Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Aktuelle dagsordener og referater

Udvalg Dato Type
Social- og Sundhedsudvalget 15.02.2018 Referat
Børne- og Skoleudvalget 14.02.2018 Referat
Miljø- og Byudvalg 13.02.2018 Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 12.02.2018 Referat
Kommunalbestyrelsen 06.02.2018 Referat
Kommunalbestyrelsen 06.02.2018 Referat tillægsdagsorden
Økonomiudvalget 06.02.2018 Referat ekstraordinært
Økonomiudvalget 06.02.2018 Referat Tillægsdagsorden
Byudviklingsforum 31.01.2018 Referat
Kultur- og Fritidsudvalget 23.01.2018 Referat
Byudvikling (§17, stk. 4) 22.01.2018 Referat
Temaudvalg (§17, stk. 4) 16.01.2018 Referat
Budget 31.12.2017 Dagsorden
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg 20.12.2017 Referat
Velfærdsudvalget 14.12.2017 Referat
Idrætsrådet 07.12.2017 Referat
Folkeoplysningsudvalget 29.11.2017 Referat
Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4) 29.11.2017 Referat
Beskæftigelsesudvalget 28.11.2017 Referat
Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4) 23.11.2017 Referat
Innovation i byen (§17, stk.4) 23.10.2017 Dagsorden
Innovation og velfærd (§17, stk.4) 13.09.2017 Referat