Gå til hovedindhold

Familiehuset

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.

Indhold

  Hvad kan Familiehuset hjælpe  med?

  Alle familier støder ind i kriser og problemer undervejs i livet. De fleste klares og håndteres fint. Men nogle gange kan problemerne blive så store, at det kræver noget ekstra. Så kan hjælp i Familiehuset være en god ide. Vi kan samarbejde med jer om at se anderledes på problemerne, give jer en større forståelse af hinanden, og bidrage til at I kommer videre som familie.

  Vi har et positivt menneskesyn og ved, at alle mennesker gør det bedste de kan overfor de problemer de står med. Men forandringer kan være svære. Det svære kan opstå når alle i familien ser forskelligt på problemet. Her kan vi hjælpe med, at få lidt mere lys på det problem, I prøver at gøre noget ved. Vi får jeres forskellige opfattelser frem og tale om dem, så forandringsprojektet ikke ender i surhed, frustrationer og skænderier.  Vi kan også arrangere aktiviteter, hvor I øver jer på noget af det, I vil lære at gøre anderledes.

  At være ung kan være meget udfordrende. Det kan være du har brug for en anden voksen end dine forældre til, at hjælpe dig med noget der er svært i dit liv. Det kan være noget, du har bokset med i kortere eller længere tid og ikke kan se nogen vej ud af. Og måske tænker du, at det vil være sådan for evigt. Så har du mulighed for få kontakt til én af os. Vi vil sammen med dig finde veje til at tage hånd om de udfordringer og problemer du støder på i ungdomslivet.

  Det overordnede formål med at komme i Familiehuset er, at barnet, den unge og familien skal trives bedre. Hvis baggrunden for henvisning til Familiehuset er en bekymring fra professionelle omkring barnet, er formålet, at denne bekymring mindskes og de professionelle ser, at barnet fungerer bedre i sin hverdag.

  Konkret kan formålet med et forløb i Familiehuset kan f.eks.  være:

  • at hjælpe familier til at fungere bedre sammen og støtte forældre og børn/unge, så evt. konflikter i familien løses mere hensigtsmæssigt
  • at fremme udviklingsmuligheder for børn, unge og deres familier
  • at styrke familiens og det enkelte barns ressourcer og dermed styrke familiens og barnets muligheder for at klare sine vanskeligheder i eget miljø
  • at forebygge at familier bliver splittet eller hjælpe med at komme videre fra en skilsmisse
  • at arbejde for at børn og unge får hjælp til at indgå i skole, institution og fritid
  • at hjælpe forældre og børn, som har været adskilte med at finde sammen på nye måder
  • at støtte forældre med anden etnisk baggrund end dansk med at være forældre mellem to kulturer
  • at unge får hjælp til at leve et selvstændigt liv og bruge de muligheder livet byder dem.

  Familiehuset tilbyder:

  • Åben Rådgivning til familier (telefonisk og ved fremmøde)
  • Åben Rådgivning til unge med misbrug 
  • Fokuserede rådgivningsforløb (max. 8 samtaler)
  • Behandlingsforløb for familier
  • Intensive støtte- og behandlingsforløb i Børnehus Albertslund
  • Kontaktpersons støtte til unge og familier
  • Botilbud i "ungeboligen" for 15-20-årige

  De åbne rådgivningstilbud kan kontaktes uden henvisning og er anonyme.

  Alle andre tilbud i Familiehuset kræver henvisning fra Familieafsnittet. Du kan kontakte Familieafsnittet på tlf. 4368 6486. Et behandlingsforløb efter Servicelovens § 52 kræver, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse, og at undersøgelsen konkluderer, at der er behov for en behandlingsmæssig indsats.

  Der er Åben Rådgivning i Familiehuset hver onsdag kl. 10-12 og hver torsdag kl. 16-18. Du kan bestille en tid til samtale og få telefonisk rådgivning  på tlf. 4038 4864. Man kan også kontakte Åben Rådgivning på mail: aar@albertslund.dk.

  Vi vil altid gøre os umage med at samarbejdet med jer som familie, er meningsfuldt i forhold til det I ønsker at forandre og de forandringskrav som I står overfor. Ligeledes vægter vi samarbejdet med jeres netværk højt. Det kan både være det nære familienetværk og samarbejdet med skolen, daginstitutioner, sundhedspleje, socialforvaltning osv.

  Vi er fleksible i vores tilgang til arbejdet, og vil sammen med jer tilrettelægge forløbet så det passer med jeres behov og de mål, som stilles op for arbejdet. Vi vil dele vores spørgsmål, tanker og overvejelser med jer og giver gerne gode råd hvis det er brugbart for jer. Vi har ikke færdige løsninger eller holdninger til, hvordan jeres familie skal fungere eller se ud. Familier er meget forskellige. Derfor vil de råd, ideer eller redskaber der kommer frem i familiebehandlingen/familieterapien, altid skabes i samarbejde med jer, og ud fra hensynet til de forskelligheder I har i familien.

  Vi vil lytte meget til de udfordringer, I står i, og vil hjælpe jer til at skabe den udvikling, I ønsker. Vi ved, at det at skabe forandringer kan være sjovt, men har også blik for at det kan være hårdt arbejde. Vi holder af skæve eksistenser og alternative løsninger.

  Et behandlingsforløb i Familiehuset varer typisk 6-9 måneder, med samtaler hver eller hver anden uge af 1 times varighed.

  Familiehuset Albertsvænge er et tilbud til familier med behov for intensiv støtte i hverdagen. Der er mulighed for at være i huset fra kl. 14 til 20 i alle hverdagene. Vi tilpasser forløbet til den enkelte families behov – typisk kommer familien 2 eller 3 dage om ugen efter arbejdstid/skoletid. Der er tilknyttet 4-5 familier ad gangen.

  I Familiehuset Albertsvænge er det vores mål, at de børn som tilknyttes huset opnår en bedre trivsel og udvikling. Vi arbejder på dette mål ved at styrke forældrene i forældrerollen og hjælpe familien til at finde nye veje til at støtte barnets udvikling. 

  Hvis du som ung har brug for hjælp og støtte fra en voksen udenfor familien, kan din sagsbehandler henvise dig til Familiehuset. Sagsbehandleren laver en handleplan sammen med dig. I handleplanen skal stå, hvad vi sammen skal arbejde med og hvilke mål, der er med forløbet.

  Det er meget forskelligt, hvad de unge arbejder med i et kontaktpersonsforløb. Ofte handler det om at få et godt forhold til sine forældre og til kammeraterne og at finde ud af at indgå i skolen/uddannelsessystemet. Vi arbejder på, at de unge skal blive i stand til at træffe deres egne valg og finde deres egen vej i livet.

  De unge møder deres kontaktperson i Familiehuset, på skolen eller andre steder alt efter hvad der er mest meningsfyldt i den konkrete situation. Forældrene inddrages altid i større eller mindre grad. Et kontaktpersonforløb er altid tidsbegrænset.

  Kontaktpersoner kan også tilknyttes i situationer, hvor den unge er på vej i egen bolig. Indholdet i forløbet vil i disse tilfælde være præget af, at den unge skal have støtte til at fungere i en selvstændig hverdag og være en god nabo.

  Også familier kan få tilbudt en kontaktperson. Kontaktpersonen vil tale med familien om de udfordringer, hverdagen indeholder og vil give råd, vejledning og støtte til at håndtere situationen. Kontaktpersonen har fokus på at finde nye veje og hjælpe familien til at trives bedre.

  Ungeboligen er et botilbud til 4 unge i alderen 15-20 år. Målgruppen er unge, som ikke kan bo hjemme og som har brug for støtte og træning, før de kan udsluses til egen bolig. Målet med opholdet er, at de bliver i stand til at fungere i egen bolig både praktisk og socialt.

  I ungeboligen er der tilknyttet en medarbejder i de tidlige morgentimer og i eftermiddags- og aftentimer på hverdagene. Tilbuddet har som forudsætning, at de unge kan overholde aftaler med andre og at de er i stand til at være alene i weekender og om natten.