Gå til hovedindhold

Budget 2023

Her kan du følge med i budgetprocessen for budget 2023

Indhold

  Søndag den 25. september skrev fire af kommunalbestyrelsens syv partier under på en budgetaftale for 2023. De fire partier bag aftalen er Socialdemokratiet (A), Det Konservative Folkeparti (C), Radikale Venstre (B) og Venstre (V). Aftalen bliver vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 11. oktober.

  Læs budgetaftalen for 2023

  Bilag A - budgetreduktioner

  Bilag B - budgetudvidelser

  Bilag C - anlægsplan

  Bilag D - Politisk aftale om principper for udbygning af dagtilbudskapaciteten

  Bilag E - Politisk aftale om principper for udbygning af skolekapaciteten

  Ændringsforslag fra Enhedslisten
  Op til 2. behandlingen af budgettet for 2023 stillede Enhedslisten (Ø) ændringsforslag, som du også har mulighed for at læse her på siden.

  Læs ændringsforslaget til budgetaftalen fra Enhedslisten 

  Læs hele referatpunktet om budgetaftalen for 2023 

  Læs administrationens budgetkatalog til budget 2023

  Albertslund Kommunes administration har udarbejdet et budgetkatalog, som var i offentlig høring fra den 21. august til den 8. september 2022. Budgetkataloget indeholder 106 forslag til besparelser for i alt 60 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 115 mio. kr. fra 2024. Budgetkataloget indgår som en del af grundlaget for Kommunalbestyrelsens forhandlinger om budgettet for 2023.

  Alle borgere, medarbejdere og øvrige interessenter havde frem til den 8. september 2022 mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. 

  Den 31. august blev der afholdt borgermøde om Budget 2023 i Rådhusets forhal, hvor tilmeldte borgere fik et indblik i kommunens aktuelle økonomiske situation samt muligheden for at drøfte budgetkataloget.

  Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for alle høringssvar inkl. inputs fra borgermødet på et temamøde den 13. september 2022, så de kunne indgå i forhandlingerne om Budget 2023.

   

  Her kan du se de spørgsmål, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne har stillet til administrationen i forbindelse med budget 2023 og de tilhørende svar.

  Læs budgetspørgsmål og -svar

  Kommunalbestyrelsen har i alt modtaget 301 høringssvar om administrationens budgetkataloget til 2023. Alle høringssvar er givet videre til Kommunalbestyrelsen den 13. september, og politikerne har derfor fået mulighed for at læse alle høringssvarene i sin fulde længde.

  Mere end halvdelen af alle høringssvarene er afsendt fra borgere, hvor en del indeholder personfølsomme oplysninger. Idét kommunen ikke har borgernes samtykke til at offentliggøre disse, offentliggør kommunen kun de høringssvar, som er afsendt fra foreninger, råd, bestyrelser, MED-udvalg og personale. Afsendere på alle høringssvar kan ses på afsenderoversigten i linket nedenfor.

  Læs høringssvarene

  Læs afsenderoversigten