Gå til hovedindhold

Nedsivning af regnvand

Hjælp dit regnvand med at sive ned i jorden i stedet for løbe til kloakken.

Indhold

  Når man vil lave en faskine eller et regnbed, er der flere ting man skal tage stilling til.

  • Hvor skal faskinen eller regnbedet placeres for at undgå skader på egen ejendom og gener for naboerne?
  • Er min grund forurenet?
  • Hvordan dimensionerer jeg faskinen eller regnbedet?  
  • Hvilken type faskine skal jeg vælge?
  • Skal der være overløb til kloak fra faskinen eller skal regnvandskloakken afkobles det fælles kloaksystem?

  Faskiner

  En faskine er et hulrum i jorden, hvor tag- og overfladevand opsamles for derefter at sive ud gennem faskinens bund og sider.

  Regnbede

  Et regnbed opsamler og tilbageholder vand, indtil det synker ned i jorden eller fordamper af sig selv.

  Vandgennemtrængelige belægninger

  I stedet for at lede regnvandet fra din indkørsel og terrasse i kloakken, kan du anvende gennemtrængelige belægninger, så regnvandet kan sive igennem disse belægninger og ned i jorden.

  Tilladelse til nedsivning

  Ansøgning om nedsivningstilladelse

  Udfyld skemaet hvis du vil nedsive regnvand på din grund. Skemaet sendes til Miljø & Teknik på miljo@albertslund.dk 

  Du kan ansøge HOFOR om refusion af tilslutningsbidrag, hvis du afkobler dit regnvand. HOFOR vurderer din ansøgning og beslutter, om du vil kunne få refusion for dit nedsivningsprojekt. Se mere på www.hofor.dk