Gå til hovedindhold

Mit affald

Få information om dit affald og nye tiltag

Indhold

  Drifts information

  11. januar 2022

  Ressourceindsamling kører i øjeblikket med store forsinkelser

  På grund af sygdom blandt chaufførerne køres der i øjeblikket med forsinkelser på metal/glas og papir/plast. Vi sørger for, at der bliver tømt hurtigst muligt. Har du af denne årsag mere affald end der kan være i beholderen, kan du sætte en sæk ved siden af, som tages med når beholderen tømmes. Hvis du normalt kører din beholder frem og vil være sikker på, at den bliver tømt, skal du lade den stå fremme.

  Selvbetjeningsportalen Mit affald

  Mit affald herunder kan du melde ind hvis dit affald ikke er hentet. Du kan også bestille ekstra sæk mærkater, hvis du har skal holde fest og får mere affald end der kan være i din beholder. Eller du kan bestille afhentning af hhv. bundtet pap, haveaffald eller storskrald.

  Hvis du har spørgsmål til brug af selvbetjeningsportalen, er du altid velkommen til at kontakte Vestforbrænding på 7025 7060 eller skrive til kundeservice@vestfor.dk.

  Mit affald (selvbetjening)

  Driftsinfo og vejledning om affald i Albertslund:

  Driftsinformation om tømninger og andre informationer.

  11. januar 2022

  Ressourceindsamling kører i øjeblikket med store forsinkelser

  På grund af sygdom blandt chaufførerne køres der i øjeblikket med forsinkelser på metal/glas og papir/plast. Vi sørger for, at der bliver tømt hurtigst muligt. Har du af denne årsag mere affald end der kan være i beholderen, kan du sætte en sæk ved siden af, som tages med når beholderen tømmes. Hvis du normalt kører din beholder frem og vil være sikker på, at den bliver tømt, skal du lade den stå fremme.

   

  Indsamling af affald optil jul og nytår:

  Skraldemændene ønsker at holde fri fredag den 24/12 og fredag 31/12. Der indsamles derfor affald efter nedenstående plan for jul og nytår 2021:

  Villaer og rækkehuse
  Mandag køres mandagstur og noget af tirsdagsturen.
  Tirsdag køres resten af tirsdagsturen og noget af onsdagstur
  Onsdag køres resten af onsdagsturen og noget af torsdagstur.
  Torsdag køres resten af torsdagstur og hele fredagsturen.

  Da tømmedagene i denne forbindelse ikke står korrekt i KURS, vil VF lukke for faste sms beskeder i uge 51 og 52. Der vil blive sendt en sms, som henviser borgerne til at holde sig informeret om tømmeændringer på selvbetjeningsportalen.

  Bestillingstømninger hos borgerne køres på de aftalte dage. (fx grab af haveaffald fra haveboliger i Albertslund den 22/12, småt haveaffald fra haveboliger i Albertslund den 23/12, pap fra haveboliger i Albertslund 22/12 osv.)

  Boligselskaber:
  Der køres normalt mandag til onsdag.
  Torsdag køres både torsdag og fredagsturen på alle fraktioner.

  2. december 2021:

  Hjælp din skraldemand. Husk at fjerne is og sne fra vejen og helt hen til affaldsbeholderne. Tak for hjælpen. 

  23. november 2021:

  Den 30/11 overgår NemSMS til en ny udbyder. I den forbindelse er der risiko for driftsforstyrrelser på sms’en om næste tømning af affald i uge 48 og 49.

  Hvis du selv skal køre din beholder frem, anbefaler vi derfor, at du tjekker din tømmekalender på https://selvbetjening.vestfor.dk.

  18. oktober 2021:

  Grundet afholdelse af ferie og en del sygdom blandt renovationsmedarbejderne, kan der forekomme forsinkelser på afhentning af affald i uge 42. 

  August 2021:

  Det årlige skyl (vask) af beholdere til madaffald bortfaldt i 2020. Dette skyldtes, at prisen for skyl (vask) af beholdere i 2020 steg voldsomt, og at den høje pris ikke modsvaredes af den opnåede effekt. 

  Her kan du få gode råd om håndtering af madaffald og hvordan du minimerer lugtgener fra din beholder. Du er også velkommen til at kontakte Verdensmål Centeret for råd og vejledning.

  15. juli 2021: 

  Affald tømmes tidligere. På dage, hvor der varsles om høje temperaturer, kan du opleve at dit affald tømmes tidligere på dagen end normalt.

  Af hensyn til skraldemændene har Albertslund Kommune, sammen med de andre IPT kommuner, besluttet at skraldemændene kan starte afhentning af affald tidligere end normalt på dage, hvor temperaturen er særlig høj. Derfor kan du opleve, at dit affald bliver hentet fra kl. 05:30. Det tilstræbes at den midlertidige ændring skaber minimale gener for borgere – vi håber på jeres forståelse.

  10. maj 2021:

  Bilnedbrud betyder forsinkelser på afhentning af glas, metal, papir og plastaffald

  En del boligområder, der skulle have haft tømt kassetter og minicontainere med glas, metal, papir og plastaffald i dag, må forvente først at få hentet affaldet i morgen tirsdag den 11. maj.

  Vi beklager de gener det måtte medføre.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Corona-tiltag

  Opstart på indsamling om morgenen rykkes frem til kl. 5:45 

  For at imødegå at for mange skraldemænd møder ind på samme tidspunkt hver morgen - er de nu begyndt er møde ind forskudt. Dette betyder, at affaldsindsamlingen visse steder opstarter kl. 5:45 i stedet for kl. 6:00.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Affald hentes på nye dage

  I starten af 2021 lægges der op til at papir, plast, glas og metal vil blive hentet på nye dage, da det bliver indsamlet på nye ruter. Der køres af nye ruter, for at spare CO2 og effektivisere.

  I overgangen til de nye tømmedage sørges for, at der ikke går længere tid imellem tømningerne end sædvanligt. Dermed undgås overfyldte beholdere.

  Er du allerede tilmeldt NemSMS, vil du automatisk få en SMS dagen inden din affaldsbeholder bliver tømt.

  Se mere information om tømmedage på: https://selvbetjening.vestfor.dk/.

  Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Vestforbrænding på 70 25 70 60 eller kundeservice@vestfor.dk.

  Kundeservice's åbningstider mellem jul og nytår

  Vestforbrændings kundeservice har lukket d. 24. og 25. december samt d. 31. december og 1. januar.  Mellem jul og nytår kan du få fat i kundeservice mandag, tirsdag og onsdag kl. 7:00 til kl. 15:30.

  Tømning op til jul og nytår

  Traditionen tro indsamles der ikke affald den 24. og 25. december samt den 31. og 1. januar. Dette betyder, at der ikke indsamles affald torsdag og fredag i uge 52 og 53/1.  I dagene op til jul og nytår er der derfor følgende ændringer: Affald der plejer at bliver indsamlet mandag og tirsdag vil blive indsamlet om mandagen. Affald der plejer at blive indsamlet onsdag og torsdag vil blive indsamlet tirsdag og affald der plejer at blive indsamlet om fredag bliver indsamlet onsdag. Betyder dette at der kommer til at gå længere tid mellem to tømninger end normalt, må du sætte en ekstra sæk ved siden af din beholder, som tages med ved næste afhentning. Der sendes ikke sms om tømning i uge 52 og 53 - ligesom disse ændrede tømmedage ikke vil fremgå af den elektroniske afhentningskalender.

  Corona og Drivhuset

  For at begrænse smittespredning er bytteafdelingen i Drivhuset på genbrugsstationen igen lukket, denne gang fra onsdag den 9. december til og med 3. januar 2021.

  Onsdag den 18. november 2020:

  Grab af haveaffald når desværre ikke i mål i dag. Det drejer sig om følgende veje:

  • Kongsager
  • Borgager
  • Lavager
  • Mørkager
  • Randager

  Vi beklager de gener det måtte medføre.

  Torsdag den 12. november 2020 - status kl. 13.00

  Remondis's chauffører er på vej til at genoptage indsamlingen. Pt. afventes yderligere info, men det forventes at tømning af restaffald bliver prioriteret først.

  Torsdag den 12. november 2020 - status kl. 20.30

  Efter at arbejdsnedlæggelsen nu er overstået, er der en del tømninger, der skal indhentes. Remondis vil derfor også tømme i den forestående weekend i det omfang det er muligt.

  Torsdag den 12. november 2020:

  Chaufførerne hos Remondis strejker stadig. Det betyder for Albertslund Kommune, at der ikke tømmes nedgravede containere i øjeblikket.

  Hvis beholderne bliver overfyldte kan affaldet sættes ved siden af på tømmedagen - og ikke før - for at undgå at tiltrække skadedyr. Chaufførerne vil rydde op, når de begynder at køre igen.

  Tirsdag den 10. november 2020:

  Chaufførerne hos Remondis strejker stadig, og det betyder, at der ikke tømmes nedgravede containere i øjeblikket.

  Hvis beholderne bliver overfyldte er Vestforbrænding i dialog med Remondis om mulighederne for, at affaldet muligvis kan sættes ved siden af på tømmedagen.

  Mandag den 9. november 2020:

  Chaufførerne hos Remondis strejker, og det betyder, at der ikke tømmes nedgravede containere i øjeblikket.

  Torsdag den 8. oktober 2020:

  Pga. asfaltering af Linde Alle den 8. oktober udskydes tømning af rest og madaffald på adresserne Linde Alle 2, 7 og 11 til fredag den 9. oktober 2020.

  Torsdag den 8. oktober 2020:

  Pga. asfaltering af Linde Alle den 8. oktober udskydes tømning af rest og madaffald på adresserne Linde Alle 2, 7 og 11 til fredag den 9. oktober 2020.

  Affald hentes på nye dage i løbet af oktober

  I løbet af oktober 2020 bliver papir, plast, glas og metal hentet på nye dage, da det bliver indsamlet på nye ruter. Der køres af nye ruter, for at spare CO2 og effektivisere.

  I overgangen til de nye tømmedage sørges for, at der ikke går længere tid imellem tømningerne end sædvanligt. Dermed undgås overfyldte beholdere.

  Er du allerede tilmeldt NemSMS, vil du automatisk få en SMS dagen inden din affaldsbeholder bliver tømt.

  Se mere information om tømmedage på: https://selvbetjening.vestfor.dk/.

  Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Vestforbrænding på 70 25 70 60 eller kundeservice@vestfor.dk.

  Årets skyl/vask af beholdere til madaffald aflyst.

  Den årlige vask af beholdere til indsamling af madaffald må desværre aflyses. Dette skyldes, at prisen for skyl/vask af beholdere er steget voldsomt siden sidste år og ikke længere dækkes af det opkrævede gebyr.

  Det gebyr der i år er opkrævet for skyl/vask af containere vil blive tilbagebetalt i forbindelse med Årsafregningen for 2020.

  Se her hvad du/I kan gøre for selv at rengøre din/jeres beholder.

  Gode råd om madaffald

  Du/I er også velkommen til at henvende jer Agendacentret for mere råd og vejledning

  Tirsdag den 28. juli 2020:

  Vestforbrænding oplyser, at skraldemanden på disse adresser ikke har nået at få tømt plast i går mandag den 27. juli. Det skulle blive tømt hurtigst muligt

  Grønneled 26 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Æblets Kvt 4 A (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Grønneled 10 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Kløverens Kvt 4 A (Miljøspot), 2620 lbertslund
  Rugens Kvt 4 A (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Kastanjens Kvt 4 A (Miljøspot), 2620 lbertslund
  Koglens Kvt 4 A (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Havrens Kvt 4 A (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Rimbuen 47 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Rimbuen 47 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Solhusene 8 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Solhusene 16 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Grønneled 20 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Solporten 16 (Miljøspot), 2620 Albertslund
  Vindruens Kvt 4 A (Miljøspot), 2620 Albertslund

  16. juli 2020:

  Remondis er desværre ramt af sygdom og er i dag kommet bagud med tømning af rest i nedgravede beholdere. De resterende adresser skulle blive tømt i morgen, fredag.

  Der hentes haveaffald med grab både onsdag og torsdag i denne uge (29), pga. store mængder og mange bestillinger.

  6.-7.  juli 2020:

  Tømning af plast i kuber og nedgravede beholdere er foreløbig udsat på grund af blæst. 

  Corona og Drivhuset

  Drivhuset vil indtil videre kun være åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 10.00 -14.00

  Drivhuset genåbner i weekenderne fra lørdag den 11. juli 2020. Åbningstid lørdag og søndag fra 10.00 - 13.00.

  Der lukkes kun 5 besøgende ind af gangen.

  Ved kø-dannelse begrænses besøgstiden til 10 minutter.

  DRIVHUSET HAR FORTSAT LUKKET MANDAG.

  30. juni 2020:

  Der hentes haveaffald med grab både onsdag og torsdag i denne uge (27), pga. store mængder og mange bestillinger.

  18. juni 2020:

  Indsamling af haveaffald med grab nåede ikke i mål i går, grundet store mængder og mange bestillinger. Ressourceindsamling er i fuld gang igen i dag torsdag den 18. juni og håber at komme i mål inden fyraften. 

  20. maj 2020:

  Indsamling af haveaffald når ikke i mål i dag, grundet store mængder af have affald. Bilen starter op igen i morgen tidlig.

  12. maj 2020:

  Remondis meddeler, at de ikke kunne tømme kuber og nedgravede containere med plast i går mandag på grund af for megen vind. Der bliver tømt i dag tirsdag.

  30. april 2020:

  Ressourceindsamling oplyser, at pga. mange bestillinger på tømninger af ophaler containere, samt ventetid på aflæsningsstederne, kan der forekomme situationer, hvor det ikke er muligt, at overholde 48 timers fristen.

  28. april 2020:

  Der åbnes i dag op for brug af Byt et bræt og Møbler - husk at holde afstand, max 2 personer i et rum af gangen. Vent til det er din tur.

  14. april 2020:

  Drivhuset på genbrugsstationen har lukket til og med mandag den 27. april 2020.

  Drivhuset genåbner tirsdag den 28. april 2020 fra kl. 10-14. 

  Der lukkes kun 5 besøgende ind af gangen.

  Der vil indtil videre kun være åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 10.00 -14.00

  FORTSAT LUKKET I WEEKENDEN, SAMT MANDAG

  De indleverede effekter gemmes i 3 døgn for at hindre smitte.

  6. april 2020:

  Ressourceindsamling A/S samler fra i dag affald i Albertslund Kommune.

  1. april 2020:

  Opstart af Ressourceindsamling A/S er p.t. udskudt til mandag den 6. april 2020.

  Nyt kommunalt affaldsselskab 

  Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk er gået sammen og har oprettet et nyt kommunalt ejet affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S. Få svar på de hyppigst forekommende spørgsmål om det nye selskab i denne FAQ.

  31. marts 2020:

  Genbrugstation er åben for borgere igen - dog med særlige forholdsregler for at undgå smittespredning!

  Albertslund Kommune anbefaler at borgere kun kommer med affald, hvis det er absolut nødvendigt og meget gerne udskyder besøget til efter påske.

  Husk at boligområder, der er tilmeldt storskrald- og haveaffaldsordningen, kan få afhentet begge dele på egen adresse. Der kan bestilles afhentning online via https://selvbetjening.vestfor.dk eller via Vestforbrændings Kundeservice på tlf. 7025 7060.

  Fra tirsdag den 31. marts er genbrugsstationen igen åben for borgere - men besøgende lukkes kun ind i små hold. 

  Der vil være portvagt, så der kan opstå kø ved indgangen. Der lukkes max 7 biler ind af gangen. Ved større kødannelse bliver trafikken til genbrugsstationen reguleret. 

  Medbring og brug handsker under hele besøget på genbrugsstationen. Følg medarbejderne anvisninger og vent til det er din tur ved en container. Derudover gælder de generelle regler som at huske at holde afstand til medarbejdere og andre besøgende, at hoste og nyse i ærmet osv. 

  Åbningstid er som normalt fra kl. 10-17. Borgere anbefales at vente med at komme til efter kl. 12 for at give mere plads til erhverv fra kl. 10 - 12.

  Drivhuset, Bogladen, Møbler og Byt et Bræt er fortsat lukket, indtil videre til og med 13. april. Der bliver ikke leveret kompost til pladsen.

  Der kan komme yderligere begrænsninger, hvis det viser sig nødvendigt.

  Find svar på de mest hyppige spørgsmål ved at klikke her.

  Onsdag den 25. marts 2020:

  I forbindelse med at genbrugsstationen er lukket er der dog stadig mulighed for at få afhentet stort og småt haveaffald samt storskrald. Vær opmærksom på at vi i storskraldsordningen ikke medtager byggeaffald, sanitet, vinduer, ruder og generelt genstande, der har været brugt udendørs. Se nærmere information her:

  https://albertslund.dk/media/1716722/gamle-affaldsguide-red-bkv-270319-4.pdf

  https://albertslund.dk/borger/affald-energi-og-forsyning/mit-affald/haveaffald-storskrald-og-pap/

  Nærmere information kan også hentes hos Vestforbrænding’s kundeservice på kundeservice@vestfor.dk eller 7025 7060.

  Torsdag den 12. marts 2020: Affaldsindsamling i forhold til Corona relaterede tiltag

  Remondis meddeler, at i dag indsamles affald som udgangspunkt som planlagt og det vil vi arbejde på også kommer til at ske de kommende dage og uger. Vi tager løbende stilling til, om der er brug for yderligere tiltag/ændringer.

  Der henstilles til at alle tager hensyn til skraldemændene, som udfører dette vigtige stykke arbejde. Hold derfor gerne mindst 2 meters afstand til din skraldemand.

  I tilfælde af stort mandefald blandt skraldemændene, bliver mad og restaffald prioriteret over øvrigt affald. Hvis det bliver nødvendigt stiller kommunen containere op på udvalgte steder, hvor borgerne kan aflevere affald. 

  Vestforbrændings kundeservice kan fortsat kontaktes på 7025 7060. 

  Hvilken ordning har du og hvordan bestiller du afhentning.

  Er din boligforening tilmeldt en have- og storskraldsordning?

  Klik på boksen "Affaldsordninger på GIS kort" i højre side. Klik på dit boligområde og få informationer om dine affaldsordninger i skemaet under kortet.

  Ud for haveaffald, storskrald og pap, kan du se om jeres boligområde får hentet affald ved husstanden, ved central opsamling eller ved en miljøstation. Har I valgt central opsamling, kan du se ved hvilken nærmeste adresse, at den centrale opsamling er placeret.

  Hvis din boligforening har fravalgt indsamling af have og storskrald, vil der stå Fravalgt ud for Haveaffald og Storskrald. 

  Bestil afhentning af haveaffald, storskrald og pap

  Boligområder, der er tilmeldt ordningen, kan få hentet affaldet følgende tidspunkter. Det gælder også områder, som sætter affaldet ud i fælles bunker.

  • Storskrald den 1. og 3. onsdag i måneden. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
  • Pap den 2. og 4. onsdag i måneden. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
  • Haveaffald med grab hver onsdag. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
  • Småt haveaffald hentes torsdag i ulige uger. Du skal bestille senest tirsdagen før og inden kl. 24:00

  I boligområder med fælles affaldsøer og miljøstationer er det enten en ejendomsfunktionær eller en valgt kontaktperson (fx i en grundejerforening eller andelsboligforening), som bestiller tømning af containere eller afhentning af haveaffald, storskrald eller andet affald. Har du spørgsmål til affaldshåndteringen skal du henvende dig til ejendomskontoret eller den valgte kontaktperson.

  I boligområder, der får hentet affaldet ved husstanden, er det den enkelte boligejer, som bestiller en afhentning. Når du vil bestille en afhentning, klikker du på linket "Mit affald (selvbetjening)" herunder - så åbner Vestforbrændings selvbetjeningsportal.

  Vælg Albertslund Kommune og skriv din adresse i felterne til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. Vælg den affaldstype, som du vil bestille afhentning af, ved at klikke på plusset til højre. Klik på "Oprette en bestilling" og vælg den bestilling du ønsker. Næste mulige afhentnings dag ses på bestillingslinket. 

  Mit affald (selvbetjening)

  Problemer med at bestille afhentning?

  Oplever du problemer med at bestille afhentning online, kan du lægge en bestilling til Vestforbrænding kundeservice via denne formular. Bestillingen skal være sendt indenfor den angivne frist.

  Alternativt kan du ringe på telefon 7025 7060 og få hjælp til at lægge en bestilling ind. 

  VIGTIGT: Når du bestiller en afhentning telefonisk, skal du sikre dig at du får et bestillingsnummer oplyst, som du kan henvise til ved en eventuel manglende afhentning. Bestillingsnummeret er din sikkerhed for at der lagt en bestilling i systemet.

  Krav til udsætning af pap:

  • Pap skal sættes ud til vejskel og være slået sammen og bundtet
  • Småt pap/karton kan samles i en papkasse
  • Pap må IKKE indsamles i plastiksække – heller ikke gennemsigtige
  • Pap må ikke være vådt. Lidt fugtigt er OK, men ikke vådt
  • Pap kan også samles i en tohjulet 240 liters affaldsbeholder. Du bestiller en beholder til pap på affaldoggenbrug@albertslund.dk eller via borger.dk. Den koster i øjeblikket 375 kr. som opkræves via forbrugsafgifterne. Når du har behov for tømning, bestiller du en afhentning af bundtet pap på selvbetjeningen og sætter beholderen ud til vejskel dagen før tømning.

  Krav til udsætning af storskrald:

  • Storskrald skal sættes ud til vejskel og skal være sorteret, så renovatøren kan komme til de forskellige fraktioner hver for sig
  • Småt brændbart affald i gennemsigtige plastsække
  • Stort brændbart må maksimalt være 2,10 meter x 1 meter, 
  • Jern og metal må maksimalt være 2x2x1 meter (for eksempel en markise)

  Udsætning af småt metal

  Småt metal kan sættes ud i klare plastikposer.

  Ved afhentning af storskrald forstås afhentning af kasseret indbo. Storskraldsordningen omfatter ikke byggeaffald og dagrenovationslignende affald.

  Der afhentes kun sorteret storskrald.

  I nedenstående oversigt fremgår de affaldsfraktioner vi tager med i storskrald ordningen, og hvilke krav vi stiller i denne forbindelse.

  Storskrald - Affaldsfraktioner Eksempler
  Stort elektronikaffald og hårde hvidevarer Computere, TV, støvsugere, solarier, symaskiner, komfurer, køleskabe, frysere, vaskemaskiner, elektroniske musikinstrumenter.

  Placeres løst min. 0,5 m. fra rækværk eller mur.
  Småt elektronikaffald Småt udstyr med ledning og/eller batteri; telefoner, barbermaskiner, brødristere, kamera, kaffemaskiner, el-ledninger, legetøj, lamper.

  I klare plastsække
  Fjedermøbler og springmadrasser

  Springmadrasser og andre møbler med fjedre

  Afhentes løst, 0,5 m. fra mur eller rækværk

  Stort jern og metal

  Grill, haveredskaber, strygebrætter, persienner, skraldestativ af jern, cykler, postkasser, plæneklippere (tømt for Olie og benzin)

  Cykler, postkasser, barnevogne og skraldestativer - skal have fastgjort en seddel med teksten: "Storskrald"
  Afhentes løst eller i klare plastsække
  Størrelse maks. 2x2x1 m.

   

  Blød PVC

  Badebolde, regntøj, gummistøvler, persienner af plast, haveslanger, soppebassiner, bruseforhæng, dækkeservietter, kontorstol-underlag, luftmadras, LP-plader

  I klare plastsække

   

  Brændbart Træ, flamingo, bøger med limet ryg, ringbind, dyner, gavepapir, tæpper, hynder, melamin køkkenredskaber, telte (uden stænger), møbler (glas skal afmonteres), kufferter

  Småt brandbart i klare plastsække
  Stort brandbart løst, maks. 0,5 m. fra hegn og mur
  Tæpper skal rulles eller foldes og fikseres med snor

  Størrelse maks. 2,10x1x1 m.
  Keramik og porcelæn

  Vaser, glasskåle, keramik, stentøj

  Afhentes løst i plastspand med hank.
  Eller klar plastsæk.

  Keramik og porcelæn indsamles OGSÅ i den røde boks til farligt affald.

  Krav til udsætning af småt haveaffald:

  Småt haveaffald sættes ud til vejskel, enten i papirsække eller bundtet med snor, svarende til størrelsen af en fyldt papirsæk. Småt haveaffald kan også samles i en beholder på 2 hjul, som også sættes ud til vejskel. Der skal være tale om en beholder skraldemanden kan håndtere på sin bil.

  Krav til udsætning af stort haveaffald (afhentes med grab):

  Har du stort haveaffald skal du minimum have 2 m3 affald, som ikke kan bundtes. Stort haveaffald skal samles i en bunke og lægges ud til vejskel. Det må ikke ligge til gene for trafikken eller øvrige beboere.

  Har du mere end 5 kubikmeter skal du vælge 2 emner i bestillingsfeltet på selvbetjeningsportalen. Har du mere end 10 kubikmeter skal du vælge 3 emner osv. Nedenfor et vist et eksempel på en bestilling, hvis man har mere end 5 - men mindre en 10 kubikmeter stort haveaffald.

  Er du løbet tør for grønne poser til madaffald? Måden du får nye poser på afhænger af hvilken affaldsordning, der er i dit boligområde.

  Boligområder med beholdere eller stativer ved husstanden

  Har du stativ eller beholder ved husstanden, binder du en pose til madaffald fast til håndtaget på affaldsbeholderen eller affaldsstativet, når din sidste rulle med poser er ved at løbe tør. Så lægger skraldemanden nye ruller i din postkasse, næste gang du får tømt madaffald. 

  Løber du tør, inden skraldemanden har lagt nye ruller i din postkasse, kan du henvende dig på

  • Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44
  • Verdensmål Centeret, Kanalens Kvt 32

  Så har vi et par kasser stående til borgere med akut behov.

  Glemmer skraldemanden at lægge nye ruller i din postkasse, når du har bundet en pose fast til håndtaget, så kontakt Vestforbrænding's kundeservice på tlf. 7025 7060. 

  Boligområder med fælles beholdere

  Bor du i et område med fælles beholdere, henvender du dig til din vicevært eller bestyrelse, som informerer dig nærmere om, hvor du henter poser til madaffald, der hvor du bor.

  Er du vicevært, eller skal du bestille flere kasser med poser til madaffald på vegne af dit boligforening, så

  Læs mere under Miljøstationer - Info til personalet 

  Mangler du en biospand? I så fald kan du få en ny.

  Du kan hente en ny biospand på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44. Du henvender dig blot til personalet, så udleverer de en ny til dig.

  Tak fordi du sorterer madaffald.

  Hvordan kommer du af med farligt affald, småt elektronik og porcelæn.

  Miljøbokse

  Bor du i et boligområde, hvor I har fået en rød miljøboks, skal du bruge den til:

  • farligt affald (fx rester af gift, kemikalier, maling med faremærke, makeup)
  • keramik og porcelæn (fx skårede potter, tekrus og tallerkner)
  • batterier
  • sparepærer, LED pærer
  • småt elektronik (alt med ledning, fx hårtørrer, elektrisk tandbørste, små lamper)
  • spraydåser

  Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom, næste gang han henter dit restaffald. Husk at skrive navn og adresse på boksen.

  Hvis skraldemanden ikke har plads til flere fyldte miljøbokse på sin bil, skal han lægge en seddel i din postkasse, hvor der står at kassen bliver ombyttet førstkommende tirsdag. Der kører vognmanden en opsamlingsrunde. Ligger der ikke en seddel i din postkasse skal du ringe til Vestforbrænding kundeservice på 7025 7060, eller bruge selvbetjeningsportalen www.selvbetjening.vestfor.dk og lægge en afvigelse ind. 

  Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Miljøstationer

  Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Genbrugsstationen

  Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Læs mere om farligt affald på siden om Affaldssortering

  Har du ind imellem mere restaffald, end der kan være i din beholder eller sæk?

  Fyld affaldet i en pose du har ved hånden, sæt et ekstra-sæk mærkat på og sæt posen ud ved næste tømning. Så tager skraldemanden den med.

  Ekstra-sæk mærkater kan købes enkeltvis med MobilePay på genbrugsstationen, Holsbjergvej 44, eller bestilles i ark med 4 via www.selvbetjening.vestfor.dk eller via linket Mit affald herunder.

  4 x ekstra-sæk mærkater koster 87 kr. inklusiv moms (2020 takst). 

  Mit affald

  Se en kort vejledning her.

  Vil du have hjælp til bestillingen, kan du kontakte Vestforbrænding kundeservice på tlf.: 7025 7060. Du kan også sende en bestilling via kundeservice@vestfor.dk. Husk at oplyse dine kontaktoplysninger og adresse i mailen. 

  Har du næsten altid for meget restaffald

  Så kan du bestille en ekstra eller en større beholder til restaffald eller købe et ekstra stativ, så du får hentet dit ekstra affald ved hver tømning. Du vil blive opkrævet for den ekstra affaldshåndtering via dit affaldsgebyr.

  Ben, rottesikring, kassetter m.v.

  Ben og kassetter

  Vil du gerne have ben på dit stativ til madaffald eller forny dine kassetter kan du bestille begge dele på nedenstående link. 

  Rottesikring

  Hvis stativet står på en flise er der kun behov for en rottesikring, hvis du sætter ben på dit stativ. Rottesikringen skal fastgøres til de bolte, der er brugt til montering af benene, så du kan ikke montere rottesikringen medmindre at du også køber ben.

  Montering af rottesikringen er enkelt. Vi har lavet en lille vejledning her

  Ekstra stativ til restaffald

  Har du næsten altid for meget restaffald? Så kan du bestille et ekstra stativ til restaffald. Du skal selv betale for stativet og du vil derudover blive opkrævet et ekstra årligt gebyr på 745,00 kr. for at den ekstra affaldshåndtering. 

  Priser på udstyr

  • Ben til stativ, sæt: 375,00 kr
  • Rottesikring: 165,00 kr
  • Ny kassette, m håndtag, per styk: 111,25 kr
  • Ekstra stativ til restaffald, inklusiv levering: 1375,00 kr (desværre udgået) - vi kan tilbyde et netstativ (vingestativ) til 0 kr.

  Bestil udstyr til affaldsstativer med NemID 

  Du kan også bestille ovennævnte udstyr via affaldoggenbrug@albertslund.dk. Husk at oplyse din adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

  Har du generelt mere restaffald, end der kan være i din beholder.

  Har du for meget restaffald?

  Så kan du enten bestille en ekstra beholder til restaffald eller få din nuværende beholder skiftet ud med en større.

  Hvad koster en ekstra beholder til restaffald i årlig afgift (2020 takster)?

  • Én ekstra 140 liter en-kammer beholder, med tømning hver 2. uge koster årligt 591 kr. 
  • Én ekstra 240 liter en-kammer beholder, med tømning hver 2. uge koster årligt 646 kr. 
  • Én ekstra 240 liter todelt beholder, med tømning hver 2. uge koster årligt 922 kr.
  • Du skal også betale leje af den ekstra beholder: 116 kr. om året.
  • Herudover opkræves 150 kr. for levering.

  Hvad koster det at skifte fra en 240 liters todelt beholder til 370 liters todelt beholder i årlig afgift (2020 takster)?

  • Opgradering af eksisterende todelt 240 liter til todelt 370 liters beholder koster årligt 132 kr.
  • Herudover opkræves 625 kr. for levering af den større beholder, samt afhentning og rengøring af den mindre beholder.

  BEMÆRK: Der stilles skærpede krav til adgangsforholdene ved skift til en 370 liters beholder. 

  Klik og læs mere under Adgangsforhold og placering af stativer eller beholdere

  Hvad hvis jeg fortryder og vil skifte tilbage til en 240 liters beholder (2020 takster)?

  • Der opkræves 625 kr. for levering af den mindre beholder, samt afhentning og rengøring af den større beholder.

  Hvordan bestiller jeg en ekstra eller større beholder?

  Ekstra eller større beholdere bestiller du hos Vestforbrænding kundeservice på telefon 7025 7060 eller ved at skrive til affaldoggenbrug@albertslund.dk. 

  SMS påmindelse om tømning af beholdere

  Bor du i et boligområde, hvor I har valgt todelte beholdere, kan du få en SMS dagen før metal/glas og papir/plast bliver hentet. 

  Hvis du ønsker at få en SMS, kan du tilmelde dig NemSMS på borger.dk, eller du kan følge linket her: tilmeld dig NemSMS

  Bemærk:

  Den 30/11 overgår NemSMS til en ny udbyder. I den forbindelse er der risiko for driftsforstyrrelser på sms’en om næste tømning af affald i uge 48 og 49.

  Hvis du selv skal køre din beholder frem, anbefaler vi derfor, at du tjekker din tømmekalender på https://selvbetjening.vestfor.dk.

  Få plads til mere plast.

  Plast fylder rigtig meget og mange oplever, at der ikke er plads nok i den udendørs kassette eller i den todelte beholder. Det hjælper lidt på pladsen, hvis du komprimerer dit bløde plast. Det kan du fx gøre med hjælp af en såkaldt Plast Minimizer. 

  Du kan hente en gratis Plast Minimizer på Genbrugsstationen.

  En plast minimizer måler ca. 20 cm i højden og har huller til ophæng på bagsiden. Den virker på den måde, at du propper blødt plastemballage ned i den lille pose, der er gjort fast med en elastik foroven i beholderen. En stor bunke blød plast kan blive til en lille fast klump. Den fylder ikke så meget i den udendørs beholder og gør det nemmere at stable den hårde plast, så den heller ikke fylder så meget.

  Der følger en rulle med 4 liters poser med til beholderen, men vi anbefaler selvfølgelig at du bruger brugte poser og sparer den jomfruelige plastikpose. 

  Du kan lægge klumpen i kassetten, hvis der er plads. Du kan også samle sammen i en større pose, som du stiller ved siden af stativet eller afleverer i en af de kuber vi har sat op ved indkøbscentrene i kommunen. Man behøver ikke nødvendigvis en minimizer for at komprimere den bløde plast - man kan også blot bruge en brugt pose (fx en rugbrødspose) og samle den bløde plast her.

  Kuber til plast

  Du finder kuber til plast ved de lokale indkøbscentre.

  Kommunen har stillet kuber (igloer) op til plastemballage ved de tre nærcentre: Trippendalscentret, Godthåbscentret og Vestcentret, samt på Birkelundsvej. Kuberne kan du bruge hvis du har mere plast end der kan være i dit stativ eller din beholder. 

  I Godthåbscenteret har vi også placeret en glaskube, til de, der har ekstra meget glas.

  Du kan se placeringen af kuberne på denne side.