele.

  Følgende kriterier skal være opfyldt for at få en deleordning:

  • I skal have 240 L affaldsbeholdere
  • I må være max 2 personer i hver husstand
  • Beholderne skal være placeret indenfor 5 meters gåafstand fra vejskel og stå fast på den ene adresse.

  Udfyld dette skema for at ansøge om at dele beholdere

  Du skal stadig betale fuld pris for de øvrige ordninger – eksempelvis adgang til genbrugsstationen.

  Ved deling af alle 4 beholdere kan der opnås en besparelse på affaldsgebyret på 1.397 kr. pr husstand i 2024.

  Ansøgningen sendes til: affaldoggenbrug@albertslund.dk

  For adresser der pt. har stativer, vil deleordningen vil først træde i kraft, når I har modtaget jeres nye beholdere i oktober og sendt et billede af beholdernes placering, hvor kriterierne beskrevet ovenfor er overholdt.

  SMS påmindelse om tømning af beholdere

  Bor du i et boligområde med fire beholdere ved husstanden, kan du, for hver enkelt beholder, få en SMS påmindelse dagen før tømmedag. 

  Hvis du ønsker at få en SMS, kan du tilmelde dig NemSMS på borger.dk, eller du kan følge linket her: tilmeld dig NemSMS

  Er du løbet tør for grønne poser til madaffald? Måden du får nye poser på afhænger af hvilken affaldsordning, der er i dit boligområde.

  Boligområder med beholdere ved husstanden

  Har du beholder ved husstanden, binder du en pose til madaffald fast til håndtaget på affaldsbeholderen, når din sidste rulle med poser er ved at løbe tør. Så lægger skraldemanden nye ruller i din postkasse, næste gang du får tømt madaffald. 

  Løber du tør, inden skraldemanden har lagt nye ruller i din postkasse, kan du henvende dig på

  • Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44
  • Verdensmål Centeret, Kanalens Kvt 32

  Så har vi et par kasser stående til borgere med akut behov.

  Glemmer skraldemanden at lægge nye ruller i din postkasse, når du har bundet en pose fast til håndtaget, så kontakt Vestforbrænding's kundeservice på tlf. 7025 7060. 

  Boligområder med fælles beholdere

  Bor du i et område med fælles beholdere, henvender du dig til din vicevært eller bestyrelse, som informerer dig nærmere om, hvor du henter poser til madaffald, der hvor du bor.

  Er du vicevært, eller skal du bestille flere kasser med poser til madaffald på vegne af dit boligforening, så

  Læs mere under Miljøstationer - Info til personalet 

  Mangler du en biospand? I så fald kan du få en ny.

  Du kan hente en ny biospand på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44. Du henvender dig blot til personalet, så udleverer de en ny til dig.

  Tak fordi du sorterer madaffald.

  Har du ind imellem mere restaffald, end der kan være i din beholder ?

  Fyld affaldet i en pose du har ved hånden, sæt et ekstra-sæk mærkat på og sæt posen ud ved næste tømning. Så tager skraldemanden den med. Sækken må højst veje 10 kg. 

  Ekstra-sæk mærkater kan købes enkeltvis med MobilePay på genbrugsstationen, Holsbjergvej 44, eller bestilles i ark med 4 via www.selvbetjening.vestfor.dk eller via linket Mit affald herunder.

  4 x ekstra-sæk mærkater koster 118 kr. inklusiv moms. 

  Mit affald

  Se en kort vejledning her.

  Vil du have hjælp til bestillingen, kan du kontakte Vestforbrænding kundeservice på tlf.: 7025 7060. Du kan også sende en bestilling via kundeservice@vestfor.dk. Husk at oplyse dine kontaktoplysninger og adresse i mailen. 

  Har du næsten altid for meget restaffald

  Så kan du bestille en ekstra eller en større beholder til restaffald, så du får hentet dit ekstra affald ved hver tømning. Du vil blive opkrævet for den ekstra affaldshåndtering via dit affaldsgebyr.

  Se priser på ekstra beholder til restaffald under fanen herunder: Ekstra beholdere til restaffald eller en større beholder til mad/rest.

  Har du for altid meget restaffald?

  Har du generelt mere restaffald, end der kan være i din beholder. Så kan du enten bestille en ekstra beholder til restaffald eller få din nuværende beholder skiftet ud med en større.

  Hvad koster en ekstra beholder til restaffald i årlig afgift (2024 takster)

  • Én ekstra 140 liter en-kammer beholder, med tømning hver 2. uge koster årligt 810 kr. 
  • Én ekstra 240 liter en-kammer beholder, med tømning hver 2. uge koster årligt 839 kr. 
  • Én ekstra 240 liter todelt beholder, med tømning hver 2. uge koster årligt 896 kr.
  • Du skal også betale leje af den ekstra beholder: 112 kr. om året.
  • Herudover opkræves 150 kr. for levering.

  Hvad koster det at skifte fra en 240 liters todelt beholder til 370 liters todelt beholder i årlig afgift (2024 takster)

  • Opgradering af eksisterende todelt 240 liter til todelt 370 liters beholder koster årligt 392 kr.
  • Herudover opkræves 544 kr. for levering af den større beholder, samt afhentning og rengøring af den mindre beholder.

  Bemærk: Vælger du en 370 liters beholder, vil der være et særligt fokus på om din adgangsvejs belægning opfylder Arbejdstilsynets krav, da beholderen har monteret et næsehjul, der vanskeliggør transport af beholderen over en ujævn belægning. 

  Klik og læs mere om adgangskravene under Adgangsforhold og placering af beholdere

  Hvad hvis jeg fortryder og vil skifte tilbage til en 240 liters beholder (2024 takster)

  • Der opkræves 544 kr. for levering af den mindre beholder, samt afhentning og rengøring af den større beholder.

  Hvordan bestiller jeg en ekstra eller større beholder?

  Ekstra eller større beholdere bestiller du ved at skrive til affaldoggenbrug@albertslund.dk. 

  Hvilken ordning har du og hvordan bestiller du afhentning.

  Er din boligforening tilmeldt en have- og storskraldsordning?

  Klik på boksen "Affaldsordninger på GIS kort" i højre side. Klik på dit boligområde og få informationer om dine affaldsordninger i skemaet under kortet.

  Ud for haveaffald, storskrald og pap, kan du se om jeres boligområde får hentet affald ved husstanden, ved central opsamling eller ved en miljøstation. Har I valgt central opsamling, kan du se ved hvilken nærmeste adresse, at den centrale opsamling er placeret.

  Hvis din boligforening har fravalgt indsamling af have og storskrald, vil der stå Fravalgt ud for Haveaffald og Storskrald. 

  Bestil afhentning af haveaffald og storskrald

  Boligområder, der er tilmeldt ordningerne, kan få hentet affaldet følgende tidspunkter. Det gælder også områder, som sætter affaldet ud i fælles bunker.

  • Storskrald den 1. og 3. onsdag i måneden. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
  • Haveaffald med grab hver onsdag. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
  • Småt haveaffald hentes torsdag i ulige uger. Du skal bestille senest tirsdagen før og inden kl. 24:00

  I boligområder med fælles affaldsøer og miljøstationer er det enten en ejendomsfunktionær eller en valgt kontaktperson (fx i en grundejerforening eller andelsboligforening), som bestiller tømning af containere eller afhentning af haveaffald, storskrald eller andet affald. Har du spørgsmål til affaldshåndteringen skal du henvende dig til ejendomskontoret eller den valgte kontaktperson.

  I boligområder, der får hentet affaldet ved husstanden, er det den enkelte boligejer, som bestiller en afhentning. Når du vil bestille en afhentning, klikker du på linket "Mit affald (selvbetjening)" herunder - så åbner Vestforbrændings selvbetjeningsportal.

  Vælg Albertslund Kommune og skriv din adresse i felterne til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. Vælg den affaldstype, som du vil bestille afhentning af, ved at klikke på plusset til højre. Klik på "Oprette en bestilling" og vælg den bestilling du ønsker. Næste mulige afhentnings dag ses på bestillingslinket. 

  Mit affald (selvbetjening)

  Problemer med at bestille afhentning?

  Oplever du problemer med at bestille afhentning online, kan du lægge en bestilling til Vestforbrænding kundeservice via denne formular. Bestillingen skal være sendt indenfor den angivne frist.

  Alternativt kan du ringe på telefon 7025 7060 og få hjælp til at lægge en bestilling ind. 

  VIGTIGT: Når du bestiller en afhentning telefonisk, skal du sikre dig at du får et bestillingsnummer oplyst, som du kan henvise til ved en eventuel manglende afhentning. Bestillingsnummeret er din sikkerhed for at der lagt en bestilling i systemet.

   

  Krav til udsætning af storskrald:

  • Storskrald skal sættes ud til vejskel og skal være sorteret, så renovatøren kan komme til de forskellige fraktioner hver for sig
  • Småt brændbart affald i gennemsigtige plastsække
  • Stort brændbart må maksimalt være 2,10 meter x 1 meter, 
  • Jern og metal må maksimalt være 2x2x1 meter (for eksempel en markise)
  • Udsætning af småt metal kan sættes ud i klare plastikposer.

  Ved afhentning af storskrald forstås afhentning af kasseret indbo. Storskraldsordningen omfatter ikke byggeaffald, dagrenovationslignende affald og udendørs træ.

  Der afhentes kun sorteret storskrald.

  I nedenstående oversigt fremgår de affaldsfraktioner vi tager med i storskraldsordningen, og hvilke krav vi stiller i denne forbindelse.

   

  Ja, tak til:

  • Større elektronik og hårde hvidevarer medtages løst
  • Mindre elektronik i klare plastsække
  • Møbler med fjedre og springmadrasser
  • Indendørs træ og træmøbler uden fjedre
  • Havemøbler af træ (dog ikke hvis det er trykimprægneret)
  • Jern og metal
  • Græsslåmaskiner, haveredskaber o. lign. skal være tømt for olie og benzin
  • Brændbart affald
  • Blød PVC (gummistøvler, gummi regntøj, badebassin)  i klare plastsække

  Hvad så med?

  • Byggeaffald: skal på genbrugsstationen
  • Udendørs træ, herunder trygimprægneret træ: skal på genbrugsstationen
  • Køkkener, bortset fra hårde hvidevarer (skabe, hylder og skuffedarier): skal på genbrugsstationen
  • Sanitet: skal på genbrugsstationen
  • Lysstofrør: skal på genbrugsstationen
  • Radiatorer: skal på genbrugsstationen
  • Gasflasker: skal på genbrugsstationen
  • Vinduer, rudeglas og spejle: skal på genbrugsstationen
  • Havemøber af plast: skal genbrugsstationen
  • Keramik og porcelæn: i rød boks til farligt affald eller på genbrugsstationen

   

  Krav til udsætning af småt haveaffald:

  Småt haveaffald sættes ud til vejskel, enten i papirsække eller bundtet med snor, svarende til størrelsen af en fyldt papirsæk. Småt haveaffald kan også samles i en beholder på 2 hjul, som også sættes ud til vejskel. Der skal være tale om en beholder skraldemanden kan håndtere på sin bil.

  OBS: Udsatte sække med haveaffald må maks. veje 10 kg.

  Krav til udsætning af stort haveaffald (afhentes med grab):

  Har du stort haveaffald skal du minimum have 2 m3 affald, som ikke kan bundtes. Stort haveaffald skal samles i en bunke og lægges ud til vejskel. Det må ikke ligge til gene for trafikken eller øvrige beboere.

  Har du mere end 5 kubikmeter skal du vælge 2 emner i bestillingsfeltet på selvbetjeningsportalen. Har du mere end 10 kubikmeter skal du vælge 3 emner osv. Nedenfor et vist et eksempel på en bestilling, hvis man har mere end 5 - men mindre en 10 kubikmeter stort haveaffald.

  Hvordan kommer du af med farligt affald, småt elektronik og porcelæn.

  Miljøbokse

  Bor du i et boligområde, hvor I har fået en rød miljøboks, skal du bruge den til:

  • farligt affald (fx rester af gift, kemikalier, maling med faremærke, makeup)
  • keramik og porcelæn (fx skårede potter, tekrus og tallerkner)
  • batterier
  • sparepærer, LED pærer
  • småt elektronik (alt med ledning, fx hårtørrer, elektrisk tandbørste, små lamper)
  • spraydåser

  Der er mulighed for at bestille afhentning af den røde boks hver 14. dag, ved at bestille afhentning via vores selvbetjeningsportal eller kontakte Vestforbrænding’s kundeservice.

  Kundeservice telefon: 70 25 70 60

  Du kan bestille afhentning via følgende link https://selvbetjening.vestfor.dk

  På afhentningsdagen stiller du den røde boks, så den er synlig for renovatøren, når han kommer til din ejendom (eksempelvis foran din hoveddør). Så tager vi den med derfra og sætter en ny tom boks.

  Hvis du har egne affaldsbeholdere ved din husstand kan du også stille boksen ved siden af disse. Men der skal stadigvæk foretages en bestilling for at få den hentet.

  Husk at skrive navn og adresse på boksen.

  Ved manglende afhentning og ombytning kan du kontakte kundeservice.

  Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Miljøstationer

  Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Læs mere om farligt affald på siden om Affaldssortering

  Har du poser til tekstilaffald ?

  I de fleste villaer og rækkehuse i Albertlund Kommune indsamles tekstilaffald i udleverede poser. Poserne bliver afhentet ved at foretage en bestilling på selvbetjeningsportal - under "Bestil ydelse".

  Flere poser kan anskaffes ved at skrive følgende tekst bemærkningsfeltet, når du bestiller afhentning af poser: "Jeg ønsker 1 ny rulle tekstilposer" - se nedenfor

  Indsamler I tekstilaffald i minicontainere ?

  Bor du i et område med fælles beholdere afleverer du tekstilaffaldet i disse containere. Henvender du dig til din vicevært eller bestyrelse, kan de informere dig nærmere om, hvor du henter poser til tekstilaffald.

  Er du viceværk eller repræsentant for boligområdet, kan du bestille flere tekstilaffaldsposer til boligområdet  via affaldoggenbrug@albertslund.dk. Husk i mailen at skrive leveringsadresse og kontaktoplysninger.