Fakta om kommunen


Byen har knap 28.000 indbyggere og 106 nationaliteter, et højt aktivitetsniveau og tradition for dialog med borgere og erhvervsliv. Miljøaktiviteter, gode rammer for børn og unge og alsidige kultur- og fritidstilbud har høj prioritet.

61% af boligerne i Albertslund er almene, mens 34% er ejerboliger.
Albertslund har et areal på 23 kvadratkilometer, hvoraf over 60 % er dækket af skov og grønne områder.

Byen har 17 daginstitutioner, fire folkeskoler og et ungecenter. Her er også et gymnasium og en privatskole.

Albertslund er kendt som den plan­lagte by fra 1960'erne og 1970'erne med det nysk­abende byg­geri, hvor højhusene er lagt ned og veje er adskilt fra bløde trafik på gang- og cykelstier. 

Albertslund har i alt 245 km vej og sti. Heraf er lidt over halvdelen cykelsti – nemlig 124 km, af disse er 55 km kommunal sti.

Få et overblik over veje og stier i Albertlsund

 

Vejrhanen symboliserer landbruget og bogstaverne V og Ø henviser til de to tidligere sogne Herstedvester og Herstedøster.

 

kommunelogo

KL's innovationspris 2014
"DOLL Living Lab for udendørs belysning skaber værdi på flere niveauer. For det første bidrager det med nye løsninger inden for udendørs belysning, som fremmer grøn omstilling, og som alle landets kommuner kan få glæde af."

Nordisk Energikommune 2011
"For samarbejdsprojektet 'Albertslundkonceptet', der handler om energirenovering af eksisterende boliger."(udnævnt af Nordisk Ministerråd)

Dansk Energis ELFORSK-pris 2009 
"For udviklingen af A-lampen - energibesparende LED-lys til gader og parker i høj kvalitet."

Danmarks bedste erhvervskommune 2008 
Dagbladet Børsens pris for samarbejdet med erhvervslivet.

Årets Musikskolekommune 2008 
"Albertslund Kommune gør det økonomisk muligt for alle at få undervisning på Musikskolen."

Årets Byplanpris 2008
Dansk Byplanlaboratoriums pris for "Albertslundstrategien – en strategi for kommunens udvikling 2008-2012".

Climate Cup Byprisen 2008
"Fordi kommunen i praksis fungerer som et testlaboratorium for klimaløsninger, som gavner kommunen, andre byer i Danmark samt resten af verden."

 Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2007
"Nordens mest bæredygtige kommune".

Årets Integrationspris 2006 
Integrationsministeriets pris for beskæftigelsesindsatsen i Albertslund Nord.

Climate Star Award 2002
Europæisk miljøpris for det kommunale samarbejde, Dogme 2000 for kommuner og miljø (i dag Green Cities).

De seneste 25 år har befolkningstallet i Albertslund Kommune svinget mellem 27.500 og 29.600 personer. Den samlede befolkning har således kun ændret sig i mindre grad, men alderssammensætningen er ændret markant. Læs mere om befolkningsprognose, skoleprognose og dagpasningsprognose i prognosen for 2018-2030.

Prognoser for 2018-2030