Gå til hovedindhold

Borgere med sindslidelse

Albertslund Kommune har en række tilbud til voksne borgere med sindslidelser, psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer. Der er blandt andet et klubtilbud, opsøgende støttekontaktpersoner og et bostøttekorps.

Indhold

  Fælles for alle tilbuddene er, at der arbejdes ud fra metoden Recovery eller at komme sig, som dette hedder på dansk.
  Målsætningen sikrer målgruppen en meningsfuld tilværelse, samtidig med at retten til at være anderledes bevares.

  Nøgleværdierne for arbejdet er:
  Potentiale for udvikling - vi har alle håbet om og muligheden for at vokse og udvikle os.
  Personorienteret – det enkelte menneske sættes først, man er ikke blot en blandt mange.
  Personinvolvering – der skal ikke træffes beslutninger uden de involverede bliver hørt.
  Selvbestemmelse og valgmuligheder – det enkelte menneske skal have medbestemmelse og vide hvilke muligheder der er.

  Kontakt

  Ved generelle henvendelser og spørgsmål til Albertslund Kommune om borgere med sindslidelser, psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer kan du kontakte Berit Berrig på telefon 43 68 65 07 eller e-mail:berit.berrig@albertslund.dk

   

  Transit

  Transit er et åbent tilbud til dig, som i en kortere periode har brug for hjælp og støtte til at håndtere nogle aktuelle udfordringer.

  Klubben

  Klubben er et aktivitets-, samværs- og klubtilbud for voksne med sindslidelser, psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer.

  Opsøgende støttekontaktperson

  Har du kendskab til en borger, der isolerer sig på grund af psykisk sygdom eller misbrug og som ikke formår at opsøge hjælp?

  Bostøtte i eget hjem

  Bostøtte kan tilbydes til borgere i eget hjem, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Akutte psykiske problemer

  Ved akutte psykiske problemer, henvises til Psykiatrisk akutmodtagelse telefon 38 64 06 71

  Frivillige bisiddernetværk og -foreninger

  I Forvaltningslovens §8 fremgår det, at man som borger har ret til at lade sig bistå af en bisidder.