Gå til hovedindhold

Omsorgstandpleje

Tilbud for 18+ årige, der, af fysiske eller psykiske årsager, kun med stort besvær kan/er forhindret i at benytte de almindelige tandplejetilbud.

Indhold

  Tandplejen arbejder for at:

  • Tyggeevnen bevares
  • Smertetilstande og gener afhjælpes
  • Behandlingen afpasses den enkeltes ønsker og almentilstand

  Det er frivilligt, om du vil modtage tilbud om omsorgstandpleje.

  Omsorgstandpleje tilbydes af kommunens tandplejepersonale.

  Behandlingerne udføres primært på tandklinikken i Sundhedshuset. Vi anbefaler, at du har en ledsager med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

  Omsorgstandplejen kan ikke yde tilskud til evt. transportomkostninger til og fra klinikken.

  Egenbetaling i 2021 er 550,00 kr. årligt. Du vil blive opkrævet én gang om måneden, svarende til en månedlig udgift på 45,83 kr. Herudover er behandlingen gratis.

  Kommunens visitator afgør, om du er berettiget til omsorgstandpleje. Visitationen kan kontaktes på tlf.: 4368 6500.

  Ønsker du yderligere information kan du kontakte Tandplejens administration på tlf. 4368 7722.