Gå til hovedindhold

Coop Byen

Coop Byen bliver en ny bydel i Albertslund. Coop Danmark er grundejer og har et mål om at omsætte Coops værdisæt om fællesskab, ansvarlighed og bæredygtighed til boliger og boformer. Følg med i udviklingen her på siden

Indhold

  Læs visionen for Coop Byen

  Første fase af Coop Byen bliver udviklet og bygget i partnerskab mellem Coop og PensionDanmark i projektselskabet Coop Byen Vest. De bygger ca. 350 boliger der bliver blandet lejligheder og rækkehuse i forskellige størrelser og typer. Der bygges på arealet vest for Vallensbæk Torvevej rundt om bl.a. Coops kantine og den del af hovedsædet, der i daglig tale kaldes R65. Udover lejligheder bygges et fælleshus med multisal, et p-hus, et åbent cykelværksted, en byttebiks, en bypark og en daginstitution.

  Læs mere om Coop Byens forskellige faser

  Følg med her på siden
  Her på hjemmesiden kan du følge med i de overordnede tidsperspektiver i processen mod den nye bydel i Albertslund, som Coop Byen bliver. Vi vil desuden sørge for at informere om den betydning af f.eks. trafikal karakter, som arbejdet med omdannelsen til en ny bydel får for naboer og andre, som færdes i området.

  Vi vil gøre os umage med, at de nærmeste naboer får direkte besked, når arbejdet fører ændringer med sig, som har betydning for dem - f.eks. ændringer i til- og frakørsel til deres boligområde. Vi vil desuden informere her på hjemmesiden, på kommunens facebook-side og i Albertslund Posten.

  Hvad sker der i den kommende tid?
  Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2022 ”Lokalplan 2.12 Coop Byens vestlige bydel”. På den baggrund starter det forberedende arbejde på den vestlige del af Coop-grunden den 1. marts 2023. I første halvår af 2023 vil arbejdet især koncentrere sig om infrastruktur i form af etablering af kryds og ledningsarbejder. 

  Se Coops tidslinje for det forberedende arbejde i 2023

  Arbejdet er startet omkring 1. marts, hvor der i første omgang fældes træer, både inde på selve Coop-grunden og i beplantningsbæltet ud mod Roskildevej. De træer, der fældes, er blevet vurderet til ikke at være bevaringsværdige. Fældningen på grunden er med henblik på at kunne etablere byggeplads. I beplantningen ud til Roskildevej kommer en åbning ved den nord/sydgående del af Læhegnet, hvor udkørsel til Roskildevej i fremtiden skal ske. Der anlægges nye kryds både på Læhegnet og Roskildevej, og et nyt kort stykke vej imellem de to kryds etableres. 

  Til venlig information vil der være mange grønne byrum på Coop-grunden, når byggeriet står færdigt. Der vil senere blive plantet mange nye, forskellige slags træer og buske for at skabe variation i de grønne, rekreative byrum i området. Der arbejdes også med at skabe levesteder for insekter og fugle.

  Der ligger flere forsyningsledninger på både Coop-grunden og i Læhegnet, som skal flyttes af hensyn til det kommende byggeri. Samtidig skal området byggemodnes, og derfor vil der være en del ledningsarbejde og opgravning i en periode. 

  Trafikale ændringer
  Fordi der samtidigt skal omlægges ledninger og anlægges et kryds på Læhegnet, vil det være nødvendigt at afspærre Læhegnet fra Blokland og hen til Vallensbæk Torvevej i en periode. Borgere og virksomheder med udkørsel til Læhegnet vil blive direkte orienteret om lukningen. 

  Arbejdet med lyskrydset vil påvirke trafikken på Roskildevej. Der vil i perioden kun være ét spor i hver retning på Roskildevej. Det betyder, at bilister skal forberede sig på lidt længere transporttid, særligt i myldretiden. Præcis hvornår disse ændringer sker, informerer vi om her på siden - og ved skilte i området og informationer på de sociale medier, lokalavis og andre relevante kanaler. 

  Selve byggearbejdet forventes at begynde i august eller september.

  Du kan læse mere om tidsplanerne og de forskellige anlægsprocesser på Coop Byens hjemmeside

  Har du spørgsmål?

  • Har du spørgsmål til de trafikale forhold, kan du skrive til Albertslund Kommune på e-mail: byen@albertslund.dk

  • Har du spørgsmål til de forberedende arbejder, kan du skrive til Coop Byen Vest på coopbyen@coop.dk