Gå til hovedindhold

Adgangsforhold og placering af affaldsbeholdere

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet, så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær

Indhold

  Hvorfor er der krav til adgangsvej og placering?

  Skraldemændene udfører dagligt et fysisk belastende og ensidigt gentagent arbejde, som kræver en lang række tiltag for ikke at være sundhedsskadeligt over tid. Nedenstående regler har stor betydning for at begrænse både akutte skader og sundhedsskader på længere sigt.

  Hvor skal beholder(ne) stå?

  • Beholdere skal stå i terræn-niveau på et vandret, stabilt underlag af fliser, asfalt eller lignende (perlesten, brosten, skærver, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast underlag).
  • Skraldemanden skal kunne stå oprejst omkring beholdere og der skal være plads til, at han kan montere og afmontere sækken i stativet
  • Overdækkede standpladser skal være veloplyste
  • Den fyldte sæk må højst veje 10 kg

  Adgangsvejen skal:

  • Være uden trin eller forhøjninger
  • Have en tilpas frihøjde og bredde, så skraldemanden nemt kan komme frem
  • Være fast, plan og jævn uden ujævnheder, belagt med fliser, asfalt eller lignende. 
  • Være belyst
  • Være ren, vedligeholdt og fri for cykler, barnevogne og lignende og en eventuel låge skal kunne fastholdes i åben position
  • Ryddet for sne og gruset for is

  Besked fra skraldemanden på "hænger"

  Hvis skraldemanden har udfordringer med arbejdsmiljøet pga. din adgangsvej, vil han hænge en seddel (hænger) på din affaldsbeholders håndtag, hvor der står, hvad der er galt. 

  Første og anden gang han giver besked med en hænger, bliver beholderne tømt. Du får dermed mulighed for at ændre på adgangsvejen, så du fortsat kan få hentet og tømt din beholder, der hvor den står i dag. Tredje gang skraldemanden giver besked om samme problem, vil din affaldsbeholder ikke blive tømt.

  Hvis du ikke ønsker at ændre adgangsforholdene eller ikke kan stille beholderne et andet sted, hvor kravene er opfyldt, kan du i stedet vælge at køre dine affaldsbeholdere frem til fortov/vejskel inden klokken 6.00 på de dage, hvor de skal tømmes. På borger.dk kan du tilmelde dig NemSMS. Så får du en påmindelse i god tid inden tømmedagen.

  Du får rabat, hvis dine beholdere står tæt ved vejskel

  Det er billigere for kommunen, at få hentet dit affald, hvis affaldsbeholderne står tæt ved kørevejen, hvor skraldebilen kan holde.

  Du får derfor i 2022 og 2023 en rabat på affaldsgebyret, hvis du kører beholderen frem til vejskel eller etablerer en fast plads til dine beholdere, så de står indenfor 5 meters gåafstand fra vejskel. Rabatten gælder for enfamiliehuse med egen matrikel, med direkte adgang til kørevej. For koteletgrunde regnes vejskel fra hvor koteletbenet starter ved stamvejen.

  Læs mere om skel-rabatten og tilmelding på Mit affald under fanen Få rabat på dit affaldsgebyr.

  Adgangsvej ved afhentning af 240 liters todelte beholdere

  Regler for adgang til minicontainere  

  Regler for adgang til nedgravede beholdere

  Læs mere om Arbejdstilsynets krav til skraldemændenes arbejdsmiljø i Arbejdstilsynets vejledning - Løft, træk og skub.