Gå til hovedindhold

Orlov fra dagtilbud

Forældre med børn i dagtilbud kan søge om orlov fra tilbuddet og dermed fritages for forældrebetaling i en periode, hvor barnet ikke benytter pladsen i dagtilbuddet.

Indhold

  Ved orlov fra dagtilbud garanteres barnet en plads i det samme dagtilbud ved orlovens ophør, dog kan der ikke for dagplejebørn garanteres plads hos den samme individuelle dagplejer.

  Eksempel på orlovsstart

  Der kan tidligst søges orlov når barnet har været i dagtilbuddet i 1 måned. Hvis et barn starter i dagtilbud den 1. marts kan ansøgning om orlov derfor tidligst indgives den 1. april og orloven kan tidligst påbegyndes den 1. juni, med mindre der dispenseres for ansøgningsfristen.

  Læs retningslinjerne her

  Ansøgningsskemaet udfyldes og afleveres til dit barns dagplejer eller dagtilbud, som udfylder deres del af ansøgningsskemaet og videresender det til Pladsanvisningen i Albertslund.

  Ansøgningsskema

  Vedrører ansøgningen en forlængelse af orloven skal ansøgning indsendes direkte til Pladsanvisningen i Albertslund via Digital Post på Borger.dk.