Gå til hovedindhold

Voksne udviklingshæmmede

Alle har ret til at leve så selvstændigt et liv som overhovedet muligt. Dette gælder også for borgere, der har fysiske eller psykiske begrænsninger.

Indhold

  Albertslund Kommune driver to botilbud og et klubtilbud, som er særligt målrettet voksne udviklingshæmmede. Personalet i de pågældende botilbud består af pædagogisk uddannet personale. Derudover er der en række borgere, som bor i egen bolig.

  Albertslund Kommune driver to bosteder med plads til 32 voksne udviklingshæmmede. Formålet med boligerne er, at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen sigter mod, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

  Økonomi

  I kommunens bofællesskaber betales der ud over den månedlige husleje, som afregnes med boligselskabet, er der månedlige udgifter til kost og inventar.

  At bo i botilbud

  Alle der bor i et af kommunens bofællesskaber ydes støtte til hjemmevejledning efter Serviceloven §85.

  Visitation

  For at komme i betragtning til et botilbud skal man visiteres af kommunen.

  Du kan kontakte Socialenheden for voksne på tlf.: 23 31 63 40 dagligt fra kl. 9-12 eller e-mail vs@albertslund.dk for nærmere råd og vejledning.

  Albertslund Kommune har en række tilbud til voksne udviklingshæmmede der bor i egen lejlighed.

  Albertslund Kommune har eget korps af bostøtter til at rådgive og vejlede de udviklingshæmmede, der bor i egen lejlighed. Det vil ofte være omkring dagligdagsemner som personlig hygiejne, madlavning, økonomi og lignende. Derudover kan bostøtten støtte op om samarbejdet med beskæftigelses- og fritidstilbud.

  Bostøtte i egen bolig sker efter Servicelovens §85 og visiteres af sagsbehandlerne i Socialenheden for voksne.

  Du kan kontakte Socialenheden for voksne på tlf.: 23 31 63 40 dagligt fra kl. 9-12 eller e-mail vs@albertslund.dk for nærmere råd og vejledning.

  Bofællesskabet Humlehusene består af otte lejligheder på cirka 28m2. De indeholder hver en stue, et tekøkken og et handicapvenligt badeværelse. Til hver lejlighed hører desuden en flisebelagt terrasse på cirka 17m2.

  Humlehusene ligger midt i et trafiksikkert stisystem og cirka 250 meter fra indkøbsmuligheder. Der er gode offentlige transport muligheder, da både linje 141 og 149 stopper cirka 200 meter fra boligerne. Det tager cirka 15 minutter at komme til Albertslund Centrum.

  Målgruppe

  Bofællesskabet henvender sig udelukkende til voksne med udviklingshæmninger.

  Økonomi

  Månedlige udgifter: ca. 1900 kt. til kost, rengøringsartikler mm. og ca. 100 kr. til inventar.

  Personaledækning

  Der er normalt personale til stede fra klokken 8 - 21. i hverdage og 12 - 20 i weekenden

  Lovgrundlag

  Boformen er etableret efter lov om almene boliger m.v. § 105 stk. 2.
  Pædagogisk støtte ydes efter Servicelovens § 85.

  Boligerne Herstedøster Sidevej, er en døgninstitution for 24 voksne udviklingshæmmede beboere. Ud over den information du kan finde om boligerne på denne side, kan du også besøge Herstedøstersidevejs egen hjemmeside.

  Et af botilbuddets overordnede mål er, at den enkelte beboer får størst mulig indflydelse på eget liv. Dette gøres blandt andet gennem de praktiske opgaver, der skal løses med henblik på at få dagligdagen til at fungere i de enkelte huse.
  Etik og moral vægtes højt i og med, da pædagogerne arbejder i beboernes hjem.

  Personalesammensætning

  Personalet i Boligerne på Herstedøster Sidevej består af pædagogisk uddannet
  personale og administrative medarbejdere. Der er personale til stedet hele døgnet.

  Lovgrundlag

  Boligerne Herstedøster Sidevej, drives af Albertslund Kommune efter § 108 i Lov om Social Service.

  Formålet med Klub Stoppestedet er, at give medlemmerne mulighed for at hygge sig i socialt samvær med andre ligestillede, samt modvirke isolation og ensomhed. Klubben henvender sig udelukkende til voksne udviklingshæmmede bosiddende Albertslund- eller en af omegnskommunerne.

  Åbningstider

  Klub Stoppestedet holder til i Poppelhusene 1 og holder åbent tirsdag og torsdag kl. 16.00 til kl. 21.30

  Herudover tilbyder vi arrangementer eller ture 10 lørdage om året.

  Personale

  Der er ansat personale med pædagogisk baggrund.

  Medlemsindflydelse

  I Klubben er medlemsindflydelse en selvfølge, både i det daglige og via fællesmøder. 

  Lovgrundlag

  Klubben drives efter Servicelovens § 104, som et aktivitets og samværstilbud.

  Aktiviteter

  I Stoppestedet har vi, i årets løb, gang i mange forskellige aktiviteter så som:
  Ture ud af huset. F.eks. Tivoli, Sjællands Festival og shopping.
  Mange muligheder for kreativ udfoldelse, træningsmuligheder, Play Station, computer.
  Turneringer i dart og backgammon.
  Fællesspisning: I vores køkken tilberedes sund og god mad alle klubdage.
  Klub Stoppestedet tilbyder medlemmerne en rejse årligt.
  Her er masser af hygge og sjov, og der er altid plads til at tale om det der ikke er så nemt.

  Medlemskab og pris

  Hvis du ønsker at blive medlem, kan du henvende dig til klubben eller hos sagsbehandlerne i ’Socialenheden for voksne’. Det er din sagsbehandler, der behandler din ansøgning, men vi vil gerne have besøg af dig i klubben som en del af vurderingen. Ansøgningen behandles i visitationsudvalget og derefter får du svar. Hvis du bor i en anden kommune end Albertslund, er det er din egen kommune, der har den endelige afgørelse. Der er normalt en sagsbehandlingstid på op til 12 uger.

  Det koster 95 kr. om måneden at være medlem af Klub Stoppestedet. 

  Prisen pr. måltid er 40 kr.

  Derudover skal medlemmerne selv betale for rejser, ture og andre udgifter i forbindelse med aktiviteter.

  Kontakt

  Klub Stoppestedet
  Tlf. i åbningstiden 28 35 52 17

  Kontakt til leder: Pernille Elholm, 51 68 75 77,  pll@albertslund.dk

  Socialenheden for voksne
  Tlf. 23 31 63 40 
  Åbent for telefonisk henvendelse hver dag kl. 9 - 12

  I Forvaltningslovens §8 fremgår det, at man som borger har ret til at lade sig bistå af en bisidder.

  Som borger bestemmer man som hovedregel selv, hvem der skal være bisidder i sagen. Det kan være en bekendt eller ven, der kan støtte én på det personlige plan. Men bisidderen kan også have en faglig baggrund og dermed en særlig indsigt i det felt, som sagen drejer sig om.

  Har du brug for en bisidder, kan følgende netværk og foreninger stille frivillige bisiddere til rådighed:  Frivilligcenter Albertslund

  Landsforeningen for Børn og Forældre

  Ligeværd – Lokalforeningen Storkøbenhavn

  SANDs bisidderkorps

  SINDs bisidderordning