Integrationsrådet

Albertslund har haft et integrationsråd siden 1999. Integrationsrådet har til formål at rådgive kommunen om integrationsindsatsen og at den offentlige debat om integration styrkes


Integrationsrådet - Albertslund Kommune

Se kommunens integrationspolitik

Integrationsrådet arbejder med at sætte og følge målene for kommunens integrationsindsats ved at udtale sig til beslutningsforslag for integrationsområdet. Hver fjerde år laver kommunen en samlet oversigt over integrationsindsatsen, som integrationsrådet gennemgår kritisk.

Møder

Integrationsrådet mødes ca. hver anden måned. Hvert år vælger integrationsrådet nogle temaer, som behandles via oplæg og debat på Integrationsrådets møder. Til hvert tema knyttes en arbejdsgruppe som forbereder temamøderne.

Integrationsrådet kommenterer også aktuelle sager fra de politiske udvalgs dagsorden. Læs vedtægter for Integrationsrådet.

Sammensætning i perioden 2014-2018

Rådets medlemmer
Karen Tobisch, SF (formand)
Carl Rasmussen, Liberal Alliance
Knud Dahn, Radikale
Claus Rasmussen, Venstre
Chresten Nielsen, Socialdemokratiet
Stig Larsen, Enhedslisten
Thomas Hørby, Venstre
Britta Schneider-Jørgensen, Ældrerådet
Lene Lonnov, Grundejerforeningen Godthåbsparken
Anita Kallesøe, Bo-Vest
Tülay Dogan, Tyrkisk Kulturforening
Yasin Yorulmaz, Duen
Mohamed Moumou, Dansk Marokkansk Kulturforening
Derya Turkmen. Skolerådet
Nebi Deveci, direkte valgt
Nurene Ahmed, direkte valgt
Sadiq Beg, direkte valgt
Rukhsana Ali, direkte valgt
Estrella Acosta, direkte valgt
Qamer un Nisa, direkte valgt
Almaas Ahmed, direkte valgt
Nilgün Erdem, direkte valgt
Fatema Aziz, direkte valgt


 

Møde nr. 116, 2. februar 2012
Møde nr, 117, 16. april 2012
Møde nr. 118, 31. maj 2012
Møde nr. 119, 30 august 2012
Møde nr. 120, 2.oktober 2012
Møde nr. 121, 28. november 2012
Møde nr. 122, 8. januar 2013 (fællesmøde med kommunalbestyrelsen, intet referat)

Møde nr. 123, 7. februar 2013
Møde nr. 124, 21. marts 2013
Møde nr. 125, 28. maj 2013
Møde nr. 126, 28. august 2013
Møde nr. 127, 1. oktober 2013
Møde nr. 128, 28. november 2013
Møde nr. 129, 6. januar 2014
Møde nr. 130, 14. januar 2014 (fællesmøde med kommunalbestyrelsen, intet referat)

Møde nr. 131, 7. april 2014
Møde nr. 132, 26. maj 2014
Møde nr. 133, 1. september 2014
Møde nr. 134, 30. september 2014
Møde nr. 135, 19. november 2014
Møde nr. 136, 13. januar 2015 (fællesmøde mellem kommunalbestyrelsen, intet referat)

Møde nr. 137, 24. februar 2015
Møde nr. 138, 16. april 2015
Møde nr. 139, 19. maj 2015
Møde nr. 140,  26. august 2015
Møde nr. 141, 27. oktober 2015
Møde nr. 142, 25. november 2015
Møde nr. 143, 12. januar 2016 (fællesmøde med kommunalbestyrelsen, intet referat)

Møde nr. 144, 10. februar 2016
Møde nr. 145, 6. april 2016
Møde nr. 146, 31. maj 2016
Møde nr. 147, 24. august 2016
Møde nr. 148, 12. oktober 2016
Møde nr. 149. 29. november 2016
Møde nr. 150, 10, januar 2017 (fællesmøde med kommunalbestyrelsen, intet referat)

Møde nr. 151, 28. februar 2017
Møde nr. 152, 29. marts 2017
Møde nr. 153, 29. maj 2017
Møde nr. 154, 24. august 2017
Møde nr. 155, 4. oktober 2017
Møde nr. 156, 27. november 2017
Møde nr. 157, 9. januar 2018 (fællesmøde med kommunalbestyrelsen, intet referat)

Møde nr. 158, 7. marts 2018
Møde nr. 159, 19. april 2018
Møde nr. 160, 28. maj 2018
Møde nr. 161, 29. august 2018
Møde nr. 162, 8. oktober 2018
Møde nr. 163, 27. november 2018
Møde nr. 164, 8. januar 2019 (fællesmøde med kommunalbestyrelsen, intet referat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Medborgerdag 2012-14 lå ved Birkelundgård.

Se programmet for dagen i 2014.

International Medborgerdag 2015 har en ny central placering ved Musikteatret

Se programmet  for dagen i 2015.

Se billeder fra International Medborgerdag 2012.

 

Kontakt integrationsrådet på integrationsraad@albertslund.dk

Integrationsrådets sekretær er Mette Nielsen Duekilde, 43 68 74 21, mette. nielsen.duekilde@albertslund.dk

Integrationsrådets formand er Karen Tobisch, karen@tobisch.info