Brugergruppens arbejdsgruppe

Dagsordener og referater fra arbejdsgruppens møder i 2020. Arbejdsgruppen forbereder kommende møder i Brugergruppen. Arbejdsgruppen medlemmer udpeges af Brugergruppen.


Møder i arbejdsgruppen 2020:

Torsdag den 13. februar 2020

Dagsorden

Referat

 

Torsdag den 14. maj 2020

Dagsorden

Referat

 

Torsdag den 13. august 2020

Dagsorden

Referat

 

Onsdag den 11. november 2020

Dagsorden

Referat med bilag