Budget 2020

Her kan du følge med i budgetprocessen for budget 2020.


Læs budgetaftalen for 2020 her (link)

Bilag A - budgetreduktioner (link)

Bilag B - budgetudvidelser 2020 (link)

Bilag C - anlægsplan 2020 og overslagsår (link)

 

Op til vedtagelsen af en budgetaftale for 2020, som Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre vedtog, havde et par af Kommunalbestyrelsens øvrige partier, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, ændringsforslag til budgetaftalen for 2020. Dem finder du i referatet nedenfor. 

Læs referatet fra kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 5. november 2019 (link)    

Budgetkataloget består af tre dele. Første del indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i en række budgetanalyser, som er gennemført vedrørende kan- og skal-opgaver på de forskellige fagområder ift. den analyseplan, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Anden del af Budgetkataloget indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i den gennemførte analyse af administrationen og Jobcentret, mens den tredje del indeholder nogle supplerende besparelsesforslag. Samlet indeholder de tre budgetkataloger forslag til besparelser for 47 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 90 mio. kr. fra 2021, og det danner grundlag for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2020.

Alle borgere, medarbejdere og øvrige interessenter havde frem til den 20. september 2019 mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. Det kunne ske ved at sende en mail til budget@albertslund.dk eller til Albertslund Kommune, att. Mona Hansen, Økonomi & Stab, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund.

I løbet af september blev der afholdt dialogmøder med borgere mfl. om Budget 2020.

Kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for alle høringssvar inkl. output af dialogmøderne på et temamøde den 8. oktober 2019, så de kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020. Budgettet for 2020 skal være forhandlet på plads senest den 5. november 2019.

Læs de tre dele af budgetkataloget:

Del 1 (link)

Del 2 (link)

Del 3 (link)

Analyser
Nedenfor kan du klikke dig ind på de bagvedliggende analyser indenfor forskellige områder til budgetkataloget.

Kan- og skal-analyse på kultur- og fritidsområdet (link)
Kan- og skal-analyse på PPRs område (link)
Kan- og skal-analyse på dagtilbudsområdet (link)
Kan- og skal-analyse på tandplejens område (link)
Kan- og skal-analyse på sundhedsplejens område (link)
Kan- og skal-analyse på ejendomsområdet (link)
Kan- og skal-analyse på ungdomsskolens område (link)
Kan- og skal-analyse på sundheds- og ældreområdet (link)
Analyse af administrationsområdet (link)
Benchmarking af Jobcentret (link)

Her kan du læse høringssvar til administrationens budgetkatalog 2020, som er kommet fra MED-udvalg, personale og ledere i kommunen samt bestyrelser og foreninger. Høringssvar fra private borgere offentliggøres ikke, idet kommunen ikke har samtykke hertil. Kommunalbestyrelsen har modtaget alle høringssvarene, også de svar, der er undtaget fra offentliggørelse.

 

Læs høringssvarene til budgetkataloget (link)