Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Aktuelle dagsordener og referater

Udvalg Dato Type
Miljø- og Byudvalg 21.06.2021 Dagsorden
Økonomiudvalget 21.06.2021 Dagsorden
Styregruppen for databekyttelsesforordningen 16.06.2021 Dagsorden
Børne- og Skoleudvalget 15.06.2021 Referat
Folkeoplysningsudvalget 01.06.2021 Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 31.05.2021 Referat
Social- og Sundhedsudvalget 27.05.2021 Referat
Plejeboliger (§17, stk. 4) 26.05.2021 Referat
Byudvikling (§17, stk. 4) 25.05.2021 Referat
Kultur- og Fritidsudvalget 18.05.2021 Referat
Idrætsrådet 17.05.2021 Referat
Kommunalbestyrelsen 11.05.2021 Referat
Temaudvalg (§17, stk. 4) 05.05.2021 Dagsorden
Budgetmappe 31.12.2020 Dagsorden
Budget 31.12.2019 Dagsorden
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg 20.12.2017 Referat
Velfærdsudvalget 14.12.2017 Referat
Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4) 29.11.2017 Referat
Beskæftigelsesudvalget 28.11.2017 Referat
Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4) 23.11.2017 Referat
Innovation og velfærd (§17, stk.4) 13.09.2017 Dagsorden
Innovation i byen (§17, stk.4) 04.09.2017 Referat