Gå til hovedindhold

Organisationen

Albertslund Kommune er opdelt i to overordnede områder: By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Børn, Sundhed & Velfærd.

Indhold

  By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

  Området ledes af områdedirektør Kristine Klæbel. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

  Området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse består af følgende afdelinger:

  • Borger & Arbejdsmarked
  • Kultur & Fritid
  • Miljø & Teknik
  • Drift & Service
  • Byudvikling & Erhverv

  Børn, Sundhed & Velfærd

  Området ledes af områdedirektør René Birkemark Olesen (konstitueret). Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

  Området Børn, Sundhed & Velfærd består af følgende afdelinger:

  • Dagtilbud
  • Skoler & Uddannelse
  • Sundhed, Pleje & Omsorg
  • Børn & Familie
  • Voksen & Social
  • Den Kriminalpræventive Enhed

  Med vores organisationsdiagram får du et indblik i Albertslund Kommunes opbygning og hvordan vi vil løfte opgaver i fællesskab på tværs af afdelinger og fagligheder.

  Organisationsdiagram 2021

  Albertslund Kommune har et smalt direktørforum bestående af Kommunaldirektøren og to områdedirektører. Kommunaldirektøren har det overordnede ansvar og ansvaret for Økonomi & Stab, som er alle de tværgående funktioner. Hver områdedirektør er ansvarlig for fire afdelinger. Afdelingerne er opbygget som stærke faglige enheder med tyngde. De skal sikre effektiv styring, driftssikkerhed og løbende kvalitetsudvikling i fagområderne.

  På tværs og igennem afdelinger og driftsområder har vi skabt Netværksstrukturen. Den skal:

  - fokusere på at skabe forbindelser mellem de forskellige fagområder, så vi kan sikre helhed i opgaveløsningen.
   
  - Skabe innovation på udvalgte opgaver

  Det tværgående skal ligeledes trækkes af et stærkt strategisk chefforum, der spiller ind på den strategiske udviklingsbane med blik for driften og som sikrer synergi og innovation på tværs af fagafdelinger.

  Se Albertslund Kommunes ledelsesgrundlag

   

  Direktørforum i Albertslund Kommune består af tre direktører - kommunaldirektøren og de to områdedirektører.

  Henrik Harder

  Kommunaldirektør
  Tlf. 4368 6002
  Mail henrik.harder@albertslund.dk

  Kristine Klæbel

  Direktør for området for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
  Tlf. 43686401
  Mail kristine.klaebel@albertslund.dk

  René Birkemark Olesen (konstitueret)

  Direktør for området for Børn, Sundhed & Velfærd
  Tlf. 4368 6101
  Mail rbs@albertslund.dk

  Byudvikling & Erhverv

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6875
  Mail byudvikling.erhverv@albertslund.dk

  Sekretariat for Byudvikling og Erhverv er en stabsenhed, der referer til direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, Kristine Klæbel.

  Byudvikling og Erhverv arbejder med fysisk udvikling og planlægning af Albertslund, udbud af kommunale grunde samt udviklingen af de kommunale rammevilkår for erhvervslivet

  I byudviklingen udarbejdes strategier for Albertslunds fysiske udvikling i samarbejde med blandt andet kommunalbestyrelsen, herunder kommuneplanstrategi, kommuneplan, masterplaner, bydelsplaner og lokalplaner. Strategierne sætter retning for samarbejdet med ejendomsudviklere, grundejere, pensionskasser og andre investorer om udviklingen af konkrete arealer. Erhvervsudviklingen sker i dialog med byens ca. 3.000 virksomheder, netværk, partnerskaber og events, der kan skabe opmærksomhed på erhvervslivet i Albertslund. Rammebetingelser udvikles i i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden.

  Leder for Sekretariat for Byudvikling & Erhverv 

  Søren Kehr
  Mail syq@albertslund.dk

  Økonomi & Stab

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 43 68 68 68

  Økonomi & Stab varetager en række opgaver for den politiske ledelse, den øverste administrative ledelse og for den samlede organisation. Afdelingen rummer dermed en række fælles ressourcer i organisationen.

  Derudover er Økonomi & Stab en tværgående afdeling som blandt andet består af økonomi, digitalisering, personalejura og kommunikation.

  Det er desuden Økonomi og Stab, som varetager det praktiske arbejde i forbindelse med budget og regnskab, ligesom afdelingen bidrager med økonomiske analyser og beregninger i forbindelse med udarbejdelse af sager til politisk behandling og i forbindelse med økonomiopfølgningen på området.

  Afdelingschef for Økonomi & Stab

  Portræt af Søren Winther Rasmussen
  Søren Winther Rasmussen
  Tlf. 4368 6010
  Mail owr@albertslund.dk

  Teamleder for Sekretariat for Politik & Ledelse

  Marie-Louise Lunderød 
  Tlf. 4368 3091
  Mail Marie-Louise.Lunderod@albertslund.dk  

  Teamleder for Økonomidrift og Økonomistyring

  Finn Dybro Andersen
  Tlf. 4368 7620
  Mail fda@albertslund.dk 

  Teamleder for Lønadministration og Sekretariat

  Frank Harms Rasmussen
  Tlf. 4368 6544
  Mail frank.harms.rasmussen@albertslund.dk 

  Teamleder for HR & Jura

  Majken Kondrup
  Tlf. 4368 6091
  Mail majken.kondrup@albertslund.dk

  Teamleder for IT & Digitalisering

  Kent Mogensen 
  Tlf. 4368 6020 
  Mail ktq@albertslund.dk

  Du kan finde en liste over kommunens EAN-numre her

  Borger & Arbejdsmarked

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868

  Afdelingen er en del af direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Elisabeth Gadegaard Wolstrup er direktør. I afdelingen er der tre centre og en enhed: Jobcenter, Borger & Ydelsescenter, Uddannelse & Job samt Analyse & Udviklingscentret.

  Afdelingschef for Borger & Arbejdsmarked
  Portræt af Jan Eriksen

  Jan Eriksen
  Mail jan.eriksen@albertslund.dk

  Borger & Ydelsescenter

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868
  Mail borgerogydelsescenter@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Leder:

  Jette Lau 

  Sagsbehandling på sager vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, folkeregister, udstedelse af sundhedskort og sygesikringsbeviser, begravelseshjælp, økonomisk friplads, vielser, social bedrageri, pladsanvisning, den kommunale boliganvisning, beboerindskudslån, kørekort, ejendomsskatter, opkrævning af kommunens tilgodehavender samt lån til betaling af ejendomsskatter.

  Analyse & Udviklingscenter

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868

  Leder:

  Jan Eriksen

  Analyse & Udviklingscentret gennemfører udviklingsaktiviteter på afdelingens områder. Vi koordinerer også ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet. Desuden koordinerer vi ungestrategien, integrationsområdet og boligsociale indsatser.

  Jobcenter Albertslund

  Jobcenter Albertslund
  Bytorvet 25
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 7400
  Mail jobcenter@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for borgere og virksomheder i Albertslund. Det er blandt andet formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb m.v. Ligeledes varetager Jobcentret opgaver i forbindelse med integration. Jobcentret forbereder tilkendelse af førtidspension og kan bevilge ressourceforløb, fleksjob, revalidering, løntilskud, virksomhedspraktik, mentor m.v. 

  Team Arbejdsmarkedsparate

  Fatima Achiban

  Team Afklaring

  Lene Clausen

  Team Sygedagpenge

  Karen Andersen

  Jobhuset & Café Lund

  Ulla Lorentzen 

  Uddannelse & Job

  Udannelse & Job
  Vognporten 2
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 7494
  Mail uddannelseogjob@albertslund.dk

  www.albertslund.dk/uddannelseogjob

  I Uddannelse & Job får elever og unge mellem 15 og 30 år samt samarbejdspartnere viden og råd om veje til uddannelse og job. Besøg os i Vognporten eller ring og få en aftale med en vejleder.

  Kultur & Fritid

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  tlf. 4368 6900
  Mail kffs@albertslund.dk

  Chef for Kultur & Fritid
  Portræt af Rene Birkemark Olesen

  René Birkemark Olesen
  Mail rbs@albertslund.dk

  Albertslund Idrætsanlæg

  Skallerne 14, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7280

  Leder:

  Ole Lindholdt idraet@albertslund.dk

  www.idraet.albertslund.dk

  Albertslund Bibliotek

  Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7000
  Leder Marie-Louise Fischer Hoffmann mfh@albertslundbib.dk

  www.albertslundbibliotek.dk

  Musikteatret Albertslund

  Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund, tlf. 4364 0244

  Leder:

  Torben Holm Larsen kontor@mute.dk

  www.mute.dk

  Albertslund Musikskole

  Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund, tlf. 4368 3350

  Leder:

  Ulrik Skat Sørensen musikskolen@albertslund.dk

  www.musikskolen.albertslund.dk

  Forbrændingen

  Vognporten 11, 2620 Albertslund, tlf. 4362 5043

  Leder:

  Jeppe Skjold skjoldforbraendingen.dk

  www.forbraendingen.dk

  Vikingelandsbyen

  Ledøjevej 35, 2620 Albertslund, tlf. 4364 2029

  Leder:

  Klaus Mynzberg Vikingelandsbyen@albertslund.dk

  www.vikingelandsbyen.dk

  Albertslund Billedskole

  Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund

  Leder:

  Marie-Louise Fischer Hoffmann mfh@albertslundbib.dk

  www.billedskolen.albertslund.dk

  Albertslund Ridecenter

  Gl. Landevej 24, 2620 Albertslund, tlf 4364 3858

  Leder:

  Charlotte Hansen albertslund.ridecenter@albertslund.dk

  www.ridecenter.albertslund.dk

  Toftegården - besøgsgård

  Vridsløsestræde 29, 2620 Albertslund, tlf. 4364 0861

  Leder:

  Laura Holdt laura.holdt@albertslund.dk

  www.toftegaarden.albertslund.dk

  Kroppedal

  Kroppedalsallé 3, 2630 Tåstrup, tlf. 4330 3000

  Leder:

  Mads Thernøe mads.thernoe@kroppedal.dk

  www.kroppedal.dk

  - og herunder hører:

  Albertslund Lokalhistoriske Samling

  Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 4364 1353

  Leder:

  Troels Torp Øhlenschlæger troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

  Børn & Familie

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868
  Mail borne.familieafdelingen@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Chef for Børn & Familie


  Portræt af Tine Buch Juhl

  Tine Buch Juhl 
  Mail tuj@albertslund.dk

  Familieafsnittet

  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund

  Leder: 

  Annette Esketveit Rasmussen avr@albertslund.dk

  Familieafsnittet støtter og hjælper familier med børn og unge, der har sociale vanskeligheder. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger om støtte til børn med kroniske lidelser og handicap.

  Læs mere om Familieafsnittet

  Sundhedsplejen

  Damgårdsvej 18
  2620 Albertslund

  Leder:

  Lene Caspersen lqp@albertslund.dk

  Sundhedsplejen er et gratis kommunalt tilbud om besøg, undersøgelse og rådgivning til gravide, børnefamilier og børn, der er bosat i Albertslund kommune. I Sundhedsplejen er der også ansat  børneergoterapeuter og fysioterapeuter, som yder råd og vejledning samt behandling til børn med motoriske problemer.

  Læs mere om Sundhedsplejen.

  Familiehuset

  Sletteland 20
  2620 Albertslund

  Leder:

  Ebbe Nordborg Olsen ebbe.nordborg.olsen@albertslund.dk

  Familiehuset er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Familiehuset hjælper børnefamilier med børn fra 0 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

  Læs mere om Familiehuset.

  Ungeboligerne på Stationstorvet

  Stationstorvet 23
  2620 Albertslund

  Leder:

  Bo Handrup Nikolajsen boh@albertslund.dk

  Ungeboligerne på Stationstorvet er et botrænings- og udslusningstilbud til anbragte unge i alderen 16-18 år.

  Læs mere om Ungeboligerne.

  Tandplejen

  Nyvej 11, 1. sal
  2620 Albertslund

  Leder:

  Rikke Agerlin Ødum rau@albertslund.dk

  Tandplejen tilbyder undersøgelser og behandling af 0-18 årige, som har registeret bopæl i Albertslund Kommune. Tandplejen varetager også omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som  på grund af kronisk nedsat førlighed,  vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

  Borgere i Albertslund Kommune, der har behov for specialtandpleje, behandles i Specialtandplejen Gentofte Kommune.

  Læs mere om Tandplejen.

  Dagtilbud

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868
  Mail dagtilbud@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Chef for Dagtilbud

  Sisse Krøll Willemoes
  Mail isw@albertslund.dk

  Skoler & Uddannelse

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868
  Mail skoleroguddannelse@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Chef for Skoler & Uddannelse

  Birgit Lise Andersen
  Mail blx@albertslund.dk

  Voksen & Social

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868
  Mail voksensocialafdelingen@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Chef for Voksen & Social

  Rikke Terslev Bengtson
  Mail rjb@albertslund.dk

  Sundhed, Pleje & Omsorg

  Rådhuset
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868

  Chef for Sundhed, Pleje & Omsorg


  Portræt af Ida Kock Møller

   

  Ida Kock Møller
  Mail Ida.Kock.Moller@albertslund.dk

  Sundhed, Pleje & Omsorg består af følgende:

  Plejeboligområdet

  Plejeboligområdet i Albertslund Kommune består af to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, samt tre daghjem.

  Albertshøj 
  Stationsporten 4 og 10 
  2620 Albertslund

  Humlehusene
  Humlehusene 1 og 7 
  2620 Albertslund

  www.plejebolig.albertslund.dk

  Leder

  Mona Tina Funch Mona.Tina.Funch@albertslund.dk 

  Rehabiliteringen

  Skolegangen 1
  2620 Albertslund 
  www.sundhedshuset.albertslund.dk/rehabiliteringsafdelingen/

  Leder 

  Mona Tina Funch Mona.Tina.Funch@albertslund.dk 

  Rehabiliteringen tilbyder ophold til de borgere, der i en begrænset periode ikke kan være i deres hjem, på trods af hjælp fra Hjemme- og sygeplejen. Der tilbydes også forløb til de borgere, vis ægtefælle eller pårørende har behov for at blive aflastet og borger derfor ikke kan passes hjemme.

  Myndighedsområdet

  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund

  Leder 

  Sophie Dahl Brohus odb@albertslund.dk

  Myndighedsområdet sørger for at behandle og visitere ydelser til borgere i Albertslund Kommune, herunder hjælpemidler, plejehjemspladser mv.

  Sundhedshuset

  Skolegangen 1
  2620 Albertslund
  www.sundhedshuset.albertslund.dk

  Leder

  Mette Gerhard Mette.Gerhard@albertslund.dk

  Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Med genoptræning, omsorgstandpleje, cafe og foreningsliv under samme tage skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

  Hjælpemiddelcenter Formervangen

  Formervangen 11, 
  2600 Glostrup  

  Leder

  Henrik Sørensen Henrik.Sorensen@albertslund.dk

  Hjælpemiddelcentret sørger for at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som bliver bevilget til borgere i Albertslund Kommune og Glostrup Kommune.

  Læs mere om Hjælpemiddelcentret 

  Hjemme- og sygeplejen

  Værkstedsgården 12 
  2620 Albertslund

  Leder

  Mona Tina Funch (konstitueret) Mona.Tina.Funch@albertslund.dk 

  Hjemme- og sygeplejen leverer praktisk hjælp, pleje og sygeplejeydelser i borgerens hjem. 

  Læs mere om hjemme- og sygeplejen

  Miljø & Teknik

  Rådhuset
  Nordmarks Allé 
  2620 Albertslund 
  Tlf. 4368 6868 
  Mail mt@albertslund.dk

  Afdelingschef for Miljø & Teknik

  Marie Guldborg,
  Mail; marie.guldborg@albertslund.dk

  Afdelingen består af fem enheder med hver sin enhedsleder:

  Miljø & Byg varetager myndighedsopgaver på miljø- og byggeområdet, affaldsplanlægning og skadedyrsbekæmpelse.

  Leder Hans-Henrik Høg hans-henrik.hog@albertslund.dk

  Vej & Park udvikler og drifter kommunens vej- og stinet og byens grønne områder.

  Leder Trine Engel trine.engel@albertslund.dk

  Konstitueret leder Anders Keldorff anders.keldorff@albertslund.dk

  Vej & Park kan kontaktes via vejogpark@albertslund.dk

  Kommunale Ejendomme står for driften og udviklingen af kommunens ejendomme.

  Leder Frederik Lerche frederik.lerche@albertslund.dk

  Forsyningen har ansvaret for fjernvarme og udebelysning i kommunen.

  Leder Steen Westring steen.westring@albertslund.dk

  Rengøringsservice holder det indvendige af kommunens bygninger rent og pænt.

  Leder Klaus Nielsen klaus.nielsen@albertslund.dk

  Albertslund Kommune har etableret en Netværksstruktur, der skal fungere som et supplement til den traditionelle hierarkiske områdeorganisation.

  Vi står som kommune og offentlig organisation midt i en brydningstid. Finanskrisen har sat kommunerne på smalkost. Der bliver stillet krav til mere og bedre service og vi skal løbe hurtigere end nogensinde før. Samtidig er velfærd gået fra at være den service det offentlige leverer til borgerne, til en forståelse af, at velfærd også er noget vi skaber i fællesskab.

  Vi befinder os derfor ved en skillevej: skal vi fortsætte som vi plejer, eller bør vi i stedet prøve at finde nye stier at bevæge os ud af, i vores bestræbelser på at håndtere  'velfærdstransformationen'?

  I Albertslund Kommune er vi ikke i tvivl. Vi er overbevist om, at gør vi som vi 'plejer' , finder vi ikke vejen.

  I Albertslund har vi en stolt tradition for engagerede og initiativrige borgere og medarbejdere, der vil fællesskabet. Det stod derfor klart, at der skulle bygges videre på det fundament, og det var her, at idéen og visionen om den netværksbaserede organisation blev til.

  Vi lavede en netværksstruktur, der skulle drive bevægelsen mod en netværksbaseret organisation, og som skulle facilitere den grundlæggende kulturændring, der skal til.

  Vi stræber efter en netværksbaseret organisation ud fra tre antagelser:

  Mange og forskellige perspektiver gør os i stand til at se nye veje. Den bedste velfærd skabes i samspillet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv. Hvis vi skal nå et anderledes resultat, skal vi arbejde anderledes med udfordringerne

  Netværk er de mange perspektivers land, og det er det absolutte særkende for denne arbejdsform. Ligesom med et isbjerg ser vi typisk kun 10% af problemet. Med netværksarbejdet får vi mulighed for at blive klogere på de 90%, der måske ikke lige er til at se, men som vi skal arbejde med for at kunne nå en bedre løsning – til gavn for den oplevede borgerkvalitet, kommunens økonomi og medarbejdernes engagement og trivsel.

  At den bedste velfærd skabes i resultatet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv ved vi jo egentlig godt, og vi er alle drevet af at gøre en forskel for de borgere og det samfund vi er her for. Alligevel har vores organisering i stærke fagligheder måske nogle gange spændt ben for, at vi får alle – og særligt borgerperspektivet – tilstrækkeligt med, når vi prøver at finde den bedste løsning. Netværkets fokus på samspillet mellem stærke og kompetente fagligheder og det konkretet og nære borgerperspektiv, åbner for nye måde at løse vores velfærdsopgaver på.

  Det særlige ved en netværksbaseret organisation er, at netværk hverken er noget der ligger over eller under den traditionelle basisorganisation – det er noget der går igennem og på tværs. Det er strukturer som bygger på relationer, der skal binde kommunen sammen på en ny og fleksibel måde. Når de stærke fagligheder i basisorganisationen bringes sammen på nye og anderledes måder, og når grænsen mellem kommune og lokalsamfund opløses, får vi som kommunal organisation mulighed for at levere velfærdsløsninger på en ny og innovativ måde.

  I en netværksbaseret organisation samarbejder vi med nye perspektiver på nye måder om at løse morgendagens velfærdsudfordringer.

  Læs Netværksstrategien                                         

  Albertslund – byen for børnene, det grønne og fælleskabet

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskab i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre

  Læs mere