Gå til hovedindhold

Alkoholbehandling

Læs hvordan man søger hjælp til alkoholbehandling.

Indhold

  Alkoholbehandling

  Har du eller en af dine nærmeste brug for hjælp i forbindelse med et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol, kan du kontakte Albertslund Rusmiddelcenter på tlf. 23 99 65 11 eller på e-mail voksensocialafdelingen@albertslund.dk

  Tilbuddet gives efter Sundhedsloven:

  "§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

  Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

  Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

  Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

  Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. "

  Selvhjælpsgrupper: Anonyme alkoholikers (AA) vagttelefon giver oplysninger om, hvor du finder AA-grupper 70 10 12 24, døgnåbnet http://dkaa.dk/

  Ved akut alkoholforgiftning:

  Ved akut alkoholforgiftning ring 1813.

  Du har mulighed for at henvende dig døgnet rundt til: Glostrup Hospital, psykiatrisk skadestue. Ndr. Ringvej 69 tlf. 43 23 35 74, 2600 Glostrup.

  Anonym rådgivning

  Albertslund Kommune tilbyder åben rådgivning til unge med forbrug af rusmidler. Rådgivningen retter sig både til de unge og til deres pårørende og netværk.

  Læs mere om anonym rådgivning

  Ambulant behandling

  Albertslund Kommune har indgået aftale om ambulant alkoholbehandling med Novavi og Blå kors. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorier, uanset hvor i landet de bor. Behandlingen kan være anonym og er gratis.

  Adresser:
  http://www.novavi.dk/ Glostrup; Hovedvejen 140-146, 2600 Glostrup tlf.: 3945 5500,
  http://www.blaakors.dk/ Blå kors; Jernbane alle 11 A 2630 Taastrup tlf. 4399 0167,
  Læs også Sundhedsstyrelsens vejledninger omkring alkohol

  Mere intensiv behandling

  Har du brug for et mere intensivt og struktureret behandlingstilbud som dag- eller døgnbehandling, kan du søge dette via Albertslund Kommune Socialenheden for voksne. Du kontakter enheden via kommunens hovednummer 43 68 68 68.

  Støtte til pårørende

  På Novavi kan pårørende til alkoholafhængige få op til 3 rådgivende vederlagsfrie samtaler.

  I øvrigt henvises der til:

  Børn og unge under 18 år som oplever, at familiemedlemmer har problemer med alkohol, kan henvende sig til Albertslund Kommunes Familieafsnit på tlf. 43 68 68 68.

  Børnetelefonen:
  Alle børn under 18 år kan henvende sig gratis og anonymt til Børnetelefonen på tlf. 116 111, www.bornetelefonen.dk

  Du kan få gratis og anonym rådgivning om alkoholproblemer døgnet rundt på www.hope.dk/alkohol

  Drikker din mor eller far, kan du få anonym rådgivning og skrive sammen med andre unge på www.hope.dk/ung

  Tuba tilbyder terapi og undervisning til unge mellem 14-35 år, som kommer fra en familie med alkohol problemer, www.tuba.dk

  Al-anon rådgiver pårørende til personer med alkohol afhængighed, www-al-anon.dk

  Telefonrådgivningen:
  Har du brug for en at tale med, kan du henvende dig til følgende telefonlinjer:
  Den blå linje tlf. 70 10 01 30, alle dage mellem kl. 18-23

  Alkohollinjen:
  Alkolinjen - Anonym rådgivning om alkoholproblemer 80 200 500 - mandag, tirsdag og fredag fra kl. 11.00-17.00. Onsdag og torsdag fra kl. 11.00-15.00 og der er åbent på helligdage.

  Giftlinjen på Bispebjerg Hospital tlf. 82 12 12 12, døgnåbent

  Dit Rum:
  Dit Rum og Albertslund Kommune har indgået et samarbejde om at hjælpe børn og unge (0-24 år) og deres familier, når alkohol, hash, stoffer eller medicin har taget overhånd i familien.

  Det er gratis at få hjælp, og Dit Rum tilbyder samtaler og grupper: Babygrupper, Børne- og Teengrupper og Ungegrupper.
  Ring på telefon 24 23 03 00 – eller brug kontaktformularen på www.ditrum.nu

  Sidst opdateret: 8. juni 2021