Gå til hovedindhold

Kontakt én indgang til erhverv

En service til alle virksomheder i Albertslund Kommune – også til dem, der er på vej

Indhold

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at drive virksomhed i Albertslund Kommune? Herunder beskrives nogle  indgange til de forskellige fagområder.

  Har du en faktura til kommunen, så send den til albertslund@albertslund.dk eller ring til 43 68 68 68. 

  Det er altid muligt at kontakte kommunens erhvervskonsulenten, hvis du har brug for hjælp til at finde vej til rette fagområde, eller hvis du har spørgsmål til kommunens arrangementer, netværk eller lignende.
  Kontakt kommunens erhvervskonsulent på 43 68 68 00.
  Mail: erhverv@albertslund.dk

  Kontakt Virksomhedsservice på 23 27 43 91 ved henvendelser om:

  • Rekruttering af arbejdskraft
  • Muligheder for fleksjob
  • Løntilskud
  • Virksomhedspraktik
  • Rådgivning omkring uddannelse af dine medarbejdere? 


  Telefontid i Virksomhedsservice
  Mandag-onsdag 9:00-15:00
  Torsdag: 9:00-14:00 samt 16:00-17:30
  Fredag 9:00-13:00

  Kontakt Byg – og Bydatateamet på byggesag@albertslund.dk ved henvendelser om bl.a.;

  • Byggesager (nybyg, om- og tilbygning, samt nedrivning)
  • Spørgsmål til lokalplaner i forbindelse med udvidelse, nedrivning, etablering eller anden ændring af erhvervsfunktionerne på ejendommen
  • BBR
  • Adressetildeling (behov for flere adresser på erhvervsejendommen)
  • Opstilling af telte, scener og andre midlertidige konstruktioner i forbindelse med firmaarrangementer

  Kontakt Miljø- og Virksomhedsteamet miljo@albertslund.dk ved henvendelser om bl.a.;

  • Miljøtilsyn
  • Erhvervsaffald
  • Jordforurening
  • Regulering af byggeaktiviteter af støjende og støvende karakter
  • Tilslutningstilladelser (processpildevand)

  Kontakt Trafik- og Naturteamet vejogpark@albertslund.dk ved henvendelser om bl.a.;

  • Lån af vejarealer
  • Gravetilladelser
  • Vedligeholdelse veje og pleje af beplantning langs veje
  • Biler, lastbiler og parkering på offentlig vej
  • Snerydning
  • Trafikstøj
  • Trafiksikkerhed
  • Offentlig transport
  • Oplysninger om naturområder

  Kontakt Albertslund Forsyning - forsyning@albertslund.dk ved henvendelser om bl.a.;

  • Fjernvarme, herunder:
  • Takster, bestemmelser og opkrævning,
  • Varmeplaner og igangværende fjernvarmeprojekter
  • Energirådgivning
  • TAO-ordningen (leje af fjernvarmeanlæg)
  • Udskiftning af målere
  • Lavtemperaturfjernvarme
  • Ledningsoplysninger
  • Driftsstatus
  • Lavtemperaturfjernvarme