Gå til hovedindhold

Kommunalvalg 2021

Tirsdag den 16. november mellem kl. 8.00 og kl. 20.00 skal der vælges 21 medlemmer til Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Kandidaterne vælges for valgperioden den 1. januar 2022 – 31. december 2025. Der er i samme ombæring også valg til Regionsrådet. Vi vil her på siden opdatere med relevant indhold i perioden op til valget - bl.a. om mulighed for at brevstemme, valgsteder osv.

Indhold

  Se listen over hvilke partier og kandidater, der stiller op til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021. Og se hvilke valgforbund, der er indgået.

  Liste med partier og kandidater til kommunalvalget

  Liste med valgforbund

  Liste med parter, kandidater og valgforbund til regionalvalget

  Man har valgret, når man:
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet i mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

  Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- regionsvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

  For at kunne stemme skal man være optaget på valglisten. Alle, der er tilmeldt folkeregisteret i Albertslund Kommune den 1. november 2021, optages automatisk på valglisten.

  Albertslund Kommune følger naturligvis de gældende regler i valgloven og følger Indenrigs- og Boligministeriets vejledning. Det gælder både op til et valg, på valgdagen og efter et valg.

  Indenrigs- og Boligministeriets vejledning om afholdelse af kommunal- og regionalvalg 

  Du kan også stemme før valgdagen. Det sker på en særlig stemmeseddel på Albertslund Hovedbibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund. For at stemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. dit sundhedskort. Det kan også være kørekort eller pas. Man kan brevstemme på et hvilket som helst brevstemmested i landet.

  Du kan brevstemme fra tirsdag den 5. oktober til fredag den 12. november 2021.

  Åbningstider på Albertslund Hovedbibliotek
  Mandag til torsdag, kl. 10.00 – 18.00
  Fredag kl. 10.00 – 17.00
  Lørdag kl. 10.00 – 14.00 (den 23. og 30. oktober og 6. november)
  Fredag den 12. november kl. 9.00 – 17.00

  Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan brevstemme på sygehuset.
  Der stilles en lup til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksen er også udstyret med en sort filtpen, der gør det nemmere at se om man har skrevet de rigtige oplysninger på brevstemmesedlen.

  Udover Albertslund Hovedbibliotek vil der frem til fredag d. 12. november være mobile brevstemmesteder, som rejser rundt i kommunen. 

  Hold dig opdateret på, hvor og hvornår det er muligt at stemme ved de mobile brevstemmesteder nedenfor: 

  Fredag d. 22. oktober kl. 11-17

  Føtex

  Kanalgaden 1

  2620 Albertslund 

  Onsdag d. 27. oktober kl. 15-19

  Aktivitetslokalet, Kanalens Kvarter 

  Kanalens Kvarter 198

  2620 Albertslund

  Torsdag d. 28. oktober kl. 15-19

  Ved tøjbytteboden, Hyldespjældet

  Store Torv 37

  2620 Albertslund

  Onsdag d. 3. november kl. 10-14

  Vestegnen HF og VUC

  Gymnasievej 10 

  2620 Albertslund 

  Fredag d. 5. november kl. 8-12 og 14-17

  Vestskoven Gymnasium

  Liljens Kvarter 6

  2620 Albertslund

  Mandag d. 8. november kl. 15-19

  Beboerhuset, Bækgården

  Bækgården 17

  2620 Albertslund

  Tirsdag d. 9. november kl. 16-22

  Albertslund Stadion

  Skallerne 14

  2620 Albertslund

  Onsdag d. 10. november kl. 17-20

  ABC’s lokaler for enden af Ungehuset

  Hedemarksvej 16

  2620 Albertslund

  Torsdag d. 11. november kl. 15-19

  Bloklands fælleshus

  Blokland 34a

  2620 Albertslund

  Fredag d. 12/11 kl. 9-13

  Albertslund Stadion

  Skallerne 14

  2620 Albertslund

  På brevstemmestedet får man udleveret brevstemmematerialet, der består af en stemmeseddel, en lille farvet konvolut, et følgebrev og en yderkuvert, når man viser sin legitimation. Man kan altså ikke brevstemme uden legitimation. 

  Herefter er proceduren:

  • man udfylder sin stemmeseddel uden overværelse af andre ved at anføre navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti eller navnet på en kandidat. Ved folkeafstemninger udfyldes stemmesedlen ved at sætte et kryds ud for »Ja« eller »Nej«.
  • man lægger stemmesedlen i den lille farvede konvolut
  • man udfylder følgebrevet med navn, bopælsadresse, fødselsdato, dato og underskrift i overværelse af stemmemodtageren. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd 
  • stemmemodtageren attesterer følgebrevet – det betyder, at stemmemodtageren skriver under på, at alt er gået rigtigt til
  • man lægger den lille farvede konvolut med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert, mens stemmemodtageren ser på
  • den store yderkuvert udfyldes med navn, fødselsdato og bopæl
  • brevstemmen sendes herefter til vælgerens bopælskommune – deraf betegnelsen brevstemme

  Se herunder en video af, hvordan du brevstemmer.

   

  Du kan få hjælp til at stemme ved valget den 16. november.

  Læs Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder om hjælp til at stemme

  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til afstemningsstedet, kan anmode om at stemme i hjemmet.

  Det skal ske på en særlig blanket, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på Albertslund Hovedbibliotek fra den 19. oktober. Blanketten skal returneres til Albertslund Hovedbibliotek senest torsdag den 4. november 2021, kl. 18.00.

  Alle vælgere, der er optaget på valglisten modtager et valgkort senest den 11. november 2021 med oplysning om afstemningssted og valgbordsnummer.

  Hvis man ikke har modtaget valgkort senest den 13. november 2021, eller der er fejl på det kort man har modtaget, skal man ringe til Folkeregisteret og gøre opmærksom på det og evt. få oplyst valgsted og valgbord. Ring på tlf. 43686343 eller 43686375.

  Albertslund er inddelt i fem afstemningssteder. Det er Herstedøster Skole, Egelundskolen, Herstedlund Skole, Kongsholmcentret og Herstedvester Skole. Det står på valgkortet, hvilket afstemningssted man hører til. Man kan kun stemme på det afstemningssted, der står på valgkortet. Husk at medbringe valgkortet.

  Hvis man kan komme hen til valgstedet, men ikke ind i valglokalet, kan man stemme udenfor med valgstyreres eller tilforordnedes hjælp.

  Hjælpemidler på afstemningsstederne på valgdagen
  På alle afstemningssteder stilles der en ikke håndholdt lup, samt en ikke håndholdt LED-lampe til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksene er også udstyret med sorte filtpenne, der gør det nemmere at se om man har sat sit kryds det rigtige sted.

  Særligt handicapvenligt afstemningssted
  Afstemningsstedet på Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted for kørestolsbrugere eller gangbesværede vælgere. Afstemningsstedet er udstyret med rampe ved indgangen og et stemmerum med hæve-/sænkebord, samt et CCTV (forstørrelsesapparat med skærm).

  Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at vælge et andet afstemningssted i kommunen, end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten. Ansøgning om ændring af afstemningssted sendes til Folkeregistret på rådhuset. Ansøgning kan tidligst indsendes fra tirsdag den 19. oktober 2021 og senest mandag den 8. november 2021, kl. 12.00.

   

  Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet tirsdag, den 16. november og ikke har nogen til at køre for sig, kan få gratis hjælp af kommunen til at blive transporteret til og fra valgstedet.
  Transporten skal bestilles senest mandag, den 15. november, inden kl. 14.00. Transport bestilles ved at ringe til Borgerservice på rådhuset, tlf. 4368 6343 eller 4368 6375.

  Albertslund – byen for børnene, det grønne og fælleskabet

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskab i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre

  Læs mere