Gå til hovedindhold

Børnehuse (integrerede institutioner)

Adresse- og kontaktoplysninger.
Integrerede institutioner er for børn fra 0 år og frem til barnets start i skole.

Indhold

  Overblik over institutioner med udvidet og reduceret åbningstid

  Følgende integrerede institutioner har udvidet åbningstid (det vil sige 1 time før normal åbningstid og 15 minutter efter normal lukketid): Brillesøen, Damgården, Kastanjen og Sydstjernen.

  Følgende integrerede institutioner har reduceret åbningstid: Troldehøj og Ved Vejen.

  Se institutionernes konkrete åbningstid her nedenfor:

  Børnehuset Brillesøen

  Børnehuset Brillesøen er en dejlig institution med børn i alderen 0 til 5 år. Vi har til huse på to forskellige matrikler; Tranekæret og Kærmosen. Vi har en anerkendende tilgang til børnene og hinanden og vi vægter et godt samarbejde med jer forældre.

  Åbningstid alle hverdage:
  Tranekæret: 7.00 - 17.00
  Kærmosen: 6.00 - 17.00

  Brillesøens tilsynsrapport 2023

  Tranehusene 75 og Degnehusene 117
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 62 11 20 eller 43 62 02 15

  E-mail: bhu.brillesoen@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Damgården

  Damgården er en integreret institution fra 0-6 års alderen beliggende i den nordlige del af Albertslund. Vi bruger vores nærmiljø rigtig meget til at give børnene kendskab til omverdenen.

  Åbningstid mandag til torsdag: 7.00 - 16.30
  Åbningstid fredag: 7.00 - 16.00

  Damgårdens tilsynsrapport 2024

  Damgårdsvej 16-22
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 64 25 02

  E-mail: bhu.damgaarden@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Hyldespjældet

  Børnehuset Kastanjen

  Kastanjen har en natur- og udelivs-profil og er samtidig certificeret ”Grønne Spirer”. Dette betyder, at vi i stor grad inddrager naturen og udelivet i vores pædagogiske hverdag. Vi ser udelivet som et vigtigt læringsrum for børnene, hvor sanseoplevelserne udvikles og udfordres i et autentisk miljø. Naturen giver en særlig mulighed for at styrke børns nysgerrighed samt følge deres spor med en eksperimenterende og innovativ tilgang. Vores nærmiljø byder på alsidige muligheder for udforskning af natur og udelivs-oplevelser.

  Vi bestræber os altid på at tilbyde børnene differentierede legemiljøer, for at skabe bedst mulighed for udviklingspotentialer hos det enkelte barn. I Kastanjen arbejder vi ud fra et Pædagogisk Tematisk Årshjul, med de 6 læreplanstemaer i fokus. Dette for at sikre en høj faglig kvalitet, som understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
  Derudover har vi også en specialgruppe tilknyttet, med børn indenfor autismespektret, som bor i eget hus. Dette tilbud er til børn, som er visiteret dertil.

  Åbningstid alle hverdage: 6.00 - 17.00

  Kastanjens tilsynsrapport 2023

  Kastanjen Team 4 tilsynsrapport 2024

  Rypehusene 15-19
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 64 88 98

  E-mail: bhu.kastanjen@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Lindegården

  Børnehuset Lindegården er familiernes og fællesskabets hus og vi brænder for at skabe en nær, sjov og hjertevarm hverdag, hvor både børn og forældre oplever at være værdifulde og livsduelige væsener, der er en del af det mangfoldige fællesskab i Lindegården. Udover den almene indsats har vi to familie-pædagoger, en nest-gruppe, en specialpædagogisk gruppe, en babygruppe og et udvidet samarbejde med vores mange tværfaglige samarbejdspartnere.

  Åbningstid alle hverdage: 7.00 – 16.45

  Lindegårdens tilsynsrapport 2023

  Hedemarksvej 18-22
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 68 73 80

  E-mail: bhu.lindegaarden@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Roholmhaven

  Børnehuset Roholmhaven er en flexinstitution, som er beliggende i et rækkehuskvarter, omgivet af grønne områder, og med Vestskoven lige i nærheden. Vi består af 3 afdelinger: Valmuen, Snerlen og Mælkebøtten. Afdelingerne ligger rent fysisk adskilt, men lige overfor hinanden. Vi har daglig gang i hinandens huse, og samarbejder på kryds og tværs.

  Åbningstid alle hverdage: 7.00 - 16.45

  Roholmhavens tilsynsrapport 2024

  Degnehusene 53, 113 og 115
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 68 77 77

  E-mail: bhu.roholmhaven@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Stensmosen

  Stensmosen er en mindre daginstitution med vuggestue- og børnehave. Vi prioriterer nærvær og leg samt ture ud af huset. Vi er ikke stueopdelt, men arbejder på tværs og deler os op i forhold til alder og aktiviteter.

  Åbningstid alle hverdage: 7.00 - 16.45

  Stensmosens tilsynsrapport 2023

  Evaluering af Stensmosens læreplan 2024

  Stensmosevej 12
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 64 03 69

  E-mail: bhu.stensmosen@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Sydstjernen

  Sydstjernens kerneopgave er at give børnene de bedste betingelser både nu - og i deres videre liv, når de forlader Sydstjernen. I Sydstjernen er barnet en del af flere forskellige fællesskaber. Til hverdag er vi på baserne aldersintegrerede, da vi tror på, at børn i blandede aldre kan lære noget af hinanden. Men vi arbejder også med aldersopdelte grupper for at målrette det pædagogiske arbejde.

  Åbningstid alle hverdage: 6.00 - 16.45

  Sydstjernens tilsynsrapport 2024

  Hjortens Kvt. 9
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 68 76 76

  E-mail: bhu.sydstjernen@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Toftekær

  Toftekær har en kulturprofil, hvilket betyder, at vi arbejder med kultur på forskellige måder integreret i den daglige pædagogiske praksis. Vi arbejder med fokus på, at kultur kan forene børn på tværs af alder, etnicitet og kompetencer i givende samspil og læringsrum. Vi har derfor løbende projekter, som forskellige kulturelle udtryksformer understøtter – for eksempel teater, sang, musik, billedkunst og historiefortælling, hvor vi arbejder både i Toftekær og tager på forskellige ture ud af huset til for eksempel Glyptoteket, Nationalmuseet m.m. Vi kan alle sammen noget og sammen kan vi mere.

  Åbningstid alle hverdage: 7.00 - 16.45

  Toftekærs tilsynsrapport 2023

  Evaluering af Toftekærs læreplan 2024

  Egelundsvej 6C
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 68 76 90

  E-mail: bhu.toftekaer@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Troldehøj

  Vi er et lille dagtilbud i Albertslund, som ligger meget tæt op ad skov og engområder. Vi benytter meget nærmiljøet og vægter udelivet højt. Vi bruger de lokale samarbejdspartnere som eksempelvis Vikingelandsbyen og Naturcenteret på Herstedhøje. Vi er en institution, som har fokus på bevægelse, alle børn lærer tidligt at cykle, vi er med i Børneliv i sund balance og har her bl.a. købt undervisning hos Mikenta. Vi går meget op i de nære relationer og legen, også den hvor man får lov at prøve sig selv af. Det er vigtigt for os, at børn har frihed til at være sig selv. Vi holder meget af forskellighed og vores motto er; det må godt være sjovt at gå i Troldehøj.

  Åbningstid mandag til torsdag: 7.00 - 16.30
  Åbningstid fredag: 7.00 - 16.00

  Troldehøjs tilsynsrapport 2023

  Evaluering af Troldehøjs læreplan 2024

  Egelundsvej 6E
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 62 10 44

  E-mail: bhu.troldehoj@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehuset Ved Vejen

  Ved Vejen er en flex-institution normeret til 34 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn. Vi arbejder målrettet med pædagogik, leg og læring, så vi sikrer et ensartet tilbud til alle børn. Målet er at skabe en sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring. Vi er optagede af at skabe lige muligheder for leg og læring. Institutionen står på begreber som respekt, ligeværd, og demokrati i børnehøjde.

  Åbningstid alle hverdage: 7.00 - 16.45

  Ved Vejens tilsynsrapport 2024

  Gl. Landevej 47B
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 68 77 00

  E-mail: bhu.ved.vejen@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside