Gå til hovedindhold

Byens affaldsordninger

Hvordan er det lige med affald, der hvor du bor?

Indhold

  Få styr på din affaldsordning

  Er du ny borger i Albertslund? Eller er du bare i tvivl om hvordan du håndterer dit affald? Klik på linket til højre og se på kortet hvilken affaldsordning dit boligområde har.

  Find affaldsordningen herunder og læs mere om hvordan du gør med dit affald.

  De fire hovedaffaldsordninger i Albertslund

  Ordning 1.

  Har dit boligområde valgt en todelt beholder til mad- og restaffald ved husstanden? Og at glas, metal, plast (og drikkevarerkartonner), papir og pap skal afleveres i et fælles miljøspot?

  Læs mere om dit mad/rest affald under Tre todelte beholdere.

  Læs mere om pap, papir, plast, metal og glas under Miljøspot med fælles minicontainere eller under Miljøspot med nedgravede beholdere, alt efter hvilken type beholdere der findes i de fælles miljøspot i dit boligområde.

  Ordning 2.

  Mad- og restaffald, papir og plastemballage, metal- og glasemballage og pap

  I dit boligområde har hver husstand tre todelte beholdere til hhv. mad/rest, papir/plast+Mad- og drikkekartoner og metal/glas samt en beholder til pap

   

  Du lejer de 4 beholdere. 

  Mad/Rest

  Beholderen til mad- og restaffald tømmes hver 14. dag. Har dit boligområde valgt sommertømning, bliver beholderen tømt hver uge i juni, juli og august. Klik på dit boligområde på kortet til højre og tjek om dit boligområde har valgt sommertømning i skemaet under kortet. 

  Papir/Plast + Mad- og drikkekartoner

  Beholderen til papir og plastemballage tømmes hver 3. uge. Har du mere papir eller plastemballage end der kan være i beholderen, kan du stille det ud (sorteret) i klare sække ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden sækken(e) med.
  Bemærk at du nu også skal smide Mad- og drikkekartoner ud særskilt, i samme kammer som dit plastaffald.

  Metal/Glas

  Beholderen til Metal/Glas tømmes hver 8. uge. Har du mere metal- eller glasemballage end der kan være i beholderen, kan du stille det ud (sorteret) i klare sække ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden sækken(e) med.

  Pap

  Beholderen til pap tømmes hver 4. uge. Har du mere pap end der kan være i beholderen, kan du stille det ud slået sammen og bundtet ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden det med. Pap må ikke være vådt. Lidt fugtigt er OK, men ikke vådt

   

  SMS

  Du kan få en SMS dagen før beholderne til Papir/Plast og Metal/Glas bliver tømt.

  Læs mere under SMS Ordning.

  Haveaffald og storskrald

  Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge imellem. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find information om dit boligområdes ordning for haveaffald og  storskrald i skemaet under kortet. 

  Læs mere om hvordan du bestiller en afhentning under Haveaffald og storskrald

  Farligt affald

  I dit boligområde har alle husstande fået udleveret en rød miljøboks til farligt affald. Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom boks, næste gang han henter dit restaffald. 

  Læs mere om hvordan du bruger den røde miljøboks under Farligt affald

  Andet affald

  Der er stadig en del affald som du ikke får hentet. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.

  Mål på beholderne

  Ordning 4.

  Mad- og restaffald, papir, pap, glas-, metal- og plastemballage

  Du skal aflevere mad- restaffald, papir, pap, glas, metal og plast i boligområdets fælles affaldsøer med minicontainere. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om affaldsøernes placering i skemaet under kortet. 

  Haveaffald, storskrald og andet affald

  Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Måske har I en central plads til haveaffald og storskrald. Måske har I en miljøstation, hvor du udover haveaffald også kan aflevere blandt andet farligt affald, hårde hvidevarer, computerskærme, småt elektronik og porcelæn. Klik på dit boligområde på kortet til højre og se i skemaet under kortet, hvad I har valgt i dit boligområde. 

  Klik på den grønne boble til højre og læs mere om hvad en miljøstation er.

  Farligt affald

  Farligt affald må ikke komme i restaffaldet, da det er farligt for skraldemanden og fordi det skader miljøet, når det bliver brændt på forbrændingsanlægget. 

  Farligt affald er blandt andet makeup, batterier, sparepærer, LED pærer, spraydåser, samt alle beholdere med orange faremærke, fx rester af gift, kemikalier, rengøringsmidler og maling.

  Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. 

  Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Andet affald

  Der vil stadig være affald som du ikke kan komme af med i dit boligområde. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.

  Ordning 6.

  Mad- og restaffald, papir, pap, glas, metal og plast 

  Du skal aflevere mad- restaffald, papir, pap, glas, metal og plast i boligområdets fælles miljøspot med nedgravede beholdere. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om placering af miljøspot i skemaet under kortet.

   


  Vi har udarbejdet et kort hvor du nu kan få et overblik over, hvor mange kilo affald, der indsamles i de enkelte nedgravede beholdere og kuber, da disse vejes i forbindelse med tømning.

  Klik her for kort med vejetal

  På kortet kan du eventuelt indtaste den ønskede adresse og derefter klikke på den nærmeste runde cirkel, som angiver en placeret container. OBS: Der kan godt fejl i disse vejetal - men vi forsøger løbende at fange de fejl, der måtte være. Så tallene skal lige tages med "et gran salt"

  Haveaffald, storskrald og andet affald

  Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Måske har I en central plads til haveaffald og storskrald. Måske har I en miljøstation, hvor du udover haveaffald også kan aflevere blandt andet farligt affald, hårde hvidevarer, computerskærme, småt elektronik og porcelæn. Klik på dit boligområde på kortet til højre og se i skemaet under kortet, hvad I har i dit boligområde. 

  Klik på den grønne boble til højre og læs mere om hvad en miljøstation er.

  Farligt affald

  Farligt affald må ikke komme i restaffaldet, da det er farligt for skraldemanden og fordi det skader miljøet, når det bliver brændt på forbrændingsanlægget. 

  Farligt affald er blandt andet makeup, batterier, sparepærer, LED pærer, spraydåser, samt alle beholdere med orange faremærke, fx rester af gift, kemikalier, rengøringsmidler og maling.

  Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

  Andet affald

  Der vil stadig være affald som du ikke kan komme af med i dit boligområde. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.