Gå til hovedindhold

Affaldssortering

Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner

Indhold

  Her på siden har vi beskrevet de mest almindelige affaldstyper for hver fraktion

  Undgå madspild. Tænk én dag frem, når du står med rester efter fx aftensmaden. Måske kan resterne indgå i madpakken eller en ret dagen efter.

  Madaffald skal i de udleverede grønne plastposer, som skal bindes knude på, så affaldet ikke lugter og tiltrækker skadedyr.

  MADAFFALD har en høj genanvendelighed og kan blive til biogas, kompost og flydende gødning til landmænd.

   

  Ja, tak til:

  • Alt madaffald uden emballage både tilberedt og råt
  • Frugt og grøntsager
  • Kød, ben og knogler
  • Skaller fra æg og nødder
  • Skaldyr og fisk
  • Kaffefiltre og teposer
  • Afskårne blomster og blomsterløg
  • Brugt køkkenrulle

  Hjælp din skraldemand

  Den fyldte sæk må højst veje 10 kilo. Madaffald er tungt.

  Hvad så med?

  • Engangsservice: skal i restaffald (også selvom det er bionedbrydeligt!)
  • Tomme kartoner brugt til mad- og drikkevarer: skal i beholderen til plast + mad- & drikkekartoner
  • Pizzabakker: skal i restaffald
  • Haveaffald: skal til haveaffald
  • Kattegrus, hundeposer og strøelse fra husdyr: skal i restaffald i lukkede poser
  • Bleer, vatpinde og engangsklude: skal i restaffald
  • Cigaretskodder: skal i restaffald

   

   

   

  Restaffald er det affald, som ikke egner sig til genbrug eller genanvendelse.

  Ja, tak til:

  • bleer og hygiejnebind
  • cigaretskodder, aske
  • chips- og kaffeposer
  • flamingo
  • gavepapir
  • kattegrus, hundeposer og strøelse fra husdyr
  • pizzabakker
  • støvsugerposer
  • beskidt emballage
  • fedtet og snavset papir og pap

  Hvad så med?

  Er du i tvivl om, hvor du skal gøre af nogle typer af affald, så kontakt Verdensmål Centret (tidligere Agenda Centret) på tlf.: 4362 1520. Vi skal have så lidt affald som muligt i restaffald, så vi ikke unødigt brænder materialer af, der kan bruges igen. Tak til dig som gør en ekstra indsats for at sortere rigtigt.

  • Madaffald: skal i madaffald
  • Tomme kartoner brugt til mad- og drikkevarer: skal i beholderen til plast + mad- & drikkekartoner
  • Batterier og elektronikaffald: skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
  • Dunke, flasker og bøtter, der er mærket med et orange faresymbol: skal til farligt affald
  • Glas: skal i glas
  • Metal: skal i metal
  • Pap: skal i pap
  • Papir: skal i papir
  • Plast, der indeholder elektronik (alt du kan tilslutte strøm eller batterier): skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
  • Slidte, ikke genbrugelige tekstiler: Kan indtil videre afleveres på genbrugsstationen i særlig tøjcontainer

  HUSK

  Du må ikke bortskaffe dit storskrald som restaffald.

  Småt inventar, tøj, regntøj, gummistøvler, slidte tekstiler m.m. er ikke restaffald og skal på genbrugsstationen eller dit boligområdes lokale miljøstation.

  Afhængig af kvaliteten kan du også overveje at sælge brugt, aflevere til direkte genbrug på genbrugsstationen, aflevere i indsamlingscontainere til velgørende formål eller i genbrugsbutikker.

   

  De tomme kartoner, der har været brugt til mad- og drikkevarer, skal fra 2022 sorteres fra til genanvendelse.

  Mad- og drikkekartoner består ofte af flere lag, herunder typisk plast og skal bl.a. derfor lægges i samme beholder som plastaffaldet. På sorteringsanlægget for plast, vil plast og karton blive skilt ad og genanvendt hver for sig.

  Kartonen skal tømmes inden sortering. Presser du kartonen sammen, får du mere plads i beholdere.


  Ja, tak til:

  • Mælkekartoner
  • Yoghurtkartoner, skyllede (hvis du ryster ½dl vand i en yoghurtkarton, kan du få de sidste rester ud)
  • Kartoner fra drikke fx juice, kakao, saft og lign.
  • Kartoner fra mad fx flåede tomater, bønner og lign.

  Hvad så med?

  • Mad og madrester –> madaffald
  • Pizzabakker –> restaffald
  • Papkrus og to-go kopper –> restaffald

  Plast udgør en stor andel af husholdningsaffaldet. Plastemballage skal tømmes og skrabes rent.

  Plastaffald skal fra 2022 sorteres sammen med de tomme kartoner brugt til mad- og drikkevarer. Boligområderne starter den nye sortering i etaper. Du vil modtage et brev i din e-Boks, når dit boligområde skal begynde på den nye sortering.

  På sorteringsanlægget for plast, vil plast og kartoner blive skilt ad og genanvendt hver for sig. Se på den foregående fane Mad- & drikkekartoner, hvilke typer af kartoner du skal udsortere sammen med plast. 


  Ja, tak til:

  • Plastikbakker fra kød, grønt og frugt
  • Plastikspande og -bægre fra fx yoghurt og is
  • Plastikdunke og -flasker fra fx vaskemidler, shampoo og juice
  • Husholdningsfilm og plastikposer
  • Legetøj fx spande, skovle og vandpistoler
  • Bobleplast og plastfolie
  • Omslag og covers fra DVD'er og CD'er

  Hvad så med?

  • Flamingo: skal i restaffald
  • Dunke, flasker og bøtter, der er mærket med et orange faresymbol: skal til farligt affald
  • Gummi: skal til storskrald
  • Margretheskåle og andet melamin: skal i restaffald
  • PVC fx regntøj, gummistøvler, badedyr, badevinger og VVS-rør: skal til storskrald
  • Plast, der indeholder småt elektronik (alt du tilslutter strøm eller batterier): skal til farligt affald

  Papir er en af de typer af affald, der er blevet indsamlet i længst tid med en høj genanvendelsesprocent. Det indsamlede papir sendes videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nye pap- og papirprodukter.

  Ja, tak til:

  • aviser, ugeblade magasiner og reklamer
  • breve og kuverter (også rudekuverter)
  • brochurer
  • fotokopier
  • skrive- og tegnepapir
  • Hæfteklammer, clips og tape accepteres

  Hvad så med?

  • Karton og pap: skal i pap
  • Gavepapir: skal i restaffald
  • Havregrynsposer, melposer og andre poser fra madvarer: skal i restaffald
  • Bøger: skal på genbrugsstationen
  • Gavebånd og snor: skal i restaffald
  • Pizzabakker: skal i restaffald
  • Æggebakker: skal i pap

   

  Mængderne af pap er stigende, da vi ofte handler på internettet. Pap afsættes både til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg, hvor det indgår i produktionen af nye papprodukter.

  Papaffald skal være rent og tørt. Husk at trykke papkasser flade så de fylder mindst muligt i beholderen.

  Ja, tak til:

  • Papkasser
  • Rene kartonæsker fra dagligvarer fra fx tandpasta, pålægschokolade og cornflakes
  • Bølgepap
  • Paprør fra fx toilet- og køkkenruller
  • Æggebakker

  Hæfteklammer, tape og etiketter accepteres i papiraffaldet

  Hvad så med?

  • Pizzabakker: skal i restaffald
  • Tomme kartoner brugt til mad- og drikkevarer: skal i beholderen til plast + mad- & drikkekartoner 
  • Flamingo: skal i restaffald
  • Fedtet og snavset pap: skal i restaffald

   

  Det indsamlede glas sorteres. Hele vinflasker bliver genbrugt, mens resten smeltes om og genanvendes i produktionen af nye glasprodukter.

  Sådan sorterer du dit glas

  I Glasaffald sorteres glas, som er tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Glasset behøver ikke at være vasket rent.

  Ja, tak til:

  • Glasflasker
  • Syltetøjsglas
  • Konservesglas
  • Vinflasker
  • Drikkeglas
  • Større glasskår

  Hvad så med?

  • Krystalglas og glaskunst: skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
  • Porcelæn fx tallerkner, kopper og kander: skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
  • Ildfaste glas og fade: skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
  • Elsparepærer: skal til farligt affald
  • Glasskår, der er fejet op fra gulvet: skal til storskrald
  • Spejle: skal til storskrald
  • Vaser og skåle: skal i miljøboks eller på genbrugsstationen

  Metal bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

  Sådan sorterer du dit metalaffald

  Metal har en høj miljømæssig gevinst, da udvinding af metal fra naturen er meget ressourcekrævende. Emballage skal tømmes og skrabes rent.

  Ja, tak til:

  • Konservesdåser
  • Øl- og sodavandsdåser
  • Metallåg fx fra glas
  • Kapsler
  • Fyrfadslysholdere
  • Gryder og pander
  • Foliebakker
  • Bestik, sakse og køkkenknive
  • Stanniol og sølvpapir

  Hvad så med?

  • Metal, der indeholder elektronik (alt du kan tilslutte strøm eller batterier): skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
  • Spraydåser: skal til farligt affald
  • Chips- og kaffeposer: skal i restaffald
  • Køle- og termoposer: skal i restaffald 

   

  I TEKSTILAFFALD sorteres det tøj og tekstil, andre ikke kan få glæde af, fx ødelagt, hullet eller plette tøj og tekstil. Tekstilaffaldet skal være tørt - ellers kan det mugne. Der må ikke være rester fra maling, olie, sprit eller lignende.

  Ja tak til:

  • Hullet, plette og slidt tøj og tekstil
  • Enlige sokker, udtjente underbukser, ødelagte strømpebukser
  • Håndklæder, klude, gardiner, tæpper, viskestykker med indtørrede pletter fra fx vin - ikke maling, sprit og olie

  Nej tak til:

  • Tøj, sok, bælter og tasker, andre kan få glæde af (aflever det til genbrug fx til de godgørende organisationer)
  • Slidte og ødelagte sko, bælter og tasker (RESTAFFALD eller på genbrugsstationen i REST EFTER SORTERING)
  • Vådt eller jordslået tøj eller tekstiler (RESTAFFALD)
  • Tøj eller tekstiler med rester af maling, olie, sprit eller lignende (RESTAFFALD eller på genbrugsstationen i REST EFTER SORTERING)
  • Imprægnerede eller vandafvisende tekstiler (RESTAFFALD eller på genbrugsstationen i REST EFTER SORTERING)

   

  Det er vigtigt, at farligt affald bliver sorteret korrekt, så det ikke ender i restaffaldet eller i andre affaldsstrømme, hvor det kan gøre skade.
  Maling, lak, kemikalier og lignende bliver destrueret. Metallerne i lyskilder og småt elektronik udvindes og genanvendes.

  Ja, tak til:

  • batterier og akkumulatorer
  • elsparepærer, LED og lysstofrør
  • insekt- og plantegift
  • kemikalierester
  • kviksølvtermometre
  • maling, malingrester, lak og lim
  • olierester
  • plantegødning
  • småt elektronik
  • produkter med faresymboler
  • spraydåser

  Husk:

  Du skal altid aflevere dunke, flasker og bøtter, der er mærket med et orange faresymbol i originalemballage.

  Hvad så med?

  • Medicinrester og medicinemballage: skal på apoteket
  • Kanyler: skal på apoteket
  • Trykflasker: skal på genbrugsstationen
  • Selvantændelige klude og væsker: skal på genbrugsstationen
  • Spidse og skarpe genstande: skal på genbrugsstationen
  • Fyrværkeri og sprængstoffer: skal på genbrugsstationen
  • Ulovligt fyrværkeri og sprængstoffer: kontakt politiet

  Kontakt

  Har du spørgsmål om farligt affald, så kontakt SMOKA på telefon 33 22 32 37 eller e-mail: smoka@smoka.dk.

  "Sygt farligt affald"

  Hjørring Kommune har lavet en sjov rap om farligt affald. Klik på billedet for at se den.

  Vi skal genbruge mere. Det er godt for klimaet og de knappe ressourcer.

  Overvej om du kan bruge dine ting lidt længere, fremfor at købe nyt. De ting du ikke længere har brug for, men er for gode til at smide ud, kan du aflevere til direkte genbrug.

  På genbrugsstationen og ude i de enkelte boligområder kan du aflevere brugbare genbrugsgenstande og måske selv finde noget du kan bruge.

  I mange boligområder er der indrettet særlige rum til genbrugsting. Se herunder om det gælder dit boligområde

  Direkte genbrug i de enkelte boligområder

  Du kan også benytte Drivhusets bytteafdeling på Albertslund Genbrugsstation. Her kan du aflevere køkkenudstyr, legetøj, bøger og andet, som andre vil kunne få glæde af, og måske bytte det til noget du lige står og mangler.

  Find flere informationer om Drivhuset på siden om Albertslund Genbrugsstation

  Vil du hellere gå online hjemmefra, så er storskrald.dk en mulighed. Det er en hjemmeside, hvor man annoncerer sine genbrugsting og hvor andre så kan melde tilbage, hvis de ønsker at overtage det.

  Få plads til det hele.

  Vi skal sortere mere og mere - få inspiration til hvordan du får plads til sortering i hjemmet

  Udstilling af 4 skabe

  Erfaringer fra 10 familier i Albertslund

  Har du brug for vejledning til sortering eller indretning?

   

  Ved afhentning af storskrald forstås afhentning af kasseret indbo. Storskraldsordningen omfatter ikke byggeaffald og dagrenovationslignende affald.

  Storskrald skal sættes ud til vejskel og skal være sorteret, så renovatøren kan komme til de forskellige fraktioner hver for sig. Genanvendeligt og miljøfarligt affald sorteres fra og resten køres til forbrænding.

  Større ting, som skal afhentes med grab, skal placeres minimum 0,5 meter fra hegn eller mur.

  Ydelige krav til storskrald:

  • Småt brændbart affald i gennemsigtige plastsække
  • Stort brændbart må maksimalt være 2,10 meter x 1 meter, 
  • Jern og metal må maksimalt være 2x2x1 meter
  • Sæt et tydeligt skilt med 'Storskrald' på barnevogne, europapaller, cykler og lignende.

  Bestilling af storskrald skal ske senest mandagen før og inden kl. 24:00. Afhentning af storskrald er 1. og 3. onsdag i måneden.

   

  Ja, tak til:

  • Større elektronik og hårde hvidevarer medtages løst
  • Mindre elektronik i klare plastsække
  • Møbler med fjedre og springmadrasser
  • Indendørs træ og træmøbler uden fjedre
  • Havemøbler af træ (Dog ikke hvis det er trykimprægneret)
  • Jern og metal
  • Brændbart affald
  • Blød PVC (gummistøvler, gummi regntøj, badebassin) i klare plastsække

  Hvad så med?

  • Byggeaffald: skal på genbrugsstationen
  • Udendørs træ, herunder trygimprægneret træ: skal på genbrugsstationen
  • Køkkener, bortset fra hårde hvidevarer (skabe, hylder og skuffedarier): skal på genbrugsstationen
  • Sanitet: skal på genbrugsstationen
  • Lysstofrør: skal på genbrugsstationen
  • Radiatorer: skal på genbrugsstationen
  • Gasflasker: skal på genbrugsstationen
  • Vinduer og rudeglas: skal på genbrugsstationen
  • Havemøber af plast: skal genbrugsstationen
  • Keramik og porcelæn: i rød boks til farligt affald eller på genbrugsstationen

  Husk:

  Placer dit storskrald adskilt i de forskellige typer af affald. 

  Haveaffald genanvendes som kompost.

   

   

  Ja, tak til:

  • blade og blomster
  • hækafklip
  • kviste og grene
  • nedfalden frugt
  • græs og ukrudt
  • småt haveaffald
  • træer
  • træstød og rødder

  Hvad så med?

  • Madaffald: Skal i madaffald
  • Jord: Skal på genbrugspladsen. Har du over 1 m3 jord, skal du anmelde det til kommunen. Læs mere under fanen affaldsfraktionen Jord

  Kun mindre mængder byggeaffald, jord og grus kan afleveres på de kommunale genbrugsstationer.

  Genbrugsstationen modtager ikke jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde.

  Større mængder byggeaffald og jord skal du anmelde til Miljø- og Teknik på miljo@albertslund.dk der oplyser hvilke modtageanlæg der kan benyttes.

  Du skal selv sørge for at byggeaffaldet bringes til et modtageanlæg, og bortskaffelsen er for egen regning.

  Vær opmærksom på at grave- og anlægsarbejde på en grund der er registreret som forurenet, kun må udføres efter ansøgning til kommunen.

  Du kan læse mere om reglerne for flytning af jord og se om din grund er registreret som forurenet, på siden Flytning af jord