Gå til hovedindhold

Brugergruppen

Brugergruppen består af repræsentanter for alle boligområderne og er til for at forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning.

Indhold

  Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

  Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

  Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

  Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.


  Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Tina Malling Buck i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6081 eller på tmg@albertslund.dk

  Brugergruppemøder

  Dagsordener og referater fra Brugergruppens møder.

  Brugergruppens arbejdsgruppe

  Dagsordener og referater fra Arbejdsgruppens møder.