Gå til hovedindhold

Hersted

Det største byudviklingsprojekt uden for selve København. 12.000 nye boliger, 24.000 nye borgere og flere tusinde nye arbejdspladser. Hersted bliver fremtidens bydel i Albertslund - lige ved skoven og letbanen

Indhold

  Hersted ligger i det nordlige Albertslund, tæt på Vestskoven og Herstedøster Landsby. Området er 160 ha stort og blev etableret for 50 år siden. Dengang var Hersted Industripark et erhvervsområde på forkant med sin tid.

  De kommende år byder på spændende forandringer.

  Principper for udviklingen af Hersted Industripark

  Kommunalbestyrelsen har den 13. december 2022 vedtaget Principper for udviklingen af Hersted Industripark, fase 1, etape 1. Se beslutningen fra kommunalbestyrelsen 

  Principperne sætter niveauet for de kommende byggeriers kvalitet og vil fremadrettet være udgangspunkt for dialog mellem Albertslund Kommune og udviklere om de enkelte projekter. Herved sikres en helhed i de nye byggerier og en sammenhængende kvalitets- og målsætningsdialog med de enkelte udviklere. Principperne reguleres endeligt i forbindelse med lokalplanlægningen af de konkrete projekter. Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner vil ske i overensstemmelse med planloven, herunder reglerne for offentlig høring og klagemulighed.

  Principper for udviklingen af Hersted Industripark

  Masterplan for Hersted 2045

  Kommunalbestyrelsen har den 12. maj 2020 endeligt vedtaget Masterplan for Hersted 2045. Se beslutningen fra kommunalbestyrelsen her

  Masterplanen sætter rammerne for omdannelsen af Hersted Industripark til en levende bydel med boliger og erhverv, og viser en helt ny fremtid. Hersted vil blive en værdibaseret bydel, der viser, hvordan FN’s verdensmål og et stærkt samarbejde mellem grundejere, virksomheder, uddannelser og borgere kan sætte ekstra skub i den grønne omstilling og byens udvikling.

  Masterplan for Hersted 2045 

  Illustrationsplan

  Bilag til Master- og illustrationsplan for Hersted 2045 kan ses som bilag 10 ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

  Masterplanen for Hersted 2045 er en uformel plan, der har fungeret som redskab for Albertslund Kommune i dialogen med borgere, virksomheder og grundejere om Hersted Industriparks fremtid.

  Masterplanen giver derfor ikke mulighed for at ændre anvendelse eller opføre ny bebyggelse i området. 

  Muligheden for at realisere masterplanens visioner forudsætter, at der vedtages byggeretsgivende lokalplanlægning der muliggør anvendelsesændringer og ny bebyggelse. Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner vil ske i overensstemmelse med planloven, herunder reglerne for offentlig høring og klagemulighed.

  Letbane

  Letbanen langs Ring 3 får stop ved Hersted Industripark og kommer dermed til at gøre området endnu mere tilgængeligt med offentlig transport. Letbanen forventes anlagt i 2025.

  Living Lab

  Living Lab er navnet på et testcenter for lys i Hersted Industripark. Her kan virksomheder afprøve deres produkter inden for lys og intelligent teknologi i 1:1-skala, altså på veje og stier i industriområdet. Ambitionen er at Living Lab skal være Nordeuropas førende testcenter for lys.

  Living Lab er en del af konsortiet DOLL – A Photonics Green Lab, hvor Albertslund Kommune er partner sammen med DTU Fotonik og Gate 21. Ud over Living Lab i Hersted Industripark består DOLL af et Quality Lab og et Virtual Lab på DTU Fotonik i Roskilde.