Gå til hovedindhold

Borgere med demens

Albertslund Kommune yder særlig hjælp og støtte til mennesker med demens og deres familier. Støtten ydes, hvor den demente bor, dvs. i eget hjem, i ældrebolig, under dagophold, i almen plejebolig eller beskyttet bolig.

Indhold

  Hvis du er ønsker mere information, kan du kontakte demenskonsulent Bente Lauridsen, tlf. 40 22 65 12 og mail Bente Lauridsen

  Invitation til borgere med demenssygdom og deres nære pårørende til Demenscafé i Humlehusene 3.

  Demenscafé i Humlehusene 3 - ER PT. LUKKET GRUNDET COVID19

  Det er svært at leve med en demenssygdom – også når man er pårørende. Ofte har man brug for at møde andre ligestillede og, sammen med dem, tilbringe nogle timer med samvær, hygge og glæde.

  Dette er der plads til, når vi inviterer mennesker med en demenssygdom og deres nære pårørende til demenscafé i Humlehusene 3.

  Vi afholder demenscafé 3. onsdag hver måned kl. 13.30-15.00

  Sammen vil vi enten synge, danse, spille banko samt drikke kaffe og snakke i fællessalen i Humlehusene 3. Du kan købe kage og kaffe til arrangementerne til kr. 30,-

  Levende musik underholder til både sang og erindringsdans

  Du skal tilmelde dig senest én uge før arrangementet. Det gør du ved at kontakte Humlely på 30 34 78 69. Vi har begrænset antal pladser afhængigt af arrangementet.

  I caféen deltager daghjemmene Humlebien/Humlely og personalet derfra.

  I samarbejde med Albertslund Kommune har Storyboard Productions lavet tre film med en lang række personlige og stærke beretninger fra pårørende (ægtefæller og børn) til demensramte, hvor de åbent fortæller om hele demensforløbet.

  I samarbejde med Albertslund Kommune har Storyboard Productions lavet tre film med en lang række personlige og stærke beretninger fra pårørende (ægtefæller og børn) til demensramte, hvor de åbent fortæller om hele demensforløbet. Man kommer tæt på dagligdagen og alle de følelsesmæssige op- og nedture gennem demensforløbet.

  Til at supplere de pårørende fortæller en række eksperter på demensområdet om baggrunden for de pårørendes oplevelser – og de giver også gode råd og vejledning til, hvordan man kan gribe det hele an.

  De tre film er tidsmæssigt opdelt inden for demenssygdommens tre faser:

  Den første film, "Når demensen flytter ind", handler om perioden med de tidlige og vage tegn på demens, hvor det kan være svært at sætte fingeren på, hvad der egentlig er galt.

  Den anden film, "Når demensen bliver tydelig", dækker midtvejs i demenssygdommen, hvor man kan have fået en diagnose, men hvor det tit også bliver mere og mere besværligt og hårdt for familien og den demensramte at klare dagligdagen.

  Og endelig behandler den tredje film, "Når demensen er fremskreden", tiden lige før og efter den demensramte typisk kommer på plejehjem.

  Filmene er hver 27 - 30 min. lange.

  Pårørende til mennesker med demens i Albertslund Kommune kan gratis få udleveret kode til afspilningen af filmene. Filmene afspilles på www.storyboardfilm.com/albertslund og koden udleveres ved kontakt til demensteamet på tlf. 40 22 65 12/30 30 33 06

  Filmene kan også købes som DVD på wwww.storyboardfilm.dk/webshop

  Se en film om symptomer på demens og hvordan Albertslund Kommune hjælper borgere med demens og pårørende.

  I Albertslund Kommune er Bente Lauridsen ansat som demenskonsulent og Pia Sørensen er ansat som demensvejleder.

  I Danmark lider over 80.000 danskere af en demenssygdom. Demens er en betegnelse for en række symptomer på svækkelse af hjernens funktion. Det kan være svigtende hukommelse, nedsat koncentrations- og orienteringsevne samt sprogproblemer. Sygdommen kan også være ledsaget af ændringer i personlighed, adfærd og humør. Hvert år bliver 15.000 danskere ramt af en demenssygdom.

  Alle demenssygdomme griber dybt ind i en families liv. Både borgeren med demens og de pårørende bliver udfordret af nye opgaver og krav.

  Når en familie bliver ramt kan det være vanskeligt at gennemskue, hvor der er vejledning og støtte at få. Derfor er der behov for på en enkel og overskuelig måde at kunne få vejledning til at få dagligdagen til at hænge sammen. Det kan være hjælp til det praktiske/personlige, afklarende samtaler, kontakt til foreninger, læger, pårørendegrupper o.a. Demenskonsulenten og demensvejlederen kan hjælpe med denne vejledning og samtidig tilbyde at være bindeled mellem de mange kontakter, som sygdommen kræver.

  Demenskonsulent Bente Lauridsen kan kontaktes på telefon 40 22 65 12 eller via e-mail bente.lauridsen@albertslund.dk
  Demensvejleder Pia Sørensen kan kontaktes på telefon 30 30 33 06 eller via e-mail pia.sorensen@albertslund.dk

  Folder om demens - og muligheder i Albertslund

  Når et menneske får konstateret en demenssygdom, påvirker det hele familien. Der opstår situationer, som er vanskelige at takle for både den demente og de pårørende.

  Pårørendegrupperne et pt. lukket grundet covid19, men ring til Bente Lauridsen eller Pia Sørensen vedrørende andre muligheder.

  I Albertslund er det muligt at deltage i en pårørendegruppe. Gruppen er for pårørende, som har demenssygdom tæt inde på livet.

  Gruppen giver mulighed for sammen med andre pårørende at udveksle erfaringer og oplevelser fra hverdagen - både de gode og svære historier. Man får støtte og forståelse fra mennesker, som står i samme situation, og der er mulighed for vejledning.

  Demenskonsulent Bente Lauridsen og demensvejleder Pia Sørensen deltager i pårørendegruppen som faglige konsulenter. Gruppen mødes i 2 timer ca. 1 gang om måneden i Humlehusene 3, Flexsalen. Møderne foregår som regel den første onsdag i måneden Der serveres brød og kaffe/te ved mødet.

  Praktiske oplysninger og tilmelding.

  Hvis du er interesseret eller ønsker yderligere information, kan du kontakte demenskonsulent Bente Lauridsen på tlf.40 22 65 12 eller demensvejleder Pia Sørensen tlf. 30 30 33 06 eller på mail bente.lauridsen@albertslund.dk.

  Du skal selv sørge for transport.

  Hvis din demente pårørende har vanskeligt ved at være alene hjemme, kan du kontakte demenskonsulent Bente Lauridsen på tlf. 40 22 65 12, så vi sammen kan finde en løsning.

  Det er gratis at deltage.

  I Forvaltningslovens §8 fremgår det, at man som borger har ret til at lade sig bistå af en bisidder.

  Som borger bestemmer man som hovedregel selv, hvem der skal være bisidder i sagen. Det kan være en bekendt eller ven, der kan støtte én på det personlige plan. Men bisidderen kan også have en faglig baggrund og dermed en særlig indsigt i det felt, som sagen drejer sig om.

  Har du brug for en bisidder, kan følgende netværk og foreninger stille frivillige bisiddere til rådighed:

  Bisidderhjælp - Næstehjælperne - Albertslund

  Frivilligcenter Albertslund

  Landsforeningen for børn og forældre

  Ligeværd - Lokalforeningen Storkøbenhavn

  SANDs bisidderkorps

  SINDs bisidderordning

  Dokumenter

  Kontakt

  Sundhed, Pleje & Omsorg

  Demensteam

  Demensteamet består af:

  Demenskonsulent Bente Lauridsen og demensvejleder Pia Sørensen.

  Albertslund Kommune, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund

  Telefon: 40 22 65 12 (Bente) / 30 30 33 06 (Pia)

  Email: bente.lauridsen@albertslund.dk / pia.sorensen@albertslund.dk