Gå til hovedindhold

Mere natur i Egelundparken

Kom med dit input til fremtidens Egelundsparken. Læs mere om projektet nedenfor.

Indhold

  Den 13. august kan du give dit input til fremtidens Egelundsparken

  Som del af budgetaftalen for 2024 er der et ønske om at styrke naturen i Albertslund Kommune, og med aftalen er der et særligt fokus på Egelundsparken.

  Albertslund er en tæt bebygget kommune, og derfor er det vigtigt, at de grønne områder både kan bruges til rekreativ udfoldelse og til at skabe mere natur. Med fokus på dette er Miljø & Teknik ved at udarbejde et projekt for, hvordan Egelundsparken kan se ud i fremtiden. 

  For at samle input til projektet er der blevet afholdt borgermøder den 19. juni 2024 og 1. juli 2024 i Egelundsparken. 

  Den 13. august 2024 kl. 17.00-18.30 afholder vi borgermøde, hvor du har muligheden for at komme med dit input til, hvordan parken skal se ud i fremtiden. Så kom og vær med. 

  Stedet for afholdelse af borgermødet vil blive annonceret i invitationen som lægges op på kommunens Facebook, hjemmeside og i Albertslundposten. 

  Efter borgermødet den 13. august samler vi alle de input, vi har fået per mail og til møderne. Hvis du har forslag til projektet, kan du sende dem til vejogpark@albertslund.dk Fristen for at fremsende forslag er den 20. august kl. 12.00. 

  Proces

  Med input fra borgermøderne og interesseorganisationer, vil Miljø & Teknik udarbejde et forslag til, hvordan projektet kommer til at se ud. Projektet vil blive forelagt Miljø- & Byudvalget den 24. september og skal endeligt behandles af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at projektet skal gennemføres forventes det at stå færdigt i starten af 2025. 

  Hvad indeholder projektet?

  Miljø & Teknik har udarbejdet et første forslag til, hvordan projektet kan se ud.

  Overordnet handler det om at sætte et hegn op omkring Egelundsparken og sætte kvæg ud for at afgræsse området. Formålet med dette er, at kvæget æder planterne og der bliver mindre græs og flere blomster. Det betyder derfor også langt flere sommerfugle, vilde bier, guldsmede og fugle. De rådyr, harer og ræve, der lever i og omkring Egelundsparken, vil kunne passere hegnet uden problemer.

  Hvad betyder det for brugere af parken?

  Bliver der sat hegn om området, vil det betyde, at man som gående skal passere gennem låger eller andre foranstaltninger som kvæget ikke kan passere. Som cyklist vil man skulle cykle over færiste. Miljø & Teknik har et stort fokus på, at planlægge projektet efter de ganglinjer der allerede er i dag og at sikre den nødvendige tilgængelighed for alle. Hvis man går i området med hund, vil man skulle have sin hund i snor. 

  Lidt om dyrene

  Kvæget, som sandsynligvis bliver af arten Galloway, skal, hvis de kommer til at indgå i projektet, gå ude i Egelundsparken hele året rundt og i al slags vejr. Kvæget skal udelukkende æde de planter, der gror naturligt på arealet og skal med deres græsning, tramp, skrab og møg bidrage til at skabe en sund og biodivers natur. Antallet af dyr vil blive tilpasset den føde der er på arealet, men vi forventer at der bliver tale om ca. 25 dyr.  

  Hjemmesiden opdateres løbende, som projektet skrider frem...

  I dag bliver der høstet græs i Egelundparken. Græsset anvendes til foder til Toftegårdens dyr. Hvis Egelundsparken skal omlægges til naturområde, kan der ikke høstes græs i parken. For at sikre at Toftegården kan fodre sine dyre uden at høste Egelundsparken, har Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2024 besluttet at tilføre driftsmidler fra Miljø & Teknik til Toftegården, hvis arealet bliver omlagt til natur. 

  Klik her for at læse sagen. 

  Projektet udformes i samarbejde med Naturgruppen og andre, interesserede borgere. Dette er sket gennem Naturgruppens officielle møder, en borgervandring i Egelundsparken den 19. juni 2024, med deltagelse af 70 interesserede, et borgermøde den 1. juli og så afholdes der et borgermøde den:

  Den 13. august 2024 kl.17-18.30. Mødestedet er endnu ikke afklaret, men vil fremgå af invitationen som vil blive sendt bredt ud. 

  Med input fra borgermøderne, vil Miljø & Teknik udarbejde et forslag til, hvordan projektet kommer til at se ud. Projektet vil blive forelagt Miljø- & Byudvalget den 24. september og skal endeligt behandles af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at projektet gemmeføres forventes det at stå færdigt i starten af 2025. 

  Nordea-fonden har støttet projektet med 1,0 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kroner årligt til biodiversitetsprojekter. 

  Borgermøde den 13. august 2024 kl. 17.00-18.30. Stedet annonceres snarest. 

  Har du spørgsmål til projektet, så skriv en mail til vejogpark@albertslund.dk og skriv "Egelundparken" i emnefeltet.

  Her kommer billeder i løbet af processen