Kommunalvalg 2017

Tirsdag den 21. november mellem kl. 8.00 og kl. 20.00 skal der vælges 21 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Kandidaterne vælges for valgperioden den 1. januar 2018 – 31. december 2021.


Hvem har valgret?
For at kunne stemme til valget skal man være fyldt 18 år på valgdagen, have fast bopæl i kommunen og desuden enten
1) have dansk indfødsret
2) være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
3) være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol
4) være statsborger i Island eller Norge eller
5) uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

For at kunne stemme skal man være optaget på valglisten. Alle, der er tilmeldt folkeregisteret i Albertslund Kommune den 6. november 2017, optages automatisk på valglisten.

Kandidater
Det ligger nu fast hvem, der stiller op til kommunalbestyrelsen. Se listen over de kandidater, du kan stemme på (link)

Det kan oplyses, at der er indgået valgforbund mellem følgende partier:
- A. Socialdemokratiet og F. SF- Socialistisk Folkepart.
- C. Det Konservative Folkeparti, I. Liberal Alliance, O. Dansk Folkeparti og V. Venstre, Danmarks Liberale Parti.
- B. Radikale Venstre, Ø. Enhedslisten og Å. Alternativet.

Stem før valgdagen
Du kan også stemme før valgdagen. Det sker på en særlig stemmeseddel på Albertslund Hovedbibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund. For at stemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. dit sygesikringskort. Man kan brevstemme på et hvilket som helst brevstemmested i landet.

Du kan brevstemme fra tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november.

Du kan brevstemme disse dage og tidsrum på Albertslund Hovedbibliotek:
Mandag til torsdag, kl. 10.00 – 19.00
Fredag kl. 10.00 – 18.00
Og lørdag den 4. og 11. november, kl. 10.00 – 14.00

Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan brevstemme på sygehuset.

Der stilles en lup til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksen er også udstyret med en sort filtpen, der gør det nemmere at se om man har skrevet de rigtige oplysninger på brevstemmesedlen.

Afstemning i hjemmet
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til afstemningsstedet, kan anmode om at stemme i hjemmet.

Det skal ske på en særlig blanket, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på Albertslund Hovedbibliotek fra den 24. oktober. Blanketten skal returneres til Albertslund Hovedbibliotek senest torsdag den 9. november 2017, kl.  18.00.

Afstemning på valgdagen med hjælp
Hvis man kan komme hen til valgstedet, men ikke ind i valglokalet, kan man stemme udenfor med valgstyreres eller tilforordnedes hjælp.

Hjælpemidler på afstemningsstederne på valgdagen
På alle afstemningssteder stilles der en lup til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksene er også udstyret med sorte filtpenne, der gør det nemmere at se om man har sat sit kryds det rigtige sted.

Særligt handicapvenligt afstemningssted
Afstemningsstedet på Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted for kørestolsbrugere eller gangbesværede vælgere. Afstemningsstedet er udstyret med rampe ved indgangen og et stemmerum med hæve-/sænkebord.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at vælge på et andet afstemningssted i kommunen, end det, vælgeren er tilknyttet  i henhold til valglisten. Ansøgning om ændring af afstemningssted sendes til Borger- og Ydelsescenteret på rådhuset. Ansøgning kan tidligst indsendes fra tirsdag den 24. oktober 2017 og senest mandag den 13. november 2017, kl. 12.00.

Transport af svagelige til valgstedet
Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet tirsdag, den 21. november og ikke har nogen til at køre for sig, kan få gratis hjælp af kommunen til at blive transporteret til og fra valgstedet.

Transporten skal bestilles senest mandag, den 20. november, inden kl. 14.00. Transport bestilles ved at ringe til Borger- og Ydelsescenteret på rådhuset, tlf. 43686387, 43686502 eller 43686375.

Valgkort og afstemningssted
Alle vælgere, der er optaget på valglisten, modtager et valgkort senest 16. november 2017 med oplysning om afstemningssted og valgbordsnummer.

Hvis man ikke har fået valgkort senest den 18. november 2017, eller der er fejl på det kort man har modtaget, skal man ringe til Folkeregisteret og gøre opmærksom på det og evt. få oplyst valgsted og valgbord. Ring på tlf. 43686387, tlf. 43686502 eller 43686375

Hvis der er fejl på kortet, bedes man gøre Folkeregisteret opmærksom på det, eventuelt ved at sende kortet retur, så det kan rettes.

Albertslund er opdelt i fem afstemningssteder. Det er Herstedøster Skole, Egelundskolen, Herstedlund Skole, Musikteateret og Herstedvester Skole. Det står på valgkortet, hvilket afstemningssted man hører til. Man kan kun stemme på det afstemningssted, der står på valgkortet. Husk at medbringe valgkortet.


 

I uge 46 og uge 47 udsender Albertslund Kommune derfor sms'er med generel information om kommunalvalget. Fordi vi håber, at sms'erne kan bidrage til at få stemmeprocenten til at stige.

Klik her for at afmelde valginformationen (åbner i nyt vindue)

Læs mere om sms'erne herunder