Temaudvalg

Udvalget (§ 17, stk. 4) varetager udviklingsopgaver i forbindelse med skiftende relevante temaer


Udvalget (§ 17, stk. 4) varetager udviklingsopgaver i forbindelse med skiftende relevante temaer.

Udvalget består af syv medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. 

 • Kenni Flink (Å), formand 
 • Tina Christiansen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Joan G. Marquardt (O)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)

 Herudover er der seks eksterne medlemmer, der i år 2018 deltager i udvalgets arbejde med at skabe en medborger- og fællesskabspolitik.

 • Trine Sander, Sekretariatsleder ved Albertslund Boligsociale Center
 • Per Gustafsson, Lokalhistorisk forening
 • Mette Sanderhage, tidl. arrangør af Børnefestugen
 • Kate Dyrhøj Pedersen, Morbærhavens Afdelingsbestyrelse
 • Karen Tobisch, Formand for Integrationsrådet
 • Kathrine Winther, Leder, bibliotek Hedemarken (fratrådt udvalget)

Jonatan Würtz Petersen

Mail: jws@albertslund.dk

Tlf. 4368 3091

Se dagsordner og beslutningsprotokoller. 

Kontakt Sekretariat for Politik og Ledelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.