Gå til hovedindhold

Bostøtte i eget hjem

Bostøtte kan tilbydes til borgere i eget hjem, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Indhold

    Formålet med bostøtte er at udvikle borgerens færdigheder, så borgeren kan leve så selvstændigt som muligt. Der kan i en periode være behov for støtte til hverdagsudfordringer f.eks. i forhold til at skabe netværk, få styr på økonomien, være i stand til at varetage opgaver i hjemmet. En bostøtte kan også gå med til lægebesøg og til andre møder eller samtaler - eksempelvis med kommunen.


    Når man som borger retter henvendelse og ønsker at ansøge om bostøtte, foretages der en nærmere faglig vurdering af behovet for støtte.


    Du kan kontakte Socialenheden for voksne på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail voksensocialafdelingen@albertslund.dk for nærmere råd og vejledning.