Organisation

Albertslund Kommune er opdelt i to overordnede områder: By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Børn, Sundhed & Velfærd.


By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Området ledes af områdedirektør Kristine Klæbel. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

Området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse består af følgende afdelinger:

- Borger & Arbejdsmarked
- Kultur & Fritid
- Miljø & Teknik
- Drift & Service
- Byudvikling & Erhverv


Børn, Sundhed & Velfærd

Området ledes af områdedirektør Anne-Mette Brandt. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

Området Børn, Sundhed & Velfærd består af følgende afdelinger:

- Dagtilbud
- Skoler & Uddannelse
- Sundhed, Pleje & Omsorg
- Børn & Familie
- Voksen & Social
- Den Kriminalpræventive Enhed

Luk alle
Åben alle

Med vores organisationsdiagram får du et indblik i Albertslund Kommunes opbygning og hvordan vi vil løfte opgaver i fællesskab på tværs af afdelinger og fagligheder.

Albertslund Kommune har et smalt direktørforum bestående af Kommunaldirektøren og to områdedirektører. Kommunaldirektøren har det overordnede ansvar og ansvaret for Økonomi & Stab, som er alle de tværgående funktioner. Hver områdedirektør er ansvarlig for fire afdelinger. Afdelingerne er opbygget som stærke faglige enheder med tyngde. De skal sikre effektiv styring, driftssikkerhed og løbende kvalitetsudvikling i fagområderne.

På tværs og igennem afdelinger og driftsområder har vi skabt Netværksstrukturen. Den skal:

- fokusere på at skabe forbindelser mellem de forskellige fagområder, så vi kan sikre helhed i opgaveløsningen.
 
- Skabe innovation på udvalgte opgaver

Det tværgående skal ligeledes trækkes af et stærkt strategisk chefforum, der spiller ind på den strategiske udviklingsbane med blik for driften og som sikrer synergi og innovation på tværs af fagafdelinger.

Se Albertslund Kommunes ledelsesgrundlag

 

Direktørforum i Albertslund Kommune består af tre direktører - kommunaldirektøren og de to områdedirektører.

 

Portræt af Jette Runchel, kommunaldirektør

Jette Runchel
Kommunaldirektør
Tlf. 4368 6002
Mail jette.runchel@albertslund.dk

Kristine Klæbel
Direktør for området for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Tlf. 43686401
Mail kristine.klaebel@albertslund.dk

Portræt af Anne-Mette Brandt, direktør for området for Børn, Sundhed & Velfærd

Anne-Mette Brandt
Direktør for området for Børn, Sundhed & Velfærd
Tlf. 4368 6101
Mail nbq@albertslund.dk 

 

Byudvikling & Erhverv
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6875
Mail byudvikling.erhverv@albertslund.dk

Sekretariat for Byudvikling og Erhverv er en stabsenhed, der referer til direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Elisabeth Gadegaard Wolstrup.

Byudvikling og Erhverv arbejder med fysisk udvikling og planlægning af Albertslund, udbud af kommunale grunde samt udviklingen af de kommunale rammevilkår for erhvervslivet

I byudviklingen udarbejdes strategier for Albertslunds fysiske udvikling i samarbejde med blandt andet kommunalbestyrelsen, herunder kommuneplanstrategi, kommuneplan, masterplaner, bydelsplaner og lokalplaner. Strategierne sætter retning for samarbejdet med ejendomsudviklere, grundejere, pensionskasser og andre investorer om udviklingen af konkrete arealer. Erhvervsudviklingen sker i dialog med byens ca. 3.000 virksomheder, netværk, partnerskaber og events, der kan skabe opmærksomhed på erhvervslivet i Albertslund. Rammebetingelser udvikles i i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden.

Leder for Sekretariat for Byudvikling & Erhverv 

  Pernille Bech
Mail pbz@albertslund.dk

 

Økonomi & Stab
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Økonomi & Stab varetager en række opgaver for den politiske ledelse, den øverste administrative ledelse og for den samlede organisation. Afdelingen rummer dermed en række fælles ressourcer i organisationen.

Derudover er Økonomi & Stab en tværgående afdeling som blandt andet består af økonomi, digitalisering, personalejura og kommunikation.

Det er desuden Økonomi og Stab, som varetager det praktiske arbejde i forbindelse med budget og regnskab, ligesom afdelingen bidrager med økonomiske analyser og beregninger i forbindelse med udarbejdelse af sager til politisk behandling og i forbindelse med økonomiopfølgningen på området.

 

Afdelingschef for Økonomi & Stab

Portræt af Søren Winther Rasmussen, afdelingschef for Økonomi og Stab 

Søren Winther Rasmussen
Tlf. 4368 6010
Mail owr@albertslund.dk 

 

Teamleder for Sekretariat for Politik & Ledelse

Marie-Louise Lunderød 
Tlf. 4368 3091
Mail Marie-Louise.Lunderod@albertslund.dk  

Teamleder for Økonomidrift og Økonomistyring

Finn Dybro Andersen
Tlf. 4368 7620
Mail fda@albertslund.dk 

Teamleder for Lønadministration og Sekretariat

Frank Harms Rasmussen
Tlf. 4368 6544
Mail frank.harms.rasmussen@albertslund.dk 

Teamleder for HR & Jura

Majken Kondrup
Tlf. 4368 6091
Mail majken.kondrup@albertslund.dk

Teamleder for IT & Digitalisering

Kent Mogensen 
Tlf. 4368 6020 
Mail ktq@albertslund.dk

 

Du kan finde en liste over kommunens EAN-numre her

Borger & Arbejdsmarked
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868

Afdelingen er en del af direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Elisabeth Gadegaard Wolstrup er direktør. I afdelingen er der tre centre og en enhed: Jobcenter, Borger & Ydelsescenter, Uddannelse & Job samt Analyse & Udviklingscentret.

Afdelingschef for Borger & Arbejdsmarked

Portræt af afdelingschef for Borger og Arbejdsmarked, Jan Eriksen

Jan Eriksen
Mail jan.eriksen@albertslund.dk

 

Borger & Ydelsescenter
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868
Mail borgerogydelsescenter@albertslund.dk

Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

Leder Jette Lau 

Sagsbehandling på sager vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, folkeregister, udstedelse af sundhedskort og sygesikringsbeviser, begravelseshjælp, økonomisk friplads, vielser, social bedrageri, pladsanvisning, den kommunale boliganvisning, beboerindskudslån, kørekort, ejendomsskatter, opkrævning af kommunens tilgodehavender samt lån til betaling af ejendomsskatter.

 

Analyse & Udviklingscenter
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868

Leder Jan Eriksen

Analyse & Udviklingscentret gennemfører udviklingsaktiviteter på afdelingens områder. Vi koordinerer også ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet. Desuden koordinerer vi ungestrategien, integrationsområdet og boligsociale indsatser.

 

Jobcenter Albertslund
Jobcenter Albertslund
Bytorvet 25
2620 Albertslund
Tlf. 4368 7400
Mail jobcenter@albertslund.dk

Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for borgere og virksomheder i Albertslund. Det er blandt andet formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb m.v. Ligeledes varetager Jobcentret opgaver i forbindelse med integration. Jobcentret forbereder tilkendelse af førtidspension og kan bevilge ressourceforløb, fleksjob, revalidering, løntilskud, virksomhedspraktik, mentor m.v. 

 

Team Arbejdsmarkedsparate
Fatima Achiban

Team Afklaring
Lene Clausen

Team Sygedagpenge
Karen Andersen

Jobhuset & Café Lund
Ulla Lorentzen 

Uddannelse & Job
Udannelse & Job
Vognporten 2
2620 Albertslund
Tlf. 4368 7494
Mail uddannelseogjob@albertslund.dk

www.albertslund.dk/uddannelseogjob

I Uddannelse & Job får elever og unge mellem 15 og 30 år samt samarbejdspartnere viden og råd om veje til uddannelse og job. Besøg os i Vognporten eller ring og få en aftale med en vejleder.

Kultur & Fritid
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
tlf. 4368 6900
Mail kffs@albertslund.dk

Chef for Kultur & Fritid

Portræt af chef for Kultur og Fritid, René Birkemark Olesen René Birkemark Olesen
Mail rbs@albertslund.dk

 

Albertslund Idrætsanlæg
Skallerne 14, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7280
Leder Ole Lindholdt idraet@albertslund.dk

www.idraet.albertslund.dk

 

Albertslund Bibliotek
Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7000
Leder Marie-Louise Fischer Hoffmann mfh@albertslundbib.dk

www.albertslundbibliotek.dk

 

Musikteatret Albertslund
Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund, tlf. 4364 0244
Leder Torben Holm Larsen kontor@mute.dk

www.mute.dk

 

Albertslund Musikskole
Liljens Kvarter 2, 2620 Alb., tlf. 4368 3350
Leder Ulrik Skat Sørensen musikskolen@albertslund.dk

www.musikskolen.albertslund.dk

 

Forbrændingen
Vognporten 11, 2620 Albertslund, tlf. 4362 5043
Leder Jeppe Skjold skjoldforbraendingen.dk

www.forbraendingen.dk

 

Vikingelandsbyen
Ledøjevej 35, 2620 Albertslund, tlf. 4364 2029
Leder Klaus Mynzberg Vikingelandsbyen@albertslund.dk

www.vikingelandsbyen.dk

 

Albertslund Billedskole
Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 2073 1062
Leder Kenneth Schønning Olsson Kenneth.schonning.Olsson@albertslund.dk

www.billedskolen.albertslund.dk

 

Albertslund Ridecenter
Gl. Landevej 24, 2620 Albertslund, tlf 4364 3858
Leder Charlotte Hansen albertslund.ridecenter@albertslund.dk

www.ridecenter.albertslund.dk

 

Toftegården - besøgsgård
Vridsløsestræde 29, 2620 Albertslund, tlf. 4364 0861
Leder Emilie Aharon-Petersen, eao@albertslund.dk

www.toftegaarden.albertslund.dk

 

Kroppedal
Kroppedalsallé 3, 2630 Tåstrup, tlf. 4330 3000
Leder Lene Torrild lene.torrild@kroppedal.dk

www.kroppedal.dk

 
- og herunder hører:
Albertslund Lokalhistoriske Samling
Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 4364 1353
Leder Troels Torp Øhlenschlæger troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk
 

 

Børn & Familie
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868
Mail borne.familieafdelingen@albertslund.dk

Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

 

Chef for Børn & Familie

Tine Buch Juhl  Tine Buch Juhl 
Mail tuj@albertslund.dk

Børn & Familie består af følgende:

Familieafsnittet
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Leder: Annette Esketveit Rasmussen avr@albertslund.dk

Familieafsnittet støtter og hjælper familier med børn og unge, der har sociale vanskeligheder. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger om støtte til børn med kroniske lidelser og handicap.

Læs mere om Familieafsnittet.

 

Sundhedsplejen
Damgårdsvej 18
2620 Albertslund

Leder: Lene Caspersen lqp@albertslund.dk

Sundhedsplejen er et gratis kommunalt tilbud om besøg, undersøgelse og rådgivning til gravide, børnefamilier og børn, der er bosat i Albertslund kommune. I Sundhedsplejen er der også ansat  børneergoterapeuter og fysioterapeuter, som yder råd og vejledning samt behandling til børn med motoriske problemer.

Læs mere om Sundhedsplejen.

 

Familiehuset
Sletteland 20
2620 Albertslund

Leder: Ebbe Nordborg Olsen ebbe.nordborg.olsen@albertslund.dk

Familiehuset er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Familiehuset hjælper børnefamilier med børn fra 0 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

Læs mere om Familiehuset.

 

Ungeboligerne på Stationstorvet
Stationstorvet 23
2620 Albertslund

Leder: Bo Handrup Nikolajsen boh@albertslund.dk

Ungeboligerne på Stationstorvet er et botrænings- og udslusningstilbud til anbragte unge i alderen 16-18 år.

Læs mere om Ungeboligerne.

 

Tandplejen 
Nyvej 11, 1. sal
2620 Albertslund

Leder: Rikke Agerlin Ødum rau@albertslund.dk

Tandplejen tilbyder undersøgelser og behandling af 0-18 årige, som har registeret bopæl i Albertslund Kommune. Tandplejen varetager også omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som  på grund af kronisk nedsat førlighed,  vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Borgere i Albertslund Kommune, der har behov for specialtandpleje, behandles i Specialtandplejen Gentofte Kommune.

Læs mere om Tandplejen.

Dagtilbud
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868 
Mail dagtilbud@albertslund.dk

Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

 

Chef for Dagtilbud (konstitueret)

Tine Buch Juhl  Tine Buch Juhl 
Mail tuj@albertslund.dk

Skoler & Uddannelse
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868
Mail skoleroguddannelse@albertslund.dk

Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

 

Chef for Skoler & Uddannelse

  Birgit Lise Andersen
Mail blx@albertslund.dk

Voksen & Social
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868
Mail voksensocialafdelingen@albertslund.dk

Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

 

Chef for Voksen & Social

  Rikke Terslev Bengtson
Mail rjb@albertslund.dk

Sundhed, Pleje & Omsorg
Rådhuset
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
Tlf. 4368 6868

Chef for Sundhed, Pleje & Omsorg

Profilbillede af Ida Kock Møller, leder af afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.Profilbillede af Ida Kock Møller, leder af afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.

Ida Kock Møller
Mail Ida.Kock.Moller@albertslund.dk

Sundhed, Pleje & Omsorg består af følgende:

 

Plejeboligområdet
Plejeboligområdet i Albertslund Kommune består af to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, samt tre daghjem.

Albertshøj 
Stationsporten 4 og 10 
2620 Albertslund
  Humlehusene
Humlehusene 1 og 7 
2620 Albertslund

www.plejebolig.albertslund.dk

Leder Mona Tina Funch Mona.Tina.Funch@albertslund.dk 

 

Rehabiliteringen
Skolegangen 1
2620 Albertslund 
www.sundhedshuset.albertslund.dk/rehabiliteringsafdelingen/

Leder Mona Tina Funch Mona.Tina.Funch@albertslund.dk 

Rehabiliteringen tilbyder ophold til de borgere, der i en begrænset periode ikke kan være i deres hjem, på trods af hjælp fra Hjemme- og sygeplejen. Der tilbydes også forløb til de borgere, vis ægtefælle eller pårørende har behov for at blive aflastet og borger derfor ikke kan passes hjemme.

 

Myndighedsområdet 
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Leder Sophie Dahl Brohus odb@albertslund.dk

Myndighedsområdet sørger for at behandle og visitere ydelser til borgere i Albertslund Kommune, herunder hjælpemidler, plejehjemspladser mv.

 

Sundhedshuset 
Skolegangen 1
2620 Albertslund
www.sundhedshuset.albertslund.dk

Leder Mette Gerhard Mette.Gerhard@albertslund.dk

Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Med genoptræning, omsorgstandpleje, cafe og foreningsliv under samme tage skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

 

Hjælpemiddelcenter Formervangen
Formervangen 11, 
2600 Glostrup  

Leder Henrik Sørensen Henrik.Sorensen@albertslund.dk

Hjælpemiddelcentret sørger for at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som bliver bevilget til borgere i Albertslund Kommune og Glostrup Kommune.

Læs mere om Hjælpemiddelcentret 

 

Hjemme- og sygeplejen 
Værkstedsgården 12 
2620 Albertslund

Leder Kristina Aggergaard Kristina.Aggergaard@albertslund.dk

Hjemme- og sygeplejen leverer praktisk hjælp, pleje og sygeplejeydelser i borgerens hjem. 

Læs mere om hjemme- og sygeplejen

Miljø & Teknik
Rådhuset
Nordmarks Allé 
2620 Albertslund 
Tlf. 4368 6868 
Mail mt@albertslund.dk

Afdelingschef for Miljø & Teknik

 foto på vej Marie Guldborg,
Mail; marie.guldborg@albertslund.dk

 

Afdelingen består af fem enheder med hver sin enhedsleder:

Miljø & Byg varetager myndighedsopgaver på miljø- og byggeområdet, affaldsplanlægning og skadedyrsbekæmpelse.

Leder Hans-Henrik Høg hans-henrik.hog@albertslund.dk

 

Vej & Park udvikler og drifter kommunens vej- og stinet og byens grønne områder.

Leder Trine Engel trine.engel@albertslund.dk

 

Kommunale Ejendomme står for driften og udviklingen af kommunens ejendomme.

Leder Frederik Lerche frederik.lerche@albertslund.dk

 

Forsyningen har ansvaret for fjernvarme og udebelysning i kommunen.

Leder Steen Westring steen.westring@albertslund.dk

 

Rengøringsservice holder det indvendige af kommunens bygninger rent og pænt.

Leder Klaus Nielsen klaus.nielsen@albertslund.dk

Albertslund Kommune har etableret en Netværksstruktur, der skal fungere som et supplement til den traditionelle hierarkiske områdeorganisation.

Vi står som kommune og offentlig organisation midt i en brydningstid. Finanskrisen har sat kommunerne på smalkost. Der bliver stillet krav til mere og bedre service og vi skal løbe hurtigere end nogensinde før. Samtidig er velfærd gået fra at være den service det offentlige leverer til borgerne, til en forståelse af, at velfærd også er noget vi skaber i fællesskab.

Vi befinder os derfor ved en skillevej: skal vi fortsætte som vi plejer, eller bør vi i stedet prøve at finde nye stier at bevæge os ud af, i vores bestræbelser på at håndtere  'velfærdstransformationen'?

I Albertslund Kommune er vi ikke i tvivl. Vi er overbevist om, at gør vi som vi 'plejer' , finder vi ikke vejen.

I Albertslund har vi en stolt tradition for engagerede og initiativrige borgere og medarbejdere, der vil fællesskabet. Det stod derfor klart, at der skulle bygges videre på det fundament, og det var her, at idéen og visionen om den netværksbaserede organisation blev til.

Vi lavede en netværksstruktur, der skulle drive bevægelsen mod en netværksbaseret organisation, og som skulle facilitere den grundlæggende kulturændring, der skal til.

Vi stræber efter en netværksbaseret organisation ud fra tre antagelser:

Mange og forskellige perspektiver gør os i stand til at se nye veje. Den bedste velfærd skabes i samspillet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv. Hvis vi skal nå et anderledes resultat, skal vi arbejde anderledes med udfordringerne

Netværk er de mange perspektivers land, og det er det absolutte særkende for denne arbejdsform. Ligesom med et isbjerg ser vi typisk kun 10% af problemet. Med netværksarbejdet får vi mulighed for at blive klogere på de 90%, der måske ikke lige er til at se, men som vi skal arbejde med for at kunne nå en bedre løsning – til gavn for den oplevede borgerkvalitet, kommunens økonomi og medarbejdernes engagement og trivsel.

At den bedste velfærd skabes i resultatet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv ved vi jo egentlig godt, og vi er alle drevet af at gøre en forskel for de borgere og det samfund vi er her for. Alligevel har vores organisering i stærke fagligheder måske nogle gange spændt ben for, at vi får alle – og særligt borgerperspektivet – tilstrækkeligt med, når vi prøver at finde den bedste løsning. Netværkets fokus på samspillet mellem stærke og kompetente fagligheder og det konkretet og nære borgerperspektiv, åbner for nye måde at løse vores velfærdsopgaver på.

Det særlige ved en netværksbaseret organisation er, at netværk hverken er noget der ligger over eller under den traditionelle basisorganisation – det er noget der går igennem og på tværs. Det er strukturer som bygger på relationer, der skal binde kommunen sammen på en ny og fleksibel måde. Når de stærke fagligheder i basisorganisationen bringes sammen på nye og anderledes måder, og når grænsen mellem kommune og lokalsamfund opløses, får vi som kommunal organisation mulighed for at levere velfærdsløsninger på en ny og innovativ måde.

I en netværksbaseret organisation samarbejder vi med nye perspektiver på nye måder om at løse morgendagens velfærdsudfordringer.

 

 Læs Netværksstrategien