Gå til hovedindhold

Innovative samarbejder om lys og smart city

Albertslund Kommune arbejder for den grønne dagsorden, blandt andet ved at teste og udvikle byteknologiske løsninger, der kan bidrage til at skabe fremtidens miljørigtige, intelligente og sunde by.

vej aften

Indhold

  I Albertslund ser vi arbejdet med byteknologi (smart city) som et langsigtet strategisk træk, der griber ind i måden, vi arbejder med alt fra det tekniske område til erhverv, uddannelse og velfærd. Dette arbejde indebærer i de kommende år både nogle indsatser ude i byen, til direkte gavn for borgeren, mens andre omhandler, hvordan vi samarbejder og kommunikerer med omverdenen. Dertil også hvordan vi forholder os til de etiske og lovgivningsmæssige spørgsmål, der rejser sig, når teknologien bliver en større og mere indlejret del af vores fælles hverdag. Målet med at arbejde med de digitale teknologier er overordnet:

  • At øge kvaliteten af kommunens service- og velfærdsydelser over for borgerne
  • At accelerere den bæredygtige grønne udvikling
  • At skabe rammerne for innovation og vækst i erhvervslivet.

  Når byteknologi er en strategisk ramme for byens modernisering og grønne omstilling, handler det om, at vi skal gribe de muligheder, som de digitale teknologier giver os til at skabe bedre livs- og vækstbetingelser for alle. Vi forventer tilmed en stigende efterspørgsel hos borgerne, der fremtidigt vil stille krav til en moderne by, der kan levere effektive og smarte løsninger i alt fra trafikken til affaldshåndtering og på biblioteket. 

  Byteknologi testet blandt borgerne

  Siden 2015 har Albertslund Kommune og DOLL Living Lab testet et hav af smart city-services i byrummet i Hersted Industripark.

  Førerløse busser i Albertslund

  Projektet er det største projekt med selvkørende busser i Danmark, og samler en række af både private og offentlige aktører, for at teste busserne midt i et hverdagsmiljø.