Brugergruppens arbejdsgruppe

Dagsordener og referater fra arbejdsgruppens møder i 2018. Arbejdsgruppen forbereder kommende møder i Brugergruppen. Arbejdsgruppen medlemmer udpeges af Brugergruppen.


Arbejdsgruppemøde torsdag den 1. marts

Torsdag den 31. maj 2018

Torsdag den 16. august 2018

Torsdag den 25. november 2018