Gå til hovedindhold

Flyt din virksomhed til Albertslund

Vil du drive virksomhed i en kommune i rivende udvikling?

Indhold

  Kontakt Én indgang hvis du har tanker om at flytte din virksomhed til Albertslund, eller hvis du ønsker at flytte din virksomhed til et andet sted i byen. Vi hjælper dig med at finde den rette placering i forhold til miljø, lokalplaner osv.

  Kort og oplysninger om Albertslund Kommune

  På kortservice finder du desuden omfattende data om kommunen, der kan være relevant at undersøge i forbindelse med en flytning hertil. Her finder du oplysninger om erhvervslokaler til leje og til salg, lokalplaner, BBR-oplysninger, byggesagsarkiv og meget mere.

  Albertslund er i rivende udvikling med kommende Letbane og fire erhvervsområder, der skal omdannes. Grøn vækst står centralt og kommunen har særligt fokus på lys og lysteknologi. Vi arbejder både lokalt og globalt som test-bed for lysteknologi.

  Albertslund kommune udvikler sig i tæt dialog med såvel lokale som regionale og nationale erhvervsaktører.

  Logistik, lager, kontor og enkelte produktionsvirksomheder kendetegner erhvervene i Hersted Industripark. Albertslund Kommune udvikler nye grønne løsninger sammen med virksomhederne i området og vil gerne tiltrække nye, innovative virksomheder inden for grøn teknologi.

  Erhvervs- og industriområdet ligger i det nordlige Albertslund, tæt på Vestskoven, Herstedvester Landsby og Ring 3. Industriparken er 160 ha stort og blev etableret i 1960'erne frem til 1980´erne. De første virksomheder flyttede ind i 1964.

  Nemt at komme til og fra
  Det er nemt at komme til og fra Hersted Industripark fra regionale veje og kobles med en kommende letbane op på det kollektive trafiknet. Det interne vejnet er rationelt opbygget med brede veje præget af grøn beplantning. Størstedelen af området er opdelt i store grunde. I industriparken ligger to store, grønne områder.

  Letbanen i Hersted Industripark
  Den kommende letbane langs Ring 3 får en station ved Hersted Industripark og vil gøre området attraktiv for nye typer virksomheder og aktiviteter. Læs mere på siden Letbanen. Letbanen er en del af et stort udviklingsprojekt i Hersted Industripark. Albertslund Kommune har i samarbejde med grundejere og virksomheder i området udarbejdet en masterplan for Hersted Industripark, der skal forandre området til en mere blandet anvendelse af erhverv og boliger. Du kan læse mere om masterplanen.

  Store og små virksomheder bl.a. medicinalvarer, autoreparation, værksteder, en gros, lager og transport, byggemarked samt kontor- og serviceerhverv kendetegner Røde Vejrmølle Industripark.

  Coop er også Albertslunds største virksomhed, og en stor del af Røde Vejrmølle Industripark huser COOP's administrations- og lagerbygninger. 

  Stærkt erhvervsområde

  Området kan anvendes til butikker med særligt pladskrævende varer, kontor- og servicevirksomhed foruden produktion, industri, værksted, lager og engrossalg.

  Trafikken kommer nemt til og fra området, der er centralt placeret tæt på motorvejen og Roskildevej. Der er kun 20 minutter til centrum af København, og 5 minutter til motorveje i alle retninger.

  Industri- og håndværksvirksomhed i mange forskellige skalaer kendetegner Værkstedskvarteret, der er et afgrænset industriområde tæt på Albertslund Centrum og stationen.

  Kommunens materialegård ligger også i Værkstedskvarteret.

  Værkstedsgården

  Værkstedsgården er et 14.000 m2 stort værkstedshus, der ligger centralt i kvarteret. Området er indhegnet og lukket om natten. Det er organiseret som en ejerforening. Virksomhederne har indflydelse på udformning og størrelse og udgør et fællesskab, hvor man deles om vedligeholdelse, varme, snerydning, kantine m.m.

  Værkstedsgården rummer fine arkitektoniske kvaliteter og rummeligheder, som fungerer som ramme for kreative- og liberale erhverv og iværksættere udover stadig at fungere som værkstedshus.

  Se mere om foreningen og leje af kontorer i Værkstedsgården på foreningens hjemmeside. 

  Albertslund Centrum er centralt beliggende med direkte adgang fra stationen, og med over 650 gratis p-pladser.

  Detailhandel og andre nye virksomheder, uddannelsessteder og servicetilbud vil også i fremtiden trække endnu flere besøgende til centret. Vi byder nye virksomheder velkommen.

  Kontakt Albertslund Centrum for høre mere om ledige lejemål og de mange aktiviteter i centrum.

  Investering i handel, kultur og sundhed

  Albertslund Kommune investerer i området. Eksempelvis er der det nye plejecenter og sundhedshus som blev indviet 9. december 2015.

  Visionen er, at Albertslund Centrum også i fremtiden skal være et knudepunkt i byen – kommunens handels- og kulturcentrum. Du finder derfor også biograf, teater, bibliotek, spillestedet Forbrændingen og en lang række kommunale tilbud i Albertslund Centrum.

  Grøn miljøprofil

  Finske Citycon ejer og driver Albertslund Centrum. Selskabet ejer og driver 37 butikscentre i Finland, Sverige og de baltiske lande. Citycon har en grøn miljøprofil der blandt andet omfatter ambitiøse mål for at nedbringe CO2-udledning, affaldsmængder, vand- og energiforbrug, helt i tråd med Albertslund Kommunes miljøprofil.

  Kontakt

  Én indgang til Erhverv

  Vi følger din sag gennem det kommunale system. Du bliver kontaktet af os senest 24 timer efter din henvendelse.

  Telefon: 4368 6800
  Mail: erhverv@albertslund.dk

  Åbningstider:
  Mandag-torsdag 9-16
  Fredag 9-15.30

  En by i udvikling

  Albertslund er i rivende udvikling. Går man en tur rundt i kommunen, er det nærmest ikke til at undgå at se de mange byudviklingsprojekter, som enten allerede står klar eller er undervejs. Albertslund Centrum har fået et nyt sundhedshus og plejecenter, en ny letbane vil komme til at køre ved Hersted Industripark og i løbet af de næste ti år vil flere end halvdelen af byens borgere få renoveret deres bolig.