Gå til hovedindhold

Valg til Europa-Parlamentet 2024

Her vil det være muligt at læse praktiske informationer om valget til Europa-Parlamentet, som afholdes søndag den 9. juni 2024, hvor valgstederne har åbent fra kl. 9-20

Indhold

  EU-Valg 2024

  I Albertslund Kommune var stemmeprocenten på 52,6% - se listen med stemmeprocenter for de fem valgsteder

  På landsplan var stemmeprocenten på 58,2%.

  Sådan faldt stemmerne i Albertslund
  Se hvordan stemmerne blev fordelt i Albertslund ved at følge nedenstående link.

  Sådan faldt stemmerne i Albertslund 

  Europa-Parlamentsvalgsloven fastsætter, hvem der har valgret til Europa-Parlamentet. Efter Europa-Parlamentsvalgslovens §3 har følgende valgret:

  - Folketingsvælgere 
  - Umyndige danskere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark. 
  - Danskere med fast bopæl i et andet EU-land
  - EU-borgere med fast bopæl i Danmark
  - EU-diplomater m.fl. (§, stk. 1, nr. 3, 2.led)

  Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget, se folketingsvalglovens § 2, stk. 1. Endvidere anses personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og som er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i lovens § 2, stk. 2, for at have fast bopæl i riget. 

  Personer, der opholder sig i udlandet, anses også for at have fast bopæl i riget, hvis de agter at vende tilbage til riget, inden der er gået 2 år efter udrejsen, se lovens § 2, stk. 3. Det samme gælder under visse betingelser for ægtefæller, registrerede partnere og samlevere til personer, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, se § 2, stk. 4.

  Du kan faktisk afgive din stemme før, hvis det passer dig bedre end at stemme på selve valgdagen på det valgsted, du hører til. Så skal du bare brevstemme.

  Du kan brevstemme fra mandag den 29. april 2024 til og med torsdag den 6. juni 2024 kl. 18.00.

  Det sker på en særlig brevstemmeseddel på Albertslund Hovedbibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund. 

  For at brevstemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. dit  f.eks. sundhedskort. Det kunne også være kørekort eller pas. Man kan brevstemme på et hvilket som helst brevstemmested i landet. 
   
  Åbningstider på Albertslund Hovedbibliotek
  Mandag, tirsdag og torsdag, kl. 10-18 
  Fredag kl. 10-17 
  Lørdag, kl. 10-14 (25. maj/1. juni 2024)

  Vælgere, der er syge eller mangler førlighed, har mulighed for at stemme i eget hjem til valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024.

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at komme til valgstedet på valgdagen, kan du ansøge om at brevstemme i eget hjem.

  Hvis du ønsker at brevstemme hjemme, skal du søge om det. Ansøgningen skal ske på en særlig blanket, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på borgerservice på Albertslund Hovedbibliotek fra den mandag den 13. maj 2024.
  Blanketten kan også fås ved at kontakte Folkeregistret telefonisk på 43686868. 

  Borgerservice kan findes på Albertslund Hovedbibliotek. Folkeregistret er i kommunens Borger & Ydelsescenter.

  Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18. Ansøgningen afleveres på Borgerservice på Albertslund Hovedbiblioteket

  Fakta: Sådan stemmer du hjemme
  Hvis du får godkendt din ansøgning om at brevstemme hjemme, vil vi kontakte dig telefonisk og oplyse dig om, på hvilken dato og i hvilket tidsrum stemmeafgivelsen skal foregå i dit hjem.

  Den dag, du skal afgive din brevstemme, kommer to stemmemodtagere hjem til dig med brevstemmematerialet. Når du har sat dit kryds, tager stemmemodtagerne din brevstemme med tilbage til kommunen og sørger for, at din stemmeseddel bliver lagt i stemmekassen på valgdagen ligesom de almindelige stemmesedler.

  Afstemningsstedet på Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted for kørestolsbrugere eller vælgere med andet handicap. Afstemningsstedet er udstyret med rampe ved indgangen og et stemmerum med hæve-/sænkebord, samt et CCTV (forstørrelsesapparat med skærm).

  Vælgere kan ansøge deres bopælskommune om at stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen, hvis det er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. 

  Det skal ske på en særlig blanket, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på borgerservice på Albertslund Hovedbibliotek fra den 13. maj 2024. 
  Blanketten kan også fås ved at kontakte Folkeregistret telefonisk på 43686868. 
  Hvis du ønsker at skifte valgsted, skal du søge om det senest kl. 12 fredag den 31. maj 2024.

  Du skal kontakte Folkeregistret i Borger & Ydelsescentret for at finde ud af, hvilket valgsted du er tilknyttet. 

  Hvis man kan komme hen til valgstedet, men ikke ind i valglokalet, kan man stemme uden for med valgstyreres eller tilforordnedes hjælp. 

  På alle afstemningssteder stilles der en ikke håndholdt lup, samt en ikke håndholdt LED-lampe til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksene er også udstyret med sorte filtpenne, der gør det nemmere at se om man har sat sit kryds det rigtige sted.

  Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet søndag den 9. juni 2024 og ikke har nogen til at køre for sig, kan få gratis hjælp af kommunen til at blive transporteret til og fra valgstedet.

  Transporten skal bestilles senest fredag den 7. juni 2024 kl. 12.00. Transport bestilles ved at ringe til Folkeregistret på rådhuset, tlf. 43686343 eller 43686375.

  Du kan stemme på det valgsted, som fremgår af dit valgkort den 9. juni 2024, i tidsrummet kl. 09.00-20.00.

  Alle vælgere skal have modtaget valgkort senest tirsdag den 4. juni 2024. Hvis du ikke har modtaget dit valgkort senest denne dato og opfylder kravene for valgret, kan du henvende dig til Folkeregistret på tlf. 43686375 eller 43686343.

  Hvis du på valgdagen har glemt eller mistet dit valgkort, kan du alligevel godt få lov til at stemme, hvis du på anden måde kan legitimere dig.

  De fem valgsteder i Albertslund Kommune er:

  • Kongsholmcentrets festsal, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund. 
  • Herstedlund Skole, Nyvej 11, 2620 Albertslund.
  • Egelundskolen, Egelundsvej 8, 2620 Albertslund.
  • Herstedvester Skole, Herstedvestervej 44, 2620 Albertslund.
  • Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund. 

  Kunne du tænke dig at bruge en dag i demokratiets tegn?

  Nu kan borgere deltage som hjælpere til valg. Så hvis du kunne tænke dig, at deltage til valget til Europa-Parlamentet har du nu muligheden for at ansøge.  

  Som deltager på valg skal du møde på afstemningssted kl. 8.30. Her vil du inden valgstedet åbner blive introduceret til dine opgaver på dagen. Afstemningsstedet lukker kl. 20.00, og derefter skal du hjælpe med at optælle stemmerne. Dagen slutter, når alle stemmer er blevet talt op og valget er godkendt.

  Albertslund Kommune har fem valgsteder – Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole, Herstedøster Skole og Kongsholmscentret.  Du vil forud for valget få et brev med besked om hvilket stemmested, du skal møde på. På alle valgsteder vil du skulle arbejde sammen med et erfarent hold af valgstyrere fra de lokale partiforeninger og administrative medarbejdere fra Albertslund Kommune.

  Du får morgenmad, frokost og aftensmad, ligesom der i løbet af dagen serveres kaffe, vand og frugt, og du vil derudover modtage diæter. For en hel valgdag modtager du to diæter, i alt 880 kr. Diæterne udbetales som B-indkomst over din NemKonto, såfremt vi har fået dine oplysninger.

  For at deltage skal du være 18 år på valgdagen og have folkeregisteradresse i Albertslund Kommune. Du kan ansøge ved at følge dette link.

   Valgtilforordnet ifm. valg til Europa-Parlamentet 9. juni 2024 | Albertslund Kommune (nemtilmeld.dk)