Gå til hovedindhold

Tilbud i Familiehuset

Vi tilbyder både målrettede forløb til familier, børn og unge med behov for særlig støtte, samt åbne rådgivningstilbud som du kan benytte dig af anonymt og uden henvisning.

Familiehuset tilbud er målrettet børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Indsatsen ydes efter Servicelovens §11 og §52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.

Det overordnede formål med at komme i Familiehuset er at opnå bedre trivsel. Hvis baggrunden for din henvisning til Familiehuset er en bekymring fra professionelle omkring dit barn, er formålet, at denne bekymring mindskes og de professionelle ser, at barnet fungerer bedre i sin hverdag.

Familiehuset tilbud

Åben Rådgivning er et tilbud til familier, børn, unge og andre der tager sig af børn i aldersgruppen 0-18 år i Albertslund kommune.

Det åbne rådgivningstilbud kan kontaktes anonymt og uden henvisning.
Alle andre tilbud i Familiehuset kræver henvisning fra Familieafsnittet.

Solsikke mark

Sådan henvender du dig:

Rådgivningen er åben hver onsdag kl. 10-12 og hver torsdag kl. 16-18.

I åbningstiden kan du møde op i Familiehuset, du kan få telefonisk rådgivning og du kan bestille en tid til en samtale. Hvis du vil være sikker på at få en samtale, skal du kontakte os telefonisk eller via mail først.

Tager du kontakt uden for åbningstiden, skal du være opmærksom på, at mailhenvendelser og telefonbeskeder først bliver besvaret i åbningstiden. 

Adresse: Sletteland 20, 2620 Albertslund
Telefon: 40384864
Mail: aben.radgivning@albertslund.dk

Hvordan foregår det?

Det er gratis at bruge Åben Rådgivning, og du kan henvende dig helt anonymt.
Du kan få op til tre samtaler i Åben Rådgivning. Hvis det ikke er nok til at du føler dig hjulpet, kan rådgiveren fortælle dig om yderligere muligheder for hjælp.

Hvem kan få hjælp?

Vi tilbyder professionel hjælp og rådgivning til forældre, børn samt unge til og med 22 år. Vi tilbyder også hjælp til kommende forældre. Hvis du er forældre til et barn/ung med handicap kan du også benytte dig af Åben Rådgivning.

Hvad kan du få hjælp til?

Som forældre

 • Bekymringer for jeres børns trivsel og udvikling
 • Opdragelse - pubertetsproblemer
 • Familiens situation ved uoverensstemmelser, samværsproblemer eller skilsmisse
 • Sund livsstil
 • Information om, hvor du ellers kan søge hjælp
 • Spørgsmål om børn med alle former for handicap
 • Familieplanlægning

Som barn/ung til og med 22 år

 • Bekymringer om eget liv og udvikling
 • Problemer i forhold til forældre, skole og kammerater
 • Misbrug af alkohol og stoffer
 • Problemer ved forældres skilsmisse
 • Problemer med vægten
 • Spiseforstyrrelser
 • Information om, hvor du ellers kan søge hjælp
 • Støtte til at fungere med et handicap

 

Familiehuset Albertsvænge er et tilbud til familier med børn i alderen 0-14 år, der har behov for intensiv støtte i hverdagen. Tilbuddet er til familier, hvor der er en bekymring for barnets/børnenes trivsel og udvikling.

Sådan bliver I henvist til Intensiv familiebehandling:

Det er din sagsbehandler i kommunen, der kan henvise dig til Familiehuset Albertsvænge. 

Sådan foregår det:

Forløbet afpasses dig og din families behov og efter en konkret planlægning i huset. Typisk kommer vi ud i hjemmet eller familien kommer i Albertsvænge.  Vi har mange forskellige metoder og redskaber til arbejdet - og sammen med jer finder vi det, som er mest brugbart i jeres situation.

Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandler og afholder jævnlige statusmøder, hvor forældre, sagsbehandler og familiebehandleren deltager. Der udarbejdes statusskrivelser undervejs i forløbet og ved forløbets afslutning.

Sådan arbejder familiebehandlerne:

I huset er der ansat fire familiebehandlere, der har relevante uddannelser, efteruddannelse og erfaring med at arbejde med børn, vokse og familier. Hver familie får tilknyttet to familiebehandlere og vil møde alle medarbejderne i det daglige arbejde. Vi vil være nærværende og omsorgsfulde, men også åbne og tydelige om det vi ser og tænker. Vi vil holde fast i de udviklingsmål, jeres sagsbehandler har sat, og vi vil hjælpe jer med at nå dem.

 

I vores arbejde med familiebehandling til dig og din familie hjælper vi med, at få kastet lidt mere lys på det problem, som I prøver at gøre noget ved og bidrage til at I kommer videre som familie.

Vi får jeres forskellige opfattelser frem og taler om dem, så forandringsprojektet ikke ender i frustrationer, vrede og skænderier. Vi kan også arrangere aktiviteter, hvor I øver jer på noget af det, som I vil lære at gøre anderledes.

Trist barn med forældre i baggrunden

Sådan bliver I henvist til familiebehandling:

Det er din sagsbehandler i kommunen, der kan henvise dig til Familiehuset.

Sådan foregår det:

Familier er meget forskellige og derfor vil de råd, ideer eller redskaber, der kommer frem i forløbet altid skabes i samarbejde med jer og ud fra hensynet til de forskelligheder, I har i familien. Vi har ikke færdige løsninger eller holdninger til, hvordan jeres familie skal fungere eller se ud. 

Et familiebehandlingsforløb i Familiehuset varer typisk seks til ni måneder med samtaler hver eller hver anden uge à en times varighed.

Vi er fleksible i vores tilgang til arbejdet og vil sammen med jer tilrettelægge forløbet, så det passer med jeres behov og de mål, som stilles op for arbejdet. Vi vil dele vores spørgsmål, tanker og overvejelser med jer, og vi giver gerne gode råd, hvis det er brugbart for jer. 

Sådan arbejder familiebehandlerne:

Vi vil altid gøre os umage for, at samarbejdet med jer som familie er meningsfuldt i forhold til det, I ønsker at forandre. Ligeledes vægter vi samarbejdet med jeres netværk højt. Det kan både være det nære familienetværk og samarbejdet med skole, daginstitution, sundhedspleje, socialforvaltning og andre.

 

I vores arbejde som kontaktperson for dig og din familie, vil vi hjælpe jer med de udfordringer I står med i dagligdagen. I vil få råd og vejledning til at finde nye veje til at lykkes.

Arbejdet tager udgangspunkt i den handleplan og de mål, som sagsbehandleren har lavet for forløbet. Jeres tilknyttede kontaktperson vil hjælpe jer med at finde en vej i de krav der bliver stillet til jer.

Familie i naturen

Sådan bliver I henvist til en kontaktperson:

Din sagsbehandler kan henvise dig til Familiehuset. Sagsbehandleren laver en handleplan sammen med dig. I handleplanen skal der stå, hvad vi sammen skal arbejde med, og hvilke mål der er med forløbet.

Det er jeres sagsbehandler, der bestemmer, hvor længe forløbet varer. Der afholdes løbende opfølgningsmøder mellem jer, sagsbehandleren og kontaktpersonen. Et kontaktpersonsforløb er altid tidsbegrænset, og afsluttes når målene er nået.

I vores arbejde som kontaktperson for dig som ung, ved vi at det kan være en stor hjælp at snakke med en anden voksen end dine forældre, om de ting der er svære i dit liv. Det kan være noget, du har bokset med i kortere eller længere tid og ikke kan se nogen vej ud af.

Med hjælp fra din kontaktperson vil du finde veje til at tage hånd om de udfordringer og problemer, du støder på i ungdomslivet.

Sådan bliver du henvist til en kontaktperson:

Hvis du som ung har brug for hjælp og støtte fra en voksen uden for familien, kan din sagsbehandler henvise dig til Familiehuset. Sagsbehandleren laver en handleplan sammen med dig. I handleplanen skal der stå, hvad vi sammen skal arbejde med, og hvilke mål der er med forløbet.

Sådan foregår det:

Det er meget forskelligt, hvad de unge arbejder med i et kontaktpersonsforløb. Ofte handler det om at få et godt forhold til sine forældre og til kammeraterne og at finde ud af at indgå i skolen/uddannelsessystemet. Vi arbejder på, at de unge skal blive i stand til at træffe deres egne valg og finde deres egen vej i livet.

De unge møder deres kontaktperson i Familiehuset, på skolen eller andre steder, alt efter hvad der er mest meningsfyldt i den konkrete situation. Forældrene inddrages altid i større eller mindre grad. Et kontaktpersonforløb er altid tidsbegrænset.

Kontaktpersoner kan også tilknyttes i situationer, hvor den unge er på vej i egen bolig. Indholdet i forløbet vil i disse tilfælde være præget af, at den unge skal have støtte til at fungere i en selvstændig hverdag og være en god nabo.

SES forældrekursus i Albertslund Kommune er for skilte forældre, som har et konfliktfyldt og/eller manglende samarbejde.

www.ses.dk

En skilsmisse er en stor omvæltning for både forældre og børn. Hvis der samtidig opstår konflikter i mellem jer forældre, kan det være en god idé, at søge hjælp til at styrke forældresamarbejdet, så de negative følger for børnene begrænses bedst muligt.

Opstart: 10. oktober 2022
Kurset afholdes d. 10/10, 24/10 og 7/11 fra kl. 14-17 i Køkkenalrummet i Sundhedshuset i Albertslund. 

Sådan bliver I henvist til SES:
Tilmelding til kurset skal ske til Heidi på 23317144 eller Berit 30455314 inden d. 1/10-22. 

Sådan foregår det:
Kurset forløber over tre gange og varer ca. tre timer pr. gang. 
Der vil være øvelser undervejs i form af individuelle øvelser, sidemandsøvelser og plenumøvelser af små cases. Kurset er tilrettelagt som undervisning, hvor deltagerne ikke vil blive bedt om, at dele private oplysninger.

På 3. kursusgang er der desuden en dialogøvelse, som deltagerne kan vælge at lave med deres ekspartner.

Hvem kan deltage?
Skilte forældre, som har et konfliktfyldt og/eller manglende samarbejde.

Kurset tilbyder konkrete redskaber, forskningsbaseret viden og inspiration til at:

 • Forstå og tackle egne og ekspartners reaktioner
 • Forstå og imødekomme barnets reaktioner og behov
 • Fremme samarbejdet mellem skilte forældre

Læs mere om SES forløbet her

 

Cool Kids gruppeforløb er et struktureret program for børn, der lider af angst eller har svære bekymringer.

I Cool Kids Gruppen møder de andre unge jævnaldrende med lignende vanskeligheder, og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer. De unge og deres forældre undervises i grupper, og det er vigtigt, at en eller begge forældre deltager støttende i forløbet og får kendskab til de samme metoder og strategier som den unge, for at kunne støtte og coache den unge derhjemme.

Opstart: Vi har opstart af gruppeforløb i februar og september.

Sådan bliver I henvist til Cool Kids Gruppen:
Hvis du tænker, at et gruppeforløb vil være noget for dig/jer, kan du kontakte dit barns sundhedsplejerske, institution, skole, PPR eller vores Åben Rådgivning.

Har du brug for yderligere information, kan du også ringe til de gruppe-ansvarlige: Jean Skalka Christensen 51714422 og Britt Steinov 28101263. 

Herefter inviteres I til en forsamtale i januar eller august med de gruppeansvarlige. Efter forsamtalen tager vi stilling til, hvorvidt Cool Kids-gruppen er det rigtige tilbud for jer.

Hvem kan deltage?
Cool Kids er for børn/unge mellem 10 – 13 år, der lider af angst eller har svære bekymringer. Forældrene fortæller typisk, at de unge er meget bekymrede og skal beroliges hele tiden. De er måske bange for at komme i skole, være sociale eller være på egen hånd etc.

NB: Barnet skal ikke have en angst diagnose for at deltage. Og programmet virker bedst, hvis der ikke er andre diagnoser hos barnet eller den unge.

Flyer om Cool Kids forløbet

Læs mere om Cool Kids forløbet her

 

I Albertslund kommune har vi et gruppetilbud til mødre og et individuelt tilbud til fædre, der i særlig grad påvirkes af et være blevet forældre og har efterfødselsreaktioner.

Babyfødder

Du er ikke alene om at blive påvirket af stærke følelser i forbindelse med at blive forældre. Det kan vise sig ved at dine tanker kører rundt i alle retninger, du sover dårligt, har svært ved at få hverdagen til at fungere, manglende koncentration, skyldfølelser, følelse af håbløshed eller selvbebrejdelser. Det kan også være vrede eller irritabilitet eller en tendens til at trække sig fra familielivet. 

Til mødre med efterfødselsreaktioner

Ventilen kan hjælpe mødre med hurtigere at komme gennem en efterfødselsreaktion.

Sådan bliver du henvist til Familiehuset:
Du henvises til gruppen efter aftale med din sundhedsplejerske og der vil være en forsamtale i hjemmet inden du starter.

Sådan foregår det:
I Ventilen mødes 4-5 mødre, 2 timer hver anden uge, med 1 sundhedsplejerske og 1 familieterapeut fra Familiehuset. Ventilen foregår i Sundhedsplejen.

Har du brug for yderligere information omkring gruppeforløbet kan du tage fat i din sundhedsplejerske eller kontakte familieterapeut Pia Riemer fra Familiehuset på telefon 51687494.

 

Til fædre med efterfødselsreaktioner

Fædre med en efterfødselsreaktion tilbydes et individuelt samtaleforløb i Familiehuset, der strækker sig over ca. 3 måneder. 

Sådan bliver du henvist til Familiehuset:
Du henvises til tilbuddet efter aftale med din sundhedsplejerske. Der vil være en forsamtale i hjemmet, inden opstart i forløbet.

Hvem kan deltage?
Fædre med spædbørn i alderen 3 mdr. - 8 mdr.

Har du brug for yderligere information omkring samtaleforløbet kan du tage fat i din sundhedsplejerske eller kontakte Psykolog Jan Birkel fra Familiehuset på telefon 51714424.

Alle forældre ønsker at give deres barn tryghed og imødekomme dets behov, men samtidigt oplever mange, at forældrerollen kan være udfordrende.

Tryghedscirklen hjælper dig til, hvordan du kan læse dit barns følelsesmæssige behov og støtte dit barns evne til at håndtere sine følelser. 

Grædende barn

Sådan bliver du henvist til forældrekursus:
Du kan indstilles til forældrekurset via din sundhedsplejerske, familieterapeut i Familiehuset, sagsbehandler i Familieafsnittet og/eller PPR i Albertslund kommune, som vil tage kontakt til kursuslederne.

Du vil herefter blive kontaktet telefonisk af en kursusleder – det er derfor vigtigt, at du giver samtykke til, at dit telefonnummer må videregives.

Hvem kan deltage?
Forældre til børn på 0-2 år, der ønsker at styrke tilknytningen mellem forældre og barn. Formålet med forløbet:

 • At blive klogere på forældrerollen.
 • At videreudvikle på relationen til dit barn.
 • At få indsigt i, hvilke behov dit barn udtrykker med sin adfærd.
 • At lære om vigtigheden af at tage ansvar, når det er nødvendigt, og følge dit barns behov, når det er muligt

Flyer forældrekursus tryghedscirklen

Læs mere om forældrekurset her