Gå til hovedindhold

Pasningsgaranti og anvisningskriterier

Når dit barn er skrevet op til dagtilbud, vil det automatisk være omfattet af pasningsgarantien. Her finder du også Albertslund kommunes anvisningskriterier.

Indhold

  Pasningsgaranti

  I Albertslund Kommune er der pasningsgaranti for alle børn, der er mindst 6 måneder gamle, og som har været skrevet op til en plads i mindst 3 måneder.

  Når du har modtaget et tilbud om institutionsplads, skal du inden svarfristen, som fremgår af tilbuddet, acceptere eller afvise tilbuddet via Digital Pladsanvisning. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden nævnte tidsfrist, vil pladsen blive tilbudt et andet barn.

  Hvis du bliver tilbudt en plads i en ønsket institution, men ikke besvarer tilbuddet, vil dit barns opskrivning blive slettet, og du skal skrive dit barn op på ny.
  Hvis du får tilbudt en plads, som du ikke har ønsket og ikke besvarer tilbuddet, fortsætter dit barn på ventelisten uden en pasningsgaranti.

  Hvis du siger nej til en plads, er dit barn ikke længere omfattet af pasningsgarantien.

  Dit barn kan blive omfattet af pasningsgarantien igen, hvis du kontakter Pladsanvisningen. Der vil gå 3 måneder fra tilbudsdatoen, før pasningsgarantien igen træder i kraft.

  Pasningsgarantien sikrer et tilbud i en institution eller dagpleje til pasningsgarantidatoen. Det er ikke en garanti at få en af de opskrevne prioriteter.

  Anvisningskriterier for optagelse af børn i dagtilbud for 0 - 5-årige

  Pladsanvisningen visiterer børn efter anvisningskriterier, som du kan læse her:

  Anvisningskriterier