Albertslund under forvandling

Albertslund tager et kvantespring. Vi skaber en grønnere og bedre by at bo og leve i sammen med vores engagerede borgere, virksomhederne og internationale forskningsinstitutioner


Albertslund i rivende udvikling - Albertslund Kommune

I løbet af de næste ti år vil flere end halvdelen af byens borgere få renoveret deres bolig. En ny letbane vil køre ved Hersted Industripark, som også er hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for intelligent teknologi. Byen har i 2015 fået et nyt og topmoderne sundhedshus og plejecenter i Albertslund Centrum. Et nyt og inspirerende gymnasie i hjertet af byen, tæt på S-toget, ser dagens lys indenfor et par år.  Som i 1960'erne hvor bare marker blev til en levende by, står Albertslund lige nu midt i en omfattende omdannelse.

Bo i det grønne
Inden længe får du mulighed for at bo i splinternye boliger sammen med en masse andre i et aktivt fællesskab i det grønne Albertslund. Der skal nemlig bygges på Hyldagergrunden i det sydvestlige hjørne af Albertslund. Læs mere om udsigten til nye boliger på Hyldager

 

I Albertslund har vi længe arbejdet hen imod at blive en fremtidssikret og smart by. Begrebet Smart City eller den smarte by, bruges internationalt når nye teknologiske muligheder bliver et led i at løse byernes udfordringer. Især den stigende befolkningsvækst i byerne samt det skiftende klima kalder på ny udvikling, hvis systemerne og driften skal kunne følge med.

Miljødagsordenen kan i høj grad vinde stort på nye smarte løsninger. Disse værktøjer i form af sensorer, styresystemer, applikationer mm. hjælper os med det arbejde, vi i forvejen gør, men får os hurtigere og mere effektivt hen imod vores mål.

Smart city feltet er i hurtig udvikling med mange interesserede virksomheder om buddet. DOLL Living Lab i Hersted Industripark er derfor en yderst hjælpsom del af processen, da vi i DOLL kan teste løsningerne i mindre skala, inden vi ruller dem ud i hele byen. Via sensorer i belysning, skraldespande, cykelstier osv. får vi en hurtig tilbagemelding på den aktuelle driftstatus, hvilket vi kan planlægge vores arbejde efter, og i sidste ende yde en bedre service for borgerne i Albertslund. 

Læs om DOLL Living Lab i Hersted Industripark - eller generelt om Albertslund Kommunes smart city projekter.

Lokalplan for Albertslund Centrum

Citycon har henvendt sig til Albertslund Kommune med en masterplan for udvikling af Albertslund Centrum. Planen omfatter arealer, der er ejet af Citycon eller arealer de har forkøbsret til. Planen beskriver en udvidelse af Albertslund Centrum, både med flere boliger, butikker og andre funktioner. For at udviklingsplanen kan realiseres, er der behov for et nyt plangrundlag og processen med en ny lokalplan igangsættes derfor. Igangsættelsen af lokalplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen tirsdag den 12. december 2017- læs beslutningen i referatet

Planerne med udviklingen af Albertslund Centrum er ambitiøs og beskriver en butiksudvikling, hvor dagligvare- og detailhandeludbuddet øges og hvor der tilføres nye funktioner i Albertslund Centrum. Stadig i kombination med kommunale funktioner.

Planen arbejder med boligudvikling, der forøger antallet og typer af boliger i centeret markant. Der beskrives både etageboliger i boligtårne i op til syv etager og rækkehuse i terrasser i form af ejerlejligheder, studieboliger og ældreboliger.

Citycon ønsker også en delvis overdækning af butikscenteret i form af en transparent overdækning på nogle strækninger.

Se et udkast til planerne med Albertslund Centrum

Kommunalbestyrelsen besluttede tirsdag den 10. april at sætte gang i et natur- og landskabsprojekt i Hyldagerparken, der skal begrænse støj og skabe rekreativ værdi for byens borgere. Det skal samtidig gøre det muligt at igangsætte byggeriet af de over 200 nye boliger, som kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2016.

Venter på Erhvervsstyrelsen
I starten af 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hyldagergrunden skal udbydes til salg til boligudvikling. Før der kan bygges boliger på Hyldagergrunden er det nødvendigt at dæmpe støjen fra de tre kilder: Albertslund Motorsportscenter, motorvej og jernbane. Det skal det nye natur- og landsskabsprojekt, som politikerne den 10. april 2018 vedtog, sikre.

Udover at sikre, at der kan bygges boliger på Hyldagerrunden i fremtiden vil natur- og landskabsprojektet i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv; det vil nemlig reducere støjen for en lang række eksisterende boliger i byen. Desuden vil støjreduktionen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler.