Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Aktuelle dagsordener og referater

Udvalg Dato Type
Plejeboliger (§17, stk. 4) 28.02.2019 Dagsorden
Miljø- og Byudvalg 26.02.2019 Dagsorden
Kultur- og Fritidsudvalget 25.02.2019 Dagsorden
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25.02.2019 Dagsorden
Kommunalbestyrelsen 12.02.2019 Referat
Social- og Sundhedsudvalget 07.02.2019 Referat
Børne- og Skoleudvalget 06.02.2019 Referat
Økonomiudvalget 05.02.2019 Referat
Temaudvalg (§17, stk. 4) 29.01.2019 Referat
Idrætsrådet 10.01.2019 Referat
Budget 31.12.2018 Dagsorden
Folkeoplysningsudvalget 06.12.2018 Referat
Byudvikling (§17, stk. 4) 14.11.2018 Referat
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg 20.12.2017 Referat
Velfærdsudvalget 14.12.2017 Referat
Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4) 29.11.2017 Referat
Beskæftigelsesudvalget 28.11.2017 Referat
Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4) 23.11.2017 Referat
Innovation i byen (§17, stk.4) 23.10.2017 Dagsorden
Innovation og velfærd (§17, stk.4) 13.09.2017 Referat