Gå til hovedindhold

Socialtandplejen

Tilbud for borgere, der er særligt udsatte eller hjemløse.

Indhold

  Socialtandplejen er et kommunalt tilbud til dig, der er udsat eller har særlige sociale problemer, og derfor ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud i privat praksis. Det kan eksempelvis være stof- eller alkoholmisbrug, hjemløshed eller særlige økonomiske vanskeligheder.

  Tandplejen foregår i tandklinikken i Sundhedshuset og er gratis. Her kan du få hjælp til: 

  • Akut tandbehandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand som eksempelvis knækkede tænder

  • Funktionsopbyggende tandbehandling, eksempelvis ved nedsat tyggefunktion eller mistede tænder

  • Forebyggende råd og vejledning om at vedligeholde behandlingen, eksempelvis information og instruktion i tandpleje, herunder daglig mundhygiejne

  • Forebyggende behandling eller funktionsopbyggende behandling, som eksempelvis genopbygning af hele tandsæt eller proteser

  Socialtandplejen kan ikke yde tilskud til eventuelle transportomkostninger til og fra klinikken.

   

  Visitation til Socialtandplejen

  Visitation til Socialtandplejen sker via din socialrådgiver i Socialenheden for voksne, din støttekontakt person i bostøtteenheden eller din behandler i Albertslund Rusmiddelcenter. 

  Hvis du vil vide mere om Socialtandplejen, så kontakt Voksensocialafdelingen i Albertslund Kommune på telefon: 43686507 eller på mail: voksensocialafdelingen@albertslund.dk

   

  Den udvidede socialtandpleje

  Det udvidede socialtandpleje tilbud, tilbydes til dig som borger, der udover dårlig økonomi, også har andre udfordringer og problemer. Du bliver vurderet efter aktivlovens §82, behandlingsniveauet er efter samme lovgivning. Vi forventer vi starter op medio august 2021.

  For mere information, kontakt Voksensocialafdelingen i Albertslund Kommune på telefon: 43686507 eller på mail: voksensocialafdelingen@albertslund.dk