Gå til hovedindhold

Børnehaver

Adresse- og kontaktoplysninger for børnehaver.
Børnehaver er for børn fra 2 år og 10 måneder og frem til barnets start i skole.

Indhold

  Børnehuset Baunegård

  Børnehuset Baunegård har børn fra 2 år og 10 måneder frem til klubalderen. Vi har 3 afdelinger, som er børnehaven, fritidshjemmet og klubben.

  Vi bygger på ideen om institutionen som et fællesskab, hvor alle børn, forældre og personaler tæller med og byder ind med det, de kan. Sammen bygger og skaber vi rammerne for en god barndom. Institutionen er et særligt og vigtigt sted i børnenes, personalets og familiernes liv. Åbenhed og deltagelse præger samarbejdet samtidig med, at der er lige så mange forskellige måder at deltage på, som der er familier.

  Børnehavens åbningstid alle hverdage: 7.00 - 16.45

  Baunegårds tilsynsrapport 2023

  Gl. Landevej 47
  2620 Albertslund

  Telefon: 43 64 66 20

  E-mail: bhu.baunegaard@albertslund.dk

  Se institutionens hjemmeside

  Børnehaven Søndergård

  Vi arbejder med udgangspunkt i den anerkendende pædagogik og med fokus på børnefællesskaber. Børnehavens mål er at skabe tryghed, omsorg, udvikling og trivsel for det enkelte barn. Vi ser det som en værdi, at barnet indgår i et fællesskab, hvor det gennem legen og samværet med andre børn og voksne, danner sin egen personlighed og erhverver sig sociale og kognitive kompetencer.
  Børnehaven har også 6 inklusionspladser til børn, som har særligt behov for hjælp og støtte, og som er visiteret til ekstra ressourcer.

  Åbningstid alle hverdage: 7.00 - 16.45

  Søndergårds tilsynsrapport 2024

  Evaluering af Søndergårds læreplan 2024

  Herstedvesterstræde 2
  2620 Albertslund

  Telefon: 30 71 26 20

  E-mail: bha.soendergaard@albertslund.dk

  Se børnehavens hjemmeside