Gå til hovedindhold

Specialtandplejen

Tilbud for dig, der er sindslidende, udviklingshæmmet eller lider af anden betydelig, varig funktionsnedsættelse.

Indhold

  Hvis du har et omfattende handicap, autisme, udviklingshæmning eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose) og derfor ikke kan gå til tandlægen, kan du blive henvist til behandling hos en specialtandlæge.

  For at blive henvist skal du have en funktionsnedsættelse, der betyder, at du er afhængig af andres hjælp, og at du kan få tildelt førtidspension.

  Albertslund Kommune henviser til behandling hos Specialtandplejen i Gentofte. Specialtandplejen vurderer dine ønsker, behov og muligheder for behandlinger, når du kommer der første gang. Hensigten er at afhjælpe og forebygge smerter, og at vedligeholde din tyggefunktion. Specialtandplejen laver almindelige tandbehandlinger som fx tandrensning, fyldninger og proteser.
  I nogle behandlinger er det nødvendigt med narkose. Hos Specialtandplejen bliver du også undervist i at pleje mund, tænder og proteser korrekt. Det er vigtigt, at du følges af personale eller pårørende, der kan hjælpe dig hvis der er behov for det.

  Læs mere om Specialtandplejen på deres hjemmeside: http://www.gentofte.dk/specialtandplejen

  For at blive henvist skal en fagperson der kender dig og din situation godt, fx lederen af dit bo- eller behandlingstilbud eller din værge, udfylde en henvisningsblanket til dig. Samtidigt med at blanketten bliver udfyldt, indhenter I den nødvendige dokumentation, herunder journal og røntgen, når der er behov for det. Du kan ikke blive henvist på grund af tandlægeangst medmindre du også lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse (psykose) eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse.

  Om betaling:
  Din betaling afhænger af din behandling, og hvor mange behandlinger, du har brug for. Du betaler selv de første 2075 kr. årligt (2023) og hvis prisen er højere betaler Albertslund Kommune det resterende beløb.

  Hvis du ønsker yderligere information kontakt administrationen i Tandplejen: 43687722