Gå til hovedindhold

Borgere med hjerneskade

I Albertslund Kommune er Stine Schou Petersen ansat som hjerneskadekoordinator.

I Danmark rammes ca. 12.000 årligt af en erhvervet hjerneskade og ca. 80 af dem i bor i Albertslund.
Årsagerne til skaden er mange og kan blandt andet skyldes: En blodprop eller en blødning i hjernen, også kaldet apopleksi, et hoved traume som følge af trafikuheld, tumor eller infektioner i hjernen.

For de fleste medfører skaden et ændret hverdagsliv og følgerne kan variere fra ganske lette til meget svære fysiske, sociale og kognitive problemer. Fysiske skader kan vise sig i form af en lammet arm eller ben, nedsat udholdenhed og tale-og synkebesvær. Kognitive følger kan være nedsat hukommelse, overblik, initiativ og koncentration, manglende erkendelse, hvilket således ofte påvirker personens sociale adfærd.

På grund af hjerneskaden vil den ramtes privat – og arbejdsliv således være påvirket på kortere eller længere sigt, samt for nogle ramte, være varigt.

Når hjerneskaden rammer, er det ikke kun den ramtes eget liv, der påvirkes, men i lige så høj grad de pårørende. De oplever, at deres ægtefælle, datter, søn, far, søster eller bror forandrer sig, og ikke længere er den samme som før.

Hjerneskadekoordinatoren koordinerer de komplekse rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og kan dermed fungere som bindeled mellem de mange instanser, der kan været involveret.
Hjerneskadekoordinatoren kan desuden tilbyde vejledning i spørgsmål om borgere med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordinator Stine Schou kan kontaktes på telefon 25 32 92 60 eller på e-mail  stine.schou.petersen@albertslund.dk