Gå til hovedindhold

Brugergruppen

Brugergruppen består af repræsentanter for alle boligområderne og er til for at forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning.

Indhold

  Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

  Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

  Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

  Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

  Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

  Boligområdernes repræsentanter pr. februar 2019: Deltagerliste

  Møder i 2021:

  Tirsdag den 16. marts 2021

  Dagsorden med bilag

  Dagsorden

  Pkt. 2 Brugergruppens Årsrapport 2020

  Pkt. 3 Forsyningens Årsrapport 2020

  Pkt. 4 Årsberetning og Regnskab 2020 for Agenda Center Albertslund

  Pkt. 7 Brugergruppen - en vej til medindflydelse

  Pkt. 11 Status Marbjerg blødgøring Albertslund Kommune

  Pkt. 12 Implementeringsplan - nye retningslinjer på affaldsområdet

  Pkt. 12 Indsamling af 10 fraktioner - opsamling fra workshop Vestforbrænding

  Pkt. 12 Oversigt over forventede ændringer per ordning 

  Referat

  Referat med bilag

  Slideshow fra Brugergruppemødet

  Orientering til MBU om Grøn Dag 2021

  Spørgsmål til Brugergruppemødet

  Deltagerliste

  Brugergruppenyt marts 2021

  Torsdag den 3. juni 2021

  Dagsorden

  Dagsorden med bilag

  Pkt. 3a Forslag til nye tekniske bestemmelser

  Pkt. 3b Forslag til nye almindelige bestemmelser

  Pkt. 3c Forslag til nyt takstblad

  Pkt. 4 Affaldsplan og Regulativ

  Pkt. 5 Forslag til ny Brugergruppefolder

  Pkt. 10 Nedsættelse af ad hoc-arbejdsgruppe om ladestandere i boligområder

  Onsdag den 25. august 2021

  Torsdag den 2. december 2021

  Brugergruppemøder

  Dagsordener og referater fra Brugergruppens møder i 2012 til 2021.

  Brugergruppens arbejdsgruppe

  Dagsordener og referater fra arbejdsgruppens møder i 2021. Arbejdsgruppen forbereder kommende møder i Brugergruppen. Arbejdsgruppen medlemmer udpeges af Brugergruppen.

  Sidst opdateret: 1. juli 2021