Gå til hovedindhold

Fakta om kommunen

Kort og godt om Albertslund Kommune

Indhold

  Albertslund er navnet på både en kommune og en by. Kommunen fik navnet den 25. oktober 1973. Inden da hed kommunen Herstedernes Kommune, men blev altså i 1973 omdøbt til Albertslund fordi Indenrigsministeriet ikke ville anerkende et stednavn i flertalsform.

  Navnet kommer fra den store gård Albertslund, som lå på landsbyen Vridsløselilles marker. I 1963 kom S-toget til byen og stationen lå ved Albertslund. De sidste rester af gården forsvandt i 1964, og med udgangspunkt i jordkøbet fra gården Albertslund byggede kommunen byen Albertslund – først som bydelen Albertslund Syd og siden som den by, vi kender i dag.

  Nu har byen knap 28.000 indbyggere og 106 nationaliteter, et højt aktivitetsniveau og tradition for dialog med borgere og erhvervsliv. Miljøaktiviteter, gode rammer for børn og unge og alsidige kultur- og fritidstilbud har høj prioritet.

  61% af boligerne i Albertslund er almene, mens 34% er ejerboliger.
  Albertslund har et areal på 23 kvadratkilometer, hvoraf over 60 % er dækket af skov og grønne områder.

  Byen har 16 daginstitutioner, fire folkeskoler og et ungecenter. Her er også et gymnasium og en privatskole.

  Albertslund er kendt som den plan­lagte by fra 1960'erne og 1970'erne med det nysk­abende byg­geri, hvor højhusene er lagt ned og veje er adskilt fra den bløde trafik på gang- og cykelstier. 

  Albertslund har i alt 245 km vej og sti. Heraf er lidt over halvdelen cykelsti – nemlig 124 km, af disse er 55 km kommunal sti.

  Få et overblik over veje og stier i Albertslund

  Læs mere om tilblivelsen af Albertslund og byens historie

  Albertslunds byvåben forestiller en vejrhane med bogstaverne V og Ø.

  Byvåbenets to bogstaver V og Ø refererer til de to sogn Herstedvester og Herstedøster, som Albertslund Kommune oprindeligt er en sammenlægning af. Selve vejrhanen er tænkt som et symbol for landbruget, da kommunen i 1950'erne primært bestod af landbrugsjord.

  Byvåbnet er tegnet af multikunstneren Jens Quistgaard i 1952. Oprindeligt var byvåbnet holdt i farverne blå og gul, men i 1995 kommer den stiliserede hane i hvid og blå til, som vi i dag kender fra blandt andet Albertslund Kommunes hjemmeside og officielle brevpapir.

  Nyt og gammelt byvåben

  Ovenfor kan du se det stilistiske byvåben fra 1995 og det oprindelige byvåben fra 1952.

  Albertslund Kommune har gennem årene modtaget priser og anerkendelse for sin indsats med kommunens mærkesager.

  KL's innovationspris 2014

  "DOLL Living Lab for udendørs belysning skaber værdi på flere niveauer. For det første bidrager det med nye løsninger inden for udendørs belysning, som fremmer grøn omstilling, og som alle landets kommuner kan få glæde af."

  Nordisk Energikommune 2011

  "For samarbejdsprojektet 'Albertslundkonceptet', der handler om energirenovering af eksisterende boliger."(udnævnt af Nordisk Ministerråd)

  Dansk Energis ELFORSK-pris 2009

  "For udviklingen af A-lampen - energibesparende LED-lys til gader og parker i høj kvalitet."

  Danmarks bedste erhvervskommune 2008

  Dagbladet Børsens pris for samarbejdet med erhvervslivet.

  Årets Musikskolekommune 2008

  "Albertslund Kommune gør det økonomisk muligt for alle at få undervisning på Musikskolen."

  Årets Byplanpris 2008

  Dansk Byplanlaboratoriums pris for "Albertslundstrategien – en strategi for kommunens udvikling 2008-2012".

  Climate Cup Byprisen 2008

  "Fordi kommunen i praksis fungerer som et testlaboratorium for klimaløsninger, som gavner kommunen, andre byer i Danmark samt resten af verden."

  Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2007

  "Nordens mest bæredygtige kommune".

  Årets Integrationspris 2006

  Integrationsministeriets pris for beskæftigelsesindsatsen i Albertslund Nord.

  Climate Star Award 2002

  Europæisk miljøpris for det kommunale samarbejde, Dogme 2000 for kommuner og miljø.

  Årets by 1995

  Jyllands-Posten kårede i 1995 Albertslund til at være årets by.

  Prognose for befolkning, skole og dagpasning.

  De seneste 25 år har befolkningstallet i Albertslund Kommune svinget mellem 27.500 og 29.600 personer. Den samlede befolkning har således kun ændret sig i mindre grad, men alderssammensætningen er ændret markant.

  Med den kommende byudvikling forventes antallet af indbyggere i kommunen at stige væsentligt. Læs mere om befolkningsprognose, skoleprognose og dagpasningsprognose i prognosen for 2024-2036.

  Prognoser for 2024–2036

  Bo i Albertslund

  Albertslund – den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskaber i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre.