Gå til hovedindhold

Pladsanvisning

Her kan du skrive dit barn ind i daginstitutioner eller melde dit barn ud af daginstitutioner i Albertslund Kommune - du kan også læse om pladsgaranti m.m.

Indhold

  Skriv dit barn op til en plads i daginstitution eller dagpleje.

  For at skrive dit barn op til en plads i en daginstitution eller til dagplejen skal du bruge et NemID. Du kan få hjælp til opskrivningen af dit barn ved at møde personligt op med dit NemID på Biblioteket. Har du ikke NemID kan du få udstedt et på biblioteket.

  Skriv dit barn op til en plads

  Hvis du vil se dit barns indmeldelsesforhold i institution/klub, skal du bruge rubrikken "skriv dit barn op til en plads" ovenover. Herefter logger du på med NemID.

  For at tjekke om kommunens ventelister er åbne for borgere, der ikke flytter til kommunen, se status på denne hjemmeside.

  I Albertslund Kommune er der pladsgaranti for alle børn der er mindst 6 måneder gamle, og som har været skrevet op til en plads i mindst 3 måneder.

  Du kan søge en deltidsplads hvis en af forældrene til børn i husstanden er på barsel eller forældreorlov.

  Har du behov for pasning ud over almindelig åbningstid, kan I søge et kombinationstilbud.

  Læse mere på siden med oversigt over dagtilbud. Du finder den her.

   

  Meld dit barn ud af daginstitution eller dagpleje.

  Hvis et barn ønskes udmeldt af en daginstitution, skal det ske via digital
  pladsanvisning. Det er ikke tilstrækkeligt at give institutionen besked.

  Barnet udmeldes med en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.
  Udmeldelse er ikke nødvendig, når barnet flyttes fra én institution til en anden i
  Albertslund Kommune.

  Såfremt barnet er indmeldt i anden kommune, og barnet får plads i institution i
  Albertslund Kommune, skal forældrene selv udmelde barnet fra tidligere
  institution. Dette skal gøres ved at kontakte Pladsanvisningen i den kommune,
  barnet tidligere var indmeldt i.

  Du melder dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen ved at bruge NemID.

  Meld dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen

  Du kan nemt rette eller ændre i dine ønsker i den Digitale Pladsanvisning.

  Hvis du har skrevet dit barn op til en plads elektronisk, i den digitale pladsanvisning, kan du nemt ændre eller rette i dine ønsker ved at logge på med NemID.

  Lav om i dine ønsker

  Hvis du har problemer med at ændre dine ønsker i den digitale pladsanvisning, kan du henvende dig til Pladsanvisningen på 4368 6125 eller sende en mail til pladsanvisning.dagtilbud@albertslund.dk.

  Forældrebetalingen følger barnets alder uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret.

  I børnehusene er aldersgrænserne mellem vuggestue og børnehave flydende. Forældrebetalingen følger barnets alder uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret:

  Vuggestuetakst til og med 2 år og 9 måneder gamle og børnehavetakst fra 2 år og 10 måneder gamle.

  Flytning af børn mellem grupperne internt i institutionen er lederens ansvar.

  Sådan accepterer eller afviser du et tilbud.

  Hvis du er interesseret i den tilbudte institutionsplads, skal du inden svarfristen som fremgår af tilbuddet,  acceptere eller afvise tilbuddet  via Digital Pladsanvisning. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden nævnte tidsfrist, vil pladsen blive tilbudt et andet barn.

  Såfremt man bliver tilbudt en plads i en ønsket institution, men ikke besvarer tilbuddet, vil ens opskrivning blive slettet, og man skal skrive sig op på ny.
  Hvis man får tilbudt en plads, som man ikke har ønsket og ikke besvarer tilbuddet, fortsætter man på ventelisten uden en pasningsgaranti.

  Hvis man siger nej til en plads, er man ikke længere omfattet af pasningsgarantien.
  Man kan blive omfattet af pasningsgarantien igen, hvis man kontakter Pladsanvisningen. Der vil gå 3 måneder fra tilbudsdatoen, før pasningsgarantien igen træder i kraft.

  For at besvare tilbuddet  skal du logge på med NemID.

  Besvar tilbud om institutionsplads

  Hvis du ønsker at klage over den institutionsplads dit barn har fået eller over dit barns placering på ventelisten, skal du sende en mail til dagtilbud@albertslund.dk  (Skriv "Klage over institutionsplads" i emnefeltet).

  Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år.

  Ifølge Dagtilbudslovens §23 og §27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er over 26 uger gamle. Pladsgarantien giver forældre garanti for en plads senest 3 måneder efter opskrivning på venteliste.

  Man kan skrive sit barn op til dagtilbud, så snart barnet har fået tildelt sit CPR.nr.

  Visitationsregler