Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Aktuelle dagsordener og referater

Udvalg Dato Type
Social- og Sundhedsudvalget 27.02.2020 Dagsorden
Børne- og Skoleudvalget 26.02.2020 Dagsorden
Miljø- og Byudvalg 25.02.2020 Dagsorden
Kultur- og Fritidsudvalget 24.02.2020 Dagsorden
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 24.02.2020 Dagsorden
Folkeoplysningsudvalget 13.02.2020 Referat
Økonomiudvalget 11.02.2020 Referat Ekstraordinær
Kommunalbestyrelsen 11.02.2020 Referat
Temaudvalg (§17, stk. 4) 06.02.2020 Referat
Plejeboliger (§17, stk. 4) 28.01.2020 Referat
Byudvikling (§17, stk. 4) 15.01.2020 Referat
Budget 31.12.2019 Dagsorden
Idrætsrådet 05.12.2019 Referat
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg 20.12.2017 Referat
Velfærdsudvalget 14.12.2017 Referat
Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4) 29.11.2017 Referat
Beskæftigelsesudvalget 28.11.2017 Referat
Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4) 23.11.2017 Referat
Innovation i byen (§17, stk.4) 23.10.2017 Dagsorden
Innovation og velfærd (§17, stk.4) 13.09.2017 Referat