Gå til hovedindhold

Klagemuligheder

Her finder du information om muligheder for at klage over afgørelser, sagsbehandling m.m.

Indhold

  Hvis der i en personsag gives helt eller delvis afslag på en ansøgning, får du en skriftlig begrundelse for afslaget samt en ankevejledning, der indeholder tidsfrister.

  Du har mulighed for at få rådgivning og vejledning af borgerrådgiveren, der kan gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt.   

  Hvis du ønsker at klage over selve sagsbehandlingen bør du kontakte Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.

  Kontakt borgerrådgiveren på mail; borgerraadgiver@albertslund.dk

  Klager over afgørelser på tildeling af hjemmehjælp, skal sendes til Visitationen.

  Hvis klager, efter en revurdering af sagen, ikke får fuldt medhold, sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen. Du kan læse mere om ankestyrelsens behandling af klagesager på deres hjemmeside www.ast.dk

  Ønsker du at klage over udførelsen af hjælpen skal du i første instans rette henvendelse til din pågældende leverandør af hjælpen.

  Hvis du oplever at klagen ikke bliver behandlet ordentligt af leverandøren, kan du kontakte Visitationen.

  Kontakt

  Sundhed, Pleje & Omsorg

  Ældre, Sundhed & Social

  Til kontakt angående ældre, omsorg og sundhed.

  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund

  E-mail: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk