Gå til hovedindhold

Tilsyn og påbud

Her finder du information om gældende tilsynsrapporter og påbud indenfor sundheds- og ældreområdet.

Indhold

  Albertslund Kommune fører en række tilsyn på sundheds- og ældreområdet. Det sker i form af tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt kommunale tilsyn, der udføres af en ekstern leverandør. Albertslund Kommunen har desuden udarbejdet en tilsynspolitik, der beskriver proceduren for udførelse af tilsyn:

  Tilsynspolitik - 2021

  Nedenfor kan du læse mere om de forskellige tilsyn og finde de aktuelle tilsynsrapporter.

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

  På baggrund af hvert tilsyn udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsrapport. I tilsynsrapporten fremgår det, om Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

  Tilsynsrapporterne er offentlige i 3 år, hvorefter de slettes. Rapporter fra samme behandlingssted erstatter hinanden, hvilket betyder, at det kun er den nyeste version, der er tilgængelig.

  Du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerhed og det sundhedsfaglige tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor tilsynsrapporter og aktuelle påbud også er tilgængelige.

  Læs mere om tilsyn hos Styrelsen for Patientsikkerhed

  Tilsynsrapporter og påbud vedrørende plejeboligområdet er tilgængelige på hjemmesiden for plejebolig i Albertslund Kommune.

  Find tilsyn for plejeboliger på plejebolig.albertslund.dk 

  Det kommunale tilsyn

  Ifølge serviceloven § 151 skal Albertslund Kommune føre tilsyn med de kommunale opgaver efter serviceloven § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), § 83a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning). Formålet med tilsynet er blandt andet at sikre, at opgaverne løses i overensstemmelse med gældende lovregler, kvalitetsstandarder og serviceniveau, samt at borgerne får den hjælp, de er visiteret til.

  Kontakt

  Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg

  Albertslund Kommune
  Normarks Allé 1
  2620 Albertslund

  Email: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk