Arbejdsgruppemøder 2018

Dagsorden og referater fra årets møder


Arbejdsgruppemøde torsdag den 1. marts

Torsdag den 31. maj 2018

Torsdag den 16. august 2018

Dagsorden 

Referat

Torsdag den 22. november 2018

Dagsorden

Referat