Gå til hovedindhold

Borgere med demens

Albertslund Kommune yder særlig hjælp og støtte til mennesker med demens og deres familier. Støtten ydes, hvor den demente bor, dvs. i eget hjem, i ældrebolig, under dagophold, i almen plejebolig eller beskyttet bolig.

Indhold

  I Danmark lider over 80.000 danskere af en demenssygdom. Demens er en betegnelse for en række symptomer på svækkelse af hjernens funktion. Det kan være svigtende hukommelse, nedsat koncentrations- og orienteringsevne samt sprogproblemer. Sygdommen kan også være ledsaget af ændringer i personlighed, adfærd og humør. Hvert år bliver 15.000 danskere ramt af en demenssygdom.

  Alle demenssygdomme griber dybt ind i en families liv. Både borgeren med demens og de pårørende bliver udfordret af nye opgaver og krav.

  Når en familie bliver ramt kan det være vanskeligt at gennemskue, hvor der er vejledning og støtte at få. Derfor er der behov for på en enkel og overskuelig måde at kunne få vejledning til at få dagligdagen til at hænge sammen. Det kan være hjælp til det praktiske/personlige, afklarende samtaler, kontakt til foreninger, læger, pårørendegrupper o.a.

  Demenskonsulenten og demensvejlederen kan hjælpe med denne vejledning og samtidig tilbyde at være bindeled mellem de mange kontakter, som sygdommen kræver. I Albertslund Kommune er Bente Lauridsen og Elena Custura ansat som demenskonsulent og -vejleder. Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har behov for hjælp eller ønsker mere information. Du finder kontaktoplysninger her på siden.

  Folder om demens - og muligheder i Albertslund

  Tilbud til pårørende

  Når et menneske får konstateret en demenssygdom, påvirker det hele familien. Der opstår situationer, som er vanskelige at tackle for både den demente og dig som pårørende.

  I samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund Kommune har du mulighed for at deltage i Demensskolen. Tilbuddet er for pårørende, som har demenssygdom tæt inde på livet.

  Formålet med Demensskolen:

  I Demensskolen får du mulighed for sammen med andre pårørende at deltage i 4 oplæg omkring demens med følgende emner:

  • Demenssygdomme
  • Selvbestemmelse og juridiske dilemmaer
  • Rollen som pårørende
  • Dagligdagen med demens

  Du får mulighed for at stille spørgsmål og møde andre mennesker i samme situation som dig selv. Ved alle oplæg vil, der ud over oplægsholder deltage en demenskonsulent.

  Praktiske oplysninger og tilmelding

  Undervisningen tilbydes som en samlet undervisningspakke, hvor det anbefales at du deltager i alle 4 oplæg. Der kan maximalt deltage 2 pårørende fra hver familie.

  Forløbet gennemføres forår og efterår. Tilmelding sker ved henvendelse til demenskonsulent Bente Lauridsen.

  Når et menneske får konstateret en demenssygdom, påvirker det hele familien. Der opstår situationer, som er vanskelige at takle for både den demente og de pårørende.

  I Albertslund er det muligt at deltage i en pårørendegruppe. Gruppen er for pårørende, som har demenssygdom tæt inde på livet.

  Gruppen giver mulighed for sammen med andre pårørende at udveksle erfaringer og oplevelser fra hverdagen - både de gode og svære historier. Man får støtte og forståelse fra mennesker, som står i samme situation, og der er mulighed for vejledning.

  Praktiske oplysninger og tilmelding

  Gruppen mødes i 2 timer ca. 1 gang om måneden i Humlehusene 3, Flexsalen. Møderne foregår som regel den første onsdag i måneden Der serveres brød og kaffe/te ved mødet.

  Det er gratis at deltage. Du skal selv sørge for transport.

  Hvis du er interesseret eller ønsker yderligere information, kan du kontakte demenskonsulent Bente Lauridsen eller demensvejleder Elena Custura.

  Hvis din demente pårørende har vanskeligt ved at være alene hjemme, kan du kontakte demenskonsulent Bente Lauridsen.

  Ældre, Sundhed & Social

  Bente Lauridsen

  Demenskonsulent | Demensteamet

  Sundhedshuset Albertslund 
  Skolegangen 1 
  2620 Albertslund

  Telefon: 40 22 65 12

  E-mail: bente.lauridsen@albertslund.dk

  Ældre, Sundhed & Social

  Elena Custura

  Demensvejleder | Demensteamet

  Sundhedshuset Albertslund 
  Skolegangen 1 
  2620 Albertslund

  Telefon: 30 30 33 06

  E-mail: elena.custura@albertslund.dk

  Film om demens

  Se en film om symptomer på demens og hvordan Albertslund Kommune hjælper borgere med demens og pårørende.

  I samarbejde med Albertslund Kommune har Storyboard Productions lavet tre film med en lang række personlige og stærke beretninger fra pårørende (ægtefæller og børn) til demensramte, hvor de åbent fortæller om hele demensforløbet.

  I samarbejde med Albertslund Kommune har Storyboard Productions lavet tre film med en lang række personlige og stærke beretninger fra pårørende (ægtefæller og børn) til demensramte, hvor de åbent fortæller om hele demensforløbet. Man kommer tæt på dagligdagen og alle de følelsesmæssige op- og nedture gennem demensforløbet.

  Til at supplere de pårørende fortæller en række eksperter på demensområdet om baggrunden for de pårørendes oplevelser – og de giver også gode råd og vejledning til, hvordan man kan gribe det hele an.

  De tre film er tidsmæssigt opdelt inden for demenssygdommens tre faser:

  Den første film, "Når demensen flytter ind", handler om perioden med de tidlige og vage tegn på demens, hvor det kan være svært at sætte fingeren på, hvad der egentlig er galt.

  Den anden film, "Når demensen bliver tydelig", dækker midtvejs i demenssygdommen, hvor man kan have fået en diagnose, men hvor det tit også bliver mere og mere besværligt og hårdt for familien og den demensramte at klare dagligdagen.

  Og endelig behandler den tredje film, "Når demensen er fremskreden", tiden lige før og efter den demensramte typisk kommer på plejehjem.

  Filmene er hver 27 - 30 min. lange.

  Filmene afspilles på www.storyboardfilm.com/albertslund og koden til filmene er "demens1515".

  Filmene kan også købes som DVD på wwww.storyboardfilm.dk/webshop