Gå til hovedindhold

Organisationen

Albertslund Kommune er opdelt i to overordnede områder: By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og Børn, Sundhed & Velfærd.

Indhold

  By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

  Området ledes af områdedirektør Kristine Klæbel. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

  Området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse består af følgende afdelinger:

  • Borger & Arbejdsmarked
  • Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv
  • Miljø & Teknik

  Børn, Sundhed & Velfærd

  Området ledes af områdedirektøren, som i øjeblikket er vakant og varetages af kommunaldirektør Henrik Harder. Områdedirektøren har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling og indgår i kommunens øverste ledelse.

  Området Børn, Sundhed & Velfærd består af følgende afdelinger:

  • Dagtilbud & Skole
  • Børn & Familie
  • Ældre, Sundhed & Social
  • Den Kriminalpræventive Enhed

  Med vores organisationsdiagram får du et indblik i Albertslund Kommunes opbygning og hvordan vi vil løfte opgaver i fællesskab på tværs af afdelinger og fagligheder.

   

  Albertslund Kommunes organisationsdiagram

  Albertslund Kommune har et direktørforum bestående af kommunaldirektøren og to områdedirektører. Kommunaldirektøren har det overordnede ansvar og ansvaret for Økonomi & Stab, som er alle de tværgående funktioner. Hver områdedirektør er ansvarlig for tre afdelinger. Afdelingerne er opbygget som stærke faglige enheder med tyngde. De skal sikre effektiv styring, driftssikkerhed og løbende kvalitetsudvikling i fagområderne.

  På tværs og igennem afdelinger og driftsområder har vi skabt en netværksstruktur, der skal:

  - fokusere på at skabe forbindelser mellem de forskellige fagområder, så vi kan sikre helhed i opgaveløsningen.
   
  - skabe innovation på udvalgte opgaver.

  Det tværgående skal ligeledes trækkes af et stærkt strategisk chefforum, der spiller ind på den strategiske udviklingsbane med blik for driften og som sikrer synergi og innovation på tværs af fagafdelinger.

  Se Albertslund Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag

   

  Direktørforum i Albertslund Kommune består af tre direktører - kommunaldirektøren og de to områdedirektører.

  Henrik Harder

  Kommunaldirektør
  Tlf. 4368 6002
  Mail henrik.harder@albertslund.dk

   

  Kristine Klæbel

  Kristine Klæbel

  Direktør for området for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
  Tlf. 43686401
  Mail kristine.klaebel@albertslund.dk

   

                                             X

  Vakant - varetages af kommunaldirektør Henrik Harder

  Direktør for området for Børn, Sundhed & Velfærd
  Tlf. 4368 6002
  Mail henrik.harder@albertslund.dk

  Økonomi & Stab

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 43 68 68 68

  Økonomi & Stab varetager en række opgaver for den politiske ledelse, den øverste administrative ledelse og for den samlede organisation. Afdelingen rummer dermed en række fælles ressourcer i organisationen.

  Derudover er Økonomi & Stab en tværgående afdeling, som blandt andet består af økonomi, digitalisering, personalejura og kommunikation.

  Det er desuden Økonomi og Stab, som varetager det praktiske arbejde i forbindelse med budget og regnskab, ligesom afdelingen bidrager med økonomiske analyser og beregninger i forbindelse med udarbejdelse af sager til politisk behandling og i forbindelse med økonomiopfølgningen på området.

  Afdelingschef for Økonomi & Stab

  Marie Aasøe
  Mail: marie.aasoee@albertslund.dk 

  Leder for Organisation & Politik

  Marie-Louise Lunderød 
  Tlf. 4368 3091
  Mail: Marie-Louise.Lunderod@albertslund.dk  

  Leder for Økonomidrift og Økonomistyring

  Finn Dybro Andersen
  Tlf. 4368 7620
  Mail: fda@albertslund.dk 

  Leder for IT & Digitalisering

  Mette Smith Thastum 
  Tlf. 4368 6020
  Mail: esi@albertslund.dk


  Du kan finde en liste over kommunens EAN-numre her

  Borger & Arbejdsmarked

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868

  Afdelingen er en del af direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Kristine Klæbel er direktør. I afdelingen er der tre centre og en enhed: Jobcenter, Borger & Ydelsescenter, Uddannelse & Job samt Analyse & Udviklingscentret.

  Afdelingschef for Borger & Arbejdsmarked:
  Dorthe Espenhein
  Mail: des@albertslund.dk 

  Borger & Ydelsescenter

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868
  Mail borgerogydelsescenter@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Leder:
  Jette Lau 


  Sagsbehandling på sager vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, folkeregister, udstedelse af sundhedskort og sygesikringsbeviser, begravelseshjælp, økonomisk friplads, vielser, social bedrageri, pladsanvisning, den kommunale boliganvisning, beboerindskudslån, kørekort, ejendomsskatter, opkrævning af kommunens tilgodehavender samt lån til betaling af ejendomsskatter.

  Analyse & Udviklingscenter

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868

  Leder:
  Dorthe Espenhein

  Analyse & Udviklingscentret gennemfører udviklingsaktiviteter på afdelingens områder. Vi koordinerer også ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet. Desuden koordinerer vi ungestrategien, integrationsområdet og boligsociale indsatser.

  Jobcenter Albertslund

  Jobcenter Albertslund
  Bytorvet 25
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 7400
  Mail jobcenter@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse 
  (kræver Nem-id)

  Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for borgere og virksomheder i Albertslund. Det er blandt andet formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb m.v. Ligeledes varetager Jobcentret opgaver i forbindelse med integration. Jobcentret forbereder tilkendelse af førtidspension og kan bevilge ressourceforløb, fleksjob, revalidering, løntilskud, virksomhedspraktik, mentor m.v. 

  Ledere

  Fatima Achiban
  Lene Clausen
  Uddannelse & Job

  Uddannelse & Job
  Bibliotekstorvet 1-3
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 7494
  Mail uddannelseogjob@albertslund.dk

  I Uddannelse & Job får elever og unge mellem 15 og 30 år samt samarbejdspartnere viden og råd om veje til uddannelse og job. Besøg os i A-huset eller ring og få en aftale med en vejleder.

  Læs mere om uddannelse og job på denne side (link)

  Leder: Britta Vestergaard Lybech

  Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  tlf. 4368 6900
  Mail: kffs@albertslund.dk

  Chef for Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv
  Portræt af Rene Birkemark Olesen

  René Birkemark Olesen
  Mail: rbs@albertslund.dk

  Albertslund Idrætsanlæg

  Skallerne 14, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7280

  Leder:

  Julie Kvetny Jakobsen
  Mail: idraet@albertslund.dk

  www.stadion.albertslund.dk

  Albertslund Bibliotek

  Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7000

  Leder:

  Marie-Louise Fischer Hoffmann 
  Mail: mfh@albertslundbib.dk

  www.albertslundbibliotek.dk

  Musikteatret Albertslund

  Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund, tlf. 4364 0244

  Leder:

  Maria Frej
  Mail: maria.frej@albertslund.dk 

  www.mute.dk

  Albertslund Musikskole

  Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund, tlf. 4368 3350

  Leder:

  Ulrik Skat Bojsen-Møller
  Mail: musikskolen@albertslund.dk

  www.musikskolen.albertslund.dk

  Forbrændingen

  Vognporten 11, 2620 Albertslund, tlf. 4362 5043

  Leder:

  Troels Kjeldgaard
  Mail: troels@forbraendingen.dk 

  www.forbraendingen.dk

  Vikingelandsbyen

  Ledøjevej 35, 2620 Albertslund, tlf. 4364 2029

  Leder:

  Mette Jehrbo
  Mail: Vikingelandsbyen@albertslund.dk

  www.vikingelandsbyen.albertslund.dk

  Albertslund Billedskole

  Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund

  Leder:

  Marie-Louise Fischer Hoffmann
  Mail: mfh@albertslundbib.dk

  www.billedskolen.albertslund.dk

  Albertslund Ridecenter

  Gl. Landevej 24, 2620 Albertslund, tlf. 4364 3858

  Leder:

  Charlotte Hansen
  Mail: albertslund.ridecenter@albertslund.dk

  www.ridecenter.albertslund.dk

  Toftegården - besøgsgård

  Vridsløsestræde 29, 2620 Albertslund, tlf. 4364 0861

  Leder:

  Laura Holdt
  Mail: laura.holdt@albertslund.dk

  www.toftegaarden.albertslund.dk

  Kroppedal

  Kroppedalsallé 3, 2630 Tåstrup, tlf. 4330 3000

  Leder:

  Mads Thernøe
  Mail: mads.thernoe@kroppedal.dk

  www.kroppedal.dk

  - og herunder hører:

  Albertslund Lokalhistoriske Samling

  Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 4364 1353

  Leder:

  Troels Torp Øhlenschlæger
  Mail: troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

  Børn & Familie

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868
  Mail borne.familieafdelingen@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver MitID)

  Chef for Børn & Familie


  Portræt af Tine Buch Juhl

  Tine Buch Juhl 
  Mail tuj@albertslund.dk

  • Familieafsnittet

  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund

  Leder: Annette Esketveit Rasmussen 
  Mail: avr@albertslund.dk

  Familieafsnittet støtter og hjælper familier med børn og unge, der har sociale vanskeligheder. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger om støtte til børn med kroniske lidelser og handicap.

  Læs mere på hjemmeside om Familieafsnittet.

  • Sundhedsplejen

  Sydskolen
  Løvens kvarter 17, bygning A
  2620 Albertslund

  Leder: Lene Caspersen 
  Mail: lqp@albertslund.dk

  Sundhedsplejen er et gratis kommunalt tilbud om besøg, undersøgelse og rådgivning til gravide, børnefamilier og børn, der er bosat i Albertslund kommune. I Sundhedsplejen er der også ansat  børneergoterapeuter og fysioterapeuter, som yder råd og vejledning samt behandling til børn med motoriske problemer.

  Læs mere på hjemmesiden om Sundhedsplejen.

  • Familiehuset

  Sletteland 20
  2620 Albertslund

  Leder: Ebbe Nordborg Olsen
  Mail: ebbe.nordborg.olsen@albertslund.dk

  Familiehuset er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Familiehuset hjælper børnefamilier med børn fra 0 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år.

  Læs mere på hjemmesiden om Familiehuset.

  • Ungeboligerne på Stationstorvet

  Stationstorvet 23
  2620 Albertslund

  Forstander: Bo Handrup Nikolajsen 
  Mail: boh@albertslund.dk

  Ungeboligerne på Stationstorvet er et botrænings- og udslusningstilbud til anbragte unge i alderen 16-18 år.

  Læs mere om Ungeboligerne.

  • Tandplejen

  Nyvej 11, 1. sal
  2620 Albertslund

  Leder: Lotte Junggreen
  Mail: lotte.junggreen@albertslund.dk

  Tandplejen tilbyder undersøgelser og behandling af 0-21-årige, som har registeret bopæl i Albertslund Kommune. Tandplejen varetager også omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som  på grund af kronisk nedsat førlighed,  vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

  Borgere i Albertslund Kommune, der har behov for specialtandpleje, behandles i Specialtandplejen Gentofte Kommune.

  Læs mere på hjemmesiden om Tandplejen.

  Dagtilbud & skole

  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6550
  Mail sendes til: dagtilbudogskole@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Mit-id)

  Chef for Dagtilbud & Skole

  Sisse Krøll Willemoes
  Mail isw@albertslund.dk

  Ældre, Sundhed & Social

  Rådhuset
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund
  Tlf. 4368 6868

  Mail angående ældre, omsorg og sundhed:sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk

  Mail angående social: voksensocialafdelingen@albertslund.dk

  Send sikker besked fra din Digitale Postkasse (kræver Nem-id)

  Chef for Ældre, Sundhed & Social

  Rikke Terslev Bengtson
  Mail: rjb@albertslund.dk

  Ældre, Sundhed & Social består af følgende:

  Plejeboligområdet

  Plejeboligområdet i Albertslund Kommune består af to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, samt tre daghjem. Læs om området på www.plejebolig.albertslund.dk

  Albertshøj 
  Stationsporten 4 og 10 
  2620 Albertslund

  Humlehusene
  Humlehusene 1 og 7 
  2620 Albertslund

  Leder af Albertshøj

  Connie Lemvig, connie.lemvig@albertslund.dk  

  Leder af Humlehusene

  Camilla Pedersen, cpx@albertslund.dk 

  Rehabiliteringen

  Skolegangen 1
  2620 Albertslund 
  www.sundhedshuset.albertslund.dk/rehabiliteringsafdelingen/

  Leder 

  Sophie Dahl Brohus, odb@albertslund.dk

  Rehabiliteringen tilbyder ophold til de borgere, der i en begrænset periode ikke kan være i deres hjem, på trods af hjælp fra Hjemme- og sygeplejen. Der tilbydes også forløb til de borgere, vis ægtefælle eller pårørende har behov for at blive aflastet og borger derfor ikke kan passes hjemme.

  Myndighedsområdet

  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund

  Leder 

  Sophie Dahl Brohus, odb@albertslund.dk

  Myndighedsområdet sørger for at behandle og visitere ydelser til borgere i Albertslund Kommune, herunder hjælpemidler, plejehjemspladser mv.

  Sundhedshuset

  Skolegangen 1
  2620 Albertslund
  www.sundhedshuset.albertslund.dk

  Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Med genoptræning, omsorgstandpleje, cafe og foreningsliv under samme tage skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

  Hjælpemiddelcenter Formervangen

  Formervangen 11, 
  2600 Glostrup  

  Leder

  Henrik Sørensen, Henrik.Sorensen@albertslund.dk

  Hjælpemiddelcentret sørger for at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som bliver bevilget til borgere i Albertslund Kommune og Glostrup Kommune.

  Læs mere om Hjælpemiddelcentret 

  Hjemme- og sygeplejen

  Værkstedsgården 12 
  2620 Albertslund

  Leder

  Tenna Dahl Lund, tenna.dahl.lund@albertslund.dk

  Hjemme- og sygeplejen leverer praktisk hjælp, pleje og sygeplejeydelser i borgerens hjem. 

  Læs mere om hjemme- og sygeplejen

  Miljø & Teknik

  Rådhuset
  Nordmarks Allé 
  2620 Albertslund 
  Tlf. 4368 6868 
  Mail mt@albertslund.dk

  Afdelingschef for Miljø & Teknik

  Marie Brøchner Jespersen
  Mail: marie.broechner.jespersen@albertslund.dk 

  Afdelingen består af fem enheder med hver sin enhedsleder:

  Plan, Byg & Miljø varetager myndighedsopgaver på plan-, miljø- og byggeområdet, affaldsplanlægning og skadedyrsbekæmpelse.

  Leder: Trine Tybjerg, trine.tybjerg@albertslund.dk

  Vej & Park udvikler og drifter kommunens vej- og stinet og byens grønne områder.

  Leder (konstitueret): Anders Keldorff, anders.keldorff@albertslund.dk

  Vej & Park kan kontaktes via vejogpark@albertslund.dk

  Kommunale Ejendomme står for driften og udviklingen af kommunens ejendomme.

  Leder: Hans Harding Møller, hans.harding.moeller@albertslund.dk

  Forsyningen har ansvaret for fjernvarme og udebelysning i kommunen.

  Leder (konstitueret): Marie Brøchner Jespersen
  Mail: marie.broechner.jespersen@albertslund.dk 

  Rengøringsservice holder det indvendige af kommunens bygninger rent og pænt.

  Leder: Klaus Nielsen, klaus.nielsen@albertslund.dk

  Albertslund – den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskaber i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre.