Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Aktuelle dagsordener og referater

Udvalg Dato Type
Børne- og Skoleudvalget 09.06.2020 Dagsorden
Miljø- og Byudvalg 09.06.2020 Dagsorden
Temaudvalg (§17, stk. 4) 08.06.2020 Dagsorden
Social- og Sundhedsudvalget 28.05.2020 Referat
Kultur- og Fritidsudvalget 26.05.2020 Referat
Økonomiudvalget 26.05.2020 Referat Ekstraordinær
Kommunalbestyrelsen 26.05.2020 Referat Ekstraordinær
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25.05.2020 Referat
Byudvikling (§17, stk. 4) 20.05.2020 Dagsorden
Idrætsrådet 20.04.2020 Referat
Folkeoplysningsudvalget 13.02.2020 Referat
Plejeboliger (§17, stk. 4) 28.01.2020 Referat
Budget 31.12.2019 Dagsorden
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg 20.12.2017 Referat
Velfærdsudvalget 14.12.2017 Referat
Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4) 29.11.2017 Referat
Beskæftigelsesudvalget 28.11.2017 Referat
Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4) 23.11.2017 Referat
Innovation i byen (§17, stk.4) 23.10.2017 Dagsorden
Innovation og velfærd (§17, stk.4) 13.09.2017 Referat