Gå til hovedindhold

Coop Byen

Coop Byen bliver en ny bydel i Albertslund. Coop Danmark er grundejer og har et mål om at omsætte Coops værdisæt
om fællesskab, ansvarlighed og bæredygtighed til boliger og boformer. Følg med i udviklingen her på siden

Indhold

  Læs visionen for Coop Byen

  Første fase af Coop Byen bliver udviklet og bygget i partnerskab mellem Coop og PensionDanmark i projektselskabet Coop Byen Vest. De bygger ca. 350 boliger der bliver blandet lejligheder og rækkehuse i forskellige størrelser og typer. Der bygges på arealet vest for Vallensbæk Torvevej rundt om bl.a. Coops kantine og den del af hovedsædet, der i daglig tale kaldes R65. Udover lejligheder bygges et fælleshus med multisal, et p-hus, et åbent cykelværksted, en byttebiks, en bypark og en daginstitution.

  Læs mere om Coop Byens forskellige faser

  Følg med her på siden
  Her på hjemmesiden kan du følge med i de overordnede tidsperspektiver i processen mod den nye bydel i Albertslund, som Coop Byen bliver. Vi vil desuden sørge for at informere om den betydning af f.eks. trafikal karakter, som arbejdet med omdannelsen til en ny bydel får for naboer og andre, som færdes i området.

  Vi vil gøre os umage med, at de nærmeste naboer får direkte besked, når arbejdet fører ændringer med sig, som har betydning for dem - f.eks. ændringer i til- og frakørsel til deres boligområde. Vi vil desuden informere her på hjemmesiden, på kommunens facebook-side og i Albertslund Posten.

  Hvad sker der i den kommende tid?
  Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2022 ”Lokalplan 2.12 Coop Byens vestlige bydel”. På den baggrund startede det forberedende arbejde på den vestlige del af Coop-grunden den 1. marts 2023. I 2. og 3. kvartal af 2023 vil arbejdet især koncentrere sig om infrastruktur i form af etablering af kryds og ledningsarbejder. 

  Se Coops tidslinje for det forberedende arbejde i 2023

  Det forberedende arbejde vil blive udført af flere aktører: Projektselskabet Coop Byen Vest, Albertslund Kommune, HOFOR, entreprenørvirksomheden HHM samt en række underentreprenører.

  Arbejdet startede omkring 1. marts, hvor der i første omgang er fældet træer, både inde på selve Coop-grunden og i beplantningsbæltet ud mod Roskildevej. De træer, der er fældet, er blevet vurderet til ikke at være bevaringsværdige. Fældningen på grunden er med henblik på at kunne etablere byggeplads. I beplantningen ud til Roskildevej er nu etableret en åbning ved den nord/sydgående del af Læhegnet, hvor udkørsel til Roskildevej i fremtiden skal ske. Der anlægges nye kryds både på Læhegnet og Roskildevej, og et nyt kort stykke vej imellem de to kryds etableres. 

  Til venlig information vil der være mange grønne byrum på Coop-grunden, når byggeriet står færdigt. Der vil senere blive plantet mange nye, forskellige slags træer og buske for at skabe variation i de grønne, rekreative byrum i området. Der arbejdes også med at skabe levesteder for insekter og fugle.

  Der ligger flere forsyningsledninger på både Coop-grunden og i Læhegnet, som skal flyttes af hensyn til det kommende byggeri. Samtidig skal området byggemodnes, og derfor vil der være en del ledningsarbejde og opgravning i en periode. 

  Trafikale ændringer
  Som led i de forberedende arbejder på Coop-grunden, der startede den 1. marts, skal en del af Læhegnet snart lukkes for gennemkørende trafik. Det gøres for at kunne flytte de vand- og varmeledninger, der ligger under Læhegnet og for at gøre klar til det kommende lyskryds.

  Det er vejstykket mellem Vallensbæk Torvevej og Blokland, der bliver lukket fra uge 16 og til ultimo august 2023. Beboere i området kan i perioden komme til og fra deres boliger via Albertslundvej. Der etableres en midlertidig vej fra Lækrogen til Vallensbæk Torvevej, så beboerne i Lækrogen også kan komme til og fra deres boliger. Se et kort med ændringerne  

  Vi beklager de gener, som lukningen fører med sig. Borgere og virksomheder med udkørsel til Læhegnet er blevet direkte orienteret om lukningen. 

  Arbejdet med lyskrydset vil påvirke trafikken på Roskildevej. Der vil i perioden kun være ét spor i hver retning på Roskildevej. Det betyder, at bilister skal forberede sig på lidt længere transporttid, særligt i myldretiden. 

  Selve byggearbejdet forventes at begynde i august eller september. NB! Desværre har bygherren meddelt, at pga. nogle uforudsete udfordringer vil det nye kryds først kunne tages i brug i midten af oktober. Både bygherre og Albertslund Kommune er naturligvis ærgerlige over forsinkelsen.

  I perioden frem til ibrugtagningen af det nye lyskryds vil til- og udkørsel fra Læhegnet fortsat ske via Albertslundvej.

  Nedlæggelse af del af Læhegnet
  Fra den 20. februar til den 21. april gennemførte Albertslund Kommune en høring om nedlæggelse af den del af Læhegnet, der pt. er lukket for trafik. Efter endt høring besluttede Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023, at vejstykket nedlægges.

  Efterfølgende er vejstykket blevet solgt til bygherren, der opfører Coop Byen under betingelse af Ankestyrelsens godkendelse. Det er planen, at en del af vejstykket vil blive bebygget, og at den resterende del skal fungere som adgangsveje, stier og byrum.

  Byggeriet af det første bykvarter i Coop Byen gået i gang
  Byggeriet af bykvarteret Virkelund er sat i gang i september/oktober 2023. Det er det første kvarter i det store projekt, der nu sættes i gang med byggeriet af ca. 350 boliger til både unge, familier og seniorer. Boligerne forventes at stå klar til indflytning i slutningen af 2025. Læs mere om det på på Coop Byens hjemmeside

  Har du spørgsmål?

  • Har du spørgsmål til de trafikale forhold, kan du skrive til Albertslund Kommune på e-mail: coopbyen@albertslund.dk

  • Har du spørgsmål til de forberedende arbejder, kan du skrive til Coop Byen Vest på coopbyen@coop.dk